Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • CLA
 • Kupe
 • 09/2019
app store google play
X

Štampanje
Funkcija električne parkirne kočnice (automatsko otpuštanje)
UPOZORENJE Opasnost od nezgode i povređivanja, ukoliko su deca bez nadzora u vozilu
Ako ostavite decu bez nadzora u vozilu, ona mogu da:
 • otvore vrata i time ugroze druge osobe ili učesnike u saobraćaju,

 • izađu iz vozila i stradaju u saobraćaju,

 • rukuju opremom vozila i da se tom prilikom npr. priklješte.

Deca mogu i da pokrenu vozilo, tako što na primer:
 • otpuste parkirnu kočnicu,

 • zamenite položaj menjača,

 • pokrenete vozilo.

Decu nikada ne ostavljajte bez nadzora u vozilu.
Prilikom napuštanja vozila, uvek ponesite ključ i zaključajte vozilo.
Držite ključ van domašaja dece.
Električna parkirna kočnica se otpušta, kada su ispunjeni sledeći uslovi:
 • Vrata vozača su zatvorena.

 • Motor radi.

 • Vozila sa manuelnim menjačem: Ubačen je stepen prenosa, otpustili ste pedalu spojnice i pritisnuli pedalu gasa.

 • Ili: Vrata vozača su zatvorena.

 • Aktivirali ste kočnicu i u nivou iz praznog hoda prebacili ste u stepen prenosa za vožnju unazad ili u jedan od stepena prenosa za vožnju unapred ().

 • Vozila sa automatskim menjačem: Menjač je u položaju ili i dok su vrata vozača zatvorena pritisnuli ste pedalu gasa ili ste prebacili menjač iz položaja u položaj ili .

 • Ako je menjač u položaju , poklopac prtljažnika mora da bude zatvoren.

 • Jezičak pojasa se nalazi u bravi pojasa sedišta vozača.

Vozila sa automatskim menjačem: Ukoliko jezičak pojasa nije u bravi pojasa sedišta vozača, mora biti ispunjen jedan od sledećih uslova:
 • Izbacili ste menjač iz položaja .

 • Pre toga ste vozili brže od 3 km/h.

Kada se otpusti električna parkirna kočnica, na kombinovanom instrumentu se gasi crvena kontrolna sijalica .