Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • CLA
 • Kupe
 • 09/2019
app store google play
X

Štampanje
Montaža ISOFIX-nosača dečijeg sedišta ili i‑Size sistema za bezbednost dece na zadnje sedište
UPOZORENJE Opasnost od nezgode zato što zadnji red sedišta/zadnje sedište i naslon sedišta nisu u ležištu

Ako zadnji red sedišta/zadnje sedište i naslon sedišta nisu u svom ležištu, mogu da se preklope napred, npr.  prilikom kočenja ili nezgode.

 • U tom slučaju, zadnji red sedišta/zadnje sedište ili naslon sedišta će pritisnuti putnika u vozilu na sigurnosni pojas. Sigurnosni pojas neće moći da pruži predviđenu zaštitu i naneće dodatne povrede.

 • Naslon sedišta ne može da zadrži predmete ili tovar koji se nalaze u prtljažniku/tovarnom prostoru.

Pre svake vožnje, proverite da li su naslon sedišta i zadnji red sedišta/zadnje sedište ušli u ležište.

Ukoliko levi i desni naslon sedišta ne ulegnu u svoja ležišta i ne budu zaključani, to će biti prikazano na višenamenskom displeju kombinovanog instrumenta.

Ukoliko naslon srednjeg sedišta ne ulegne u svoje ležište i ne bude zaključan, vidljiv je crveni indikator zaključavanja.

UPOZORENJE Opasnost od povreda ili opasnost po život zbog prekoračenja dozvoljene ukupne težine deteta i sistema za bezbednost dece

Za ISOFIX ili i‑Size sisteme za bezbednost dece, kod kojih je dete obezbeđeno integrisanim sigurnosnim pojasom sistema za bezbednost dece, dozvoljena ukupna težina deteta i sistema za bezbednost dece iznosi 33 kg.

Ukoliko su dete i sistem za bezbednost dece zajedno teži od 33 kg, ISOFIX ili i‑Size sistem za bezbednost dece sa integrisanim sigurnosnim pojasom više ne pruža dovoljnu zaštitu. ISOFIX ili i‑Size nosači dečijeg sedišta mogu da se preopterete i dete neće može da bude zadržano u slučaju nezgode.

Ukoliko su dete i sistem za bezbednost dece zajedno teži od 33 kg, upotrebljavajte samo ISOFIX ili i-Size sistem za bezbednost dece, kod kojeg je dete zaštićeno pomoću sigurnosnog pojasa na sedištu vozila.
Dodatno zaštitite sistem za bezbednost dece pomoću Top Tether pojasa, ukoliko postoji.
Uvek vodite računa o podacima o masi sistema za bezbednost dece:
 • u uputstvu proizvođača za ugradnju i rukovanje sistemom za bezbednost dece koji se koristi,

 • na nalepnici na sistemu za bezbednost dece, ukoliko postoji.

Redovno proveravajte, da li se poštuje dozvoljena ukupna težina deteta i sistema za bezbednost dece.

Kada montirate sistem za bezbednost dece, obavezno vodite računa o sledećem:
 • Uvek obratite pažnju na oblast primene i prikladnost sedišta za pričvršćenje sistema za bezbednost dece. ISOFIX-nosači dečijeg sedišta Višeili i‑Size nosači dečijeg sedišta Više
 • Uvek se pridržavajte napomena u uputstvu proizvođača za ugradnju i rukovanje sistemom za bezbednost dece koji se koristi.
 • Uverite se, da noge deteta ne dodiruju prednje sedište. Ako je potrebno, prednje sedište pomerite malo prema napred.
Kada montirate ISOFIX-nosače dečijeg sedišta sistema za bezbednost dece, vodite računa i o sledećem:
 • Kada se na zadnjem sedištu koristi nosiljka za bebu grupe 0/0+ i sistem za bezbednost dece grupe I usmeren prema nazad: Prednje sedište morate da postavite tako da sedište ne dodiruje sistem za bezbednost dece.
 • Kada se koristi sistem za bezbednost dece grupe I usmeren prema napred: Ukoliko je moguće, demontirajte naslon za glavu odgovarajućeg sedišta. Pored toga, naslon sistema za bezbednost dece mora da naleže što većom površinom na naslon sedišta u vozilu. Nakon demontaže sistema za bezbednost dece, odmah ponovo montirajte naslone za glavu i ponovo ih ispravno podesite.
 • Kod nekih sistema za bezbednost dece težinske grupe II ili III mogu postojati ograničenja kod maksimalnog podešavanja visine, na primer, zbog mogućeg kontakta sa krovom.
 • Sistem za bezbednost dece se ne sme zategnuti između krova i površine sedenja i/ili montirati zakrenut. Ako je moguće, podesite nagib donjeg dela sedišta na odgovarajući način.
 • Sistem za bezbednost dece ne sme da bude opterećen naslonom za glavu. Naslone za glavu podesite na odgovarajući način.
Kada montirate i‑Size sistem za bezbednost dece, vodite računa i o sledećem:
 • Kada se koristi sistem za bezbednost dece usmeren prema nazad: Prednje sedište podesite tako da ne dodiruje sistem za bezbednost dece.
 • Kada se koristi sistem za bezbednost dece usmeren prema napred: Ukoliko je moguće, demontirajte naslone za glavu odgovarajućeg mesta za sedenje. Pored toga, naslon sistema za bezbednost dece mora da naleže što većom površinom na naslon sedišta u vozilu. Nakon demontaže sistema za bezbednost dece, odmah ponovo montirajte naslone za glavu i ponovo ih ispravno podesite.
ISOFIX držači za pričvršćivanje
i‑Size držači za pričvršćivanje

Pre svake vožnje obavezno proverite, da li su ISOFIX-nosači dečijeg sedišta sistema za bezbednost dece ili i‑Size sistem za bezbednost dece ispravno ulegli u oba držača za pričvršćivanje u vozilu.

NAPOMENA Oštećenje sigurnosnog pojasa na srednjem sedištu prilikom montaže sistema za bezbednost dece
Uverite se da sigurnosni pojas nije priklješten.
ISOFIX ili i‑Size sistem za bezbednost dece montirajte na oba držača za pričvršćivanje u vozilu.