Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • CLA
 • Kupe
 • 09/2019
app store google play
X

Štampanje
Aktiviranje/deaktiviranje osiguranja za decu za bočne prozore u zadnjem delu vozila
UPOZORENJE Opasnost od nezgode i povređivanja, ukoliko su deca bez nadzora u vozilu
Ako ostavite decu bez nadzora u vozilu, ona mogu da:
 • otvore vrata i time ugroze druge osobe ili učesnike u saobraćaju,

 • izađu iz vozila i stradaju u saobraćaju,

 • rukuju opremom vozila i da se tom prilikom npr. priklješte.

Deca mogu i da pokrenu vozilo, tako što na primer:
 • otpuste parkirnu kočnicu,

 • zamenite položaj menjača,

 • pokrenete vozilo.

Decu nikada ne ostavljajte bez nadzora u vozilu.
Prilikom napuštanja vozila, uvek ponesite ključ i zaključajte vozilo.
Držite ključ van domašaja dece.

Ovo važi i za digitalni ključ vozila, kada je funkcija „Digitalni ključ vozila“ aktivirana preko usluge „Mercedes me connect“.

UPOZORENJE Opasnost po život usled dejstva visoke temperature ili hladnoće u vozilu

Ako su putnici – naročito deca – duži vremenski period izloženi dejstvu visoke temperature ili hladnoće, postoji opasnost od povređivanja ili smrti!

Putnike – naročito decu – nikada ne ostavljajte bez nadzora u vozilu.
Životinje nikada ne ostavljajte bez nadzora u vozilu.
UPOZORENJE Opasnost od nezgode i povređivanja, ukoliko su deca bez nadzora u vozilu
Kada se deca voze u vozilu, ona mogu da:
 • otvore vrata i time ugroze druge osobe ili učesnike u saobraćaju,

 • izađu iz vozila i stradaju u saobraćaju,

 • rukuju opremom vozila i da se tom prilikom npr. priklješte.

Kada vozite decu u vozilu, uvek aktivirajte postojeće osiguranje za decu.
Decu nikada ne ostavljajte u vozilu bez nadzora.
Prilikom napuštanja vozila, uvek ponesite ključ i zaključajte vozilo. Ovo važi i za digitalni ključ vozila, kada je funkcija „Digitalni ključ vozila“ aktivirana preko usluge Mercedes me connect.

Vozila za Ujedinjeno Kraljevstvo: Obratite pažnju na važne bezbednosne napomene u poglavlju „Napomene za dodatno osiguranje vrata“.

U zadnjem delu vozila postoje osiguranja za decu za zadnja vrata i bočne prozore.

Aktiviranje/deaktiviranje:
Pritisnite taster .
Bočni prozor u zadnjem delu vozila može da se otvori ili zatvori u sledećim slučajevima:
 • Kontrolna sijalica je uključena: Pomoću prekidača na vratima vozača.

 • Kontrolna sijalica je isključena: Pomoću prekidača na odgovarajućim zadnjim vratima ili vratima vozača.