Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • CLA
 • Kupe
 • 09/2019
app store google play
X

Štampanje
Funkcija automatskog isključivanja vazdušnog jastuka suvozača

Automatsko isključivanje vazdušnog jastuka suvozača može da prepozna, da li sedište suvozača zauzima osoba ili sistem za bezbednost dece. U skladu sa tim, vazdušni jastuk suvozača se aktivira ili isključuje.

Prilikom ugradnje sistema za bezbednost dece na sedištu suvozača, uvek uradite sledeće:
 • Obratite pažnju na pravilan položaj sistema za bezbednost dece Više.

 • Uvek se pridržavajte uputstva za ugradnju koje je odredio proizvođač sistema za bezbednost dece.

 • Nikada ne postavljajte predmete ispod ili iza sistema za bezbednost dece, npr. jastuke.

 • Potpuno uvucite podešavanje dubine sedišta.

 • Površina oslanjanja sistema za bezbednost dece mora u potpunosti da naleže na površinu za sedenje na sedištu suvozača.

 • Naslon sistema za bezbednost dece usmerenog prema napred mora da naleže što većom površinom na naslon sedišta suvozača.

 • Sistem za bezbednost dece ne sme da udara u krov vozila ili da bude opterećen naslonom za glavu. Prilagodite nagib naslona sedišta i podešavanje naslona za glavu na odgovarajući način.

UPOZORENJE Opasnost od povreda i opasnost po život zbog predmeta između površine za sedenje i sistema za bezbednost dece

Predmeti koji se nalaze između površine za sedenje i sistema za bezbednost dece mogu da ometaju funkcionisanje automatskog isključivanja vazdušnog jastuka suvozača.

Na taj način vazdušni jastuk suvozača ne može da funkcioniše kao što je predviđeno u slučaju nezgode.

Ne stavljajte nikakve predmete između površine za sedenje i sistema za bezbednost dece.
Površina oslanjanja sistema za bezbednost dece mora u potpunosti da naleže na površinu za sedenje na sedištu suvozača.
Naslon sistema za bezbednost dece usmerenog prema napred mora da naleže što većom površinom na naslon sedišta suvozača.
Obavezno obratite pažnju na uputstvo za montažu proizvođača sistema za bezbednost dece.
Osoba na sedištu suvozača mora da se pridržava sledećih napomena:
 • Mora pravilno da postavi sigurnosni pojas Više.

 • Tokom sedenja treba da zauzme približno uspravan položaj, sa leđima na naslonu sedišta.

 • Ako je moguće, osoba treba da sedi tako da su joj stopala na podu vozila.

U suprotnom, vazdušni jastuk suvozača može greškom da se isključi, npr. u sledećim slučajevima:
 • Suvozač oslanjanjem prebacuje svoju težinu na naslon za ruke u vozilu.

 • Suvozač sedi tako, da rasterećuje površinu sedenja.

UPOZORENJE Opasnost od povređivanja i opasnost po život usled deaktiviranog vazdušnog jastuka suvozača

Kada svetli kontrolna sijalica PASSENGER AIR BAG OFF, vazdušni jastuk suvozača je isključen. On se u slučaju saobraćajne nezgode ne aktivira i ne može da pruži predviđenu zaštitu.

Osoba na sedištu suvozača tada može npr. da dođe u kontakt sa delovima unutrašnjosti vozila, naročito ako sedi blizu kokpita.

Kada je sedište suvozača zauzeto, uvek proverite:
 • da li je klasifikacija osobe na sedištu suvozača ispravna i, u zavisnosti od osobe koja sedi na sedištu suvozača, vazdušni jastuk suvozača isključen ili aktiviran.

 • da li je sedište suvozača postavljeno što je više moguće unazad.

 • da li osoba pravilno sedi.

Pre i tokom vožnje obezbedite pravilan status vazdušnih jastuka suvozača.

Kada je sedište suvozača zauzeto, nakon samostalnog testa automatskog isključivanja vazdušnog jastuka suvozača uslediće klasifikacija osobe ili sistema za bezbednost dece na sedištu suvozača. Kontrolne sijalice PASSENGER AIR BAG prikazuju status vazdušnog jastuka suvozača.

Uvek se pridržavajte napomena o funkciji kontrolnih sijalica PASSENGER AIR BAG Više.