Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • CLA
  • Kupe
  • 09/2019
app store google play
X

Štampanje
Rukovanje kombinovanim prekidačem za svetlo
Dugo svetlo
Desni pokazivač pravca
Svetlosna sirena
Levi pokazivač pravca
Odgovarajuću funkciju aktivirajte pomoću kombinovanog prekidača.
Dugo svetlo
Uključivanje:
Prekidač za svetlo okrenite u položaj ili .
Kombinovani prekidač pritisnite u smeru strelice .

Prilikom aktiviranja dugog svetla, kontrolna sijalica oborenog svetla se deaktivira i zamenjuje je kontrolna sijalica dugog svetla .

Isključivanje:
Kombinovani prekidač pritisnite u smeru strelice ili ga povucite u smeru strelice .
Svetlosna sirena
Kombinovani prekidač povucite u smeru strelice .
Pokazivači pravca
Kratko treperenje:
Pritisnite kratko kombinovani prekidač do tačke otpora u smeru strelice ili .

Odgovarajući pokazivač pravca treperi tri puta.

Neprekidno treperenje:
Pritisnite kombinovani prekidač preko tačke otpora u smeru strelice ili .
Vozila sa aktivnim pomoćnim sistemom za promenu kolovozne trake:
  • Tokom promene kolovozne trake može da se produži pokazivanje pravca koje je aktivirao vozač.

  • Pokazivač pravca može automatski da se aktivira, ako ga je vozač neposredno pre toga aktivirao, a nije odmah bila moguća promena kolovozne trake.