Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
 • A-Klasse
 • Compacte limousine
 • 03/2020
app store google play
X

Printen
Functie van de actieve spoorassistent

De actieve spoorassistent bewaakt het gebied vóór de auto met een multifunctionele camera meer. Deze moet voorkomen dat u ongewild de rijstrook verlaat. Daartoe kunt u door een merkbare terugkoppeling van het stuurwiel worden gewaarschuwd en door een corrigerende remingreep naar uw rijstrook worden teruggevoerd.

De actieve spoorassistent is beschikbaar in het snelheidsbereik tussen 60 km/h en 200 km/h.

De actieve spoorassistent kan het gevaar voor ongevallen door een niet aangepaste rijstijl niet verminderen en de natuurkundige grenzen niet verleggen. Hij kan geen rekening houden met de weg- en weersomstandigheden en de verkeerssituatie. De actieve spoorassistent is slechts een hulpmiddel. De bestuurder is zelf verantwoordelijk voor de veilige afstand, de gereden snelheid, het tijdig remmen en het aanhouden van de rijstrook.

De status van de actieve spoorassistent wordt weergegeven in de boordcomputer:
 • (groen): De actieve spoorassistent is ingeschakeld en gereed om te werken.

 • (grijs): De actieve spoorassistent is ingeschakeld, maar niet gereed om te werken.

 • : De actieve spoorassistent is uitgeschakeld en er is een storing aanwezig.

Als een corrigerende remingreep plaatsvindt, verschijnt op het multifunctioneel display de melding .

Als u de richtingaanwijzer inschakelt vindt geen ingreep aan de betreffende zijde plaats. Indien het systeem een obstakel herkent, bijvoorbeeld een ander voertuig op de naastgelegen rijstrook, vindt ondanks het gebruik van de richtingaanwijzer een ingreep plaats.

Wanneer u de rijstrook zonder activering van de richtingaanwijzer verlaat maar een obstakel op de eigen rijstrook wordt herkend, vindt geen ingreep plaats.

Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, wordt u door een merkbare terugkoppeling van het stuurwiel gewaarschuwd:
 • De actieve spoorassistent herkent een rijstrookmarkering.

 • Een voorwiel rijdt over deze rijstrookmarkering.

Voorwaarden voor een corrigerende remingreep (auto's zonder rijassistentiepakket)

In de volgende situaties vindt, afhankelijk van de instelling meer, een corrigerende remingreep plaats.

De beschikbaarheid van deze instelling is landsafhankelijk. In landen waar deze instelling niet beschikbaar is, wordt bij ingeschakelde functie in de volgende situatie een corrigerende remingreep ingeleid:

Er zijn rijstrookmarkeringen aan beide zijden van de rijstrook herkend. Het voorwiel rijdt over een doorgetrokken rijstrookmarkering.

Instelling Standaard
 • Er zijn een rijstrookmarkering en een rand van een verharde rijbaan herkend. Het voorwiel rijdt over een rijstrookmarkering aan de rand van de verharde rijbaan.

 • Er zijn een rijstrookmarkering en een tegenligger herkend. Het voorwiel rijdt over de rijstrookmarkering.

Instelling Gevoelig
 • Alle onder de instelling Standaard beschreven situaties.

 • Er is een onderbroken rijstrookmarkering herkend en hier is met het voorwiel overheen gereden.

Een remingreep kunt u op elk moment afbreken door licht tegen te sturen.

Voorwaarden voor een corrigerende remingreep (auto's met rijassistentiepakket)

In de volgende situaties vindt, afhankelijk van de instelling meer, een corrigerende remingreep plaats.

De beschikbaarheid van deze instelling is landsafhankelijk. In landen waar deze instelling niet beschikbaar is, wordt bij ingeschakelde functie bij alle onder Gevoelig beschreven situaties een corrigerende remingreep ingeleid.

Instelling Standaard
 • Er zijn een rijstrookmarkering en een tegenligger, een inhalend voertuig of parallel rijdende voertuigen op de naastgelegen rijstrook herkend. Het voorwiel rijdt over de rijstrookmarkering.

Instelling Gevoelig
 • De onder de instelling Standaard beschreven situaties.

 • Er is een onderbroken rijstrookmarkering herkend en hier is met het voorwiel overheen gereden.

Een remingreep kunt u op elk moment afbreken door licht tegen te sturen.

Systeemgrenzen
In de volgende situaties vindt er geen corrigerende remingreep plaats:
 • Wanneer u duidelijk actief stuurt, remt of gas geeft

 • Wanneer een rijveiligheidssysteem ingrijpt, bijvoorbeeld het ESP®, het Active Brake Assist System of de actieve dodehoekassistent

 • Wanneer sportief wordt gereden, bij hoge bochtsnelheden of snelle acceleraties

 • Wanneer het ESP® uitgeschakeld is

 • Wanneer u met een aanhangwagen rijdt en de elektrische verbinding met de aanhangwagen correct functioneert

 • Als bandenspanningsverlies of een beschadigde band is herkend of weergegeven

Wanneer u de waarschuwing van de actieve spoorassistent uitschakelt en de rijstrookmarkering niet eenduidig herkend wordt, volgt mogelijk geen corrigerende remingreep meer.

Het systeem kan in de volgende situaties mogelijk niet correct werken of buiten werking zijn:
 • Bij slecht zicht, bijvoorbeeld door onvoldoende verlichting van de weg, bij sterk wisselende schaduwen of door regen, sneeuw, mist of veel spatwater

 • Bij verblinding, bijvoorbeeld door tegemoetkomend verkeer, directe zonnestraling of reflecties

 • Bij vervuiling van de voorruit in het gebied van de multifunctionele camera of als de camera beslagen, beschadigd of afgedekt is

 • Wanneer er geen of meerdere, niet duidelijk herkenbare rijstrookmarkeringen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de omgeving van wegwerkzaamheden

 • Als de rijstrookmarkeringen versleten, donker of bedekt zijn

 • Wanneer de afstand tot de voorligger te klein is en daardoor de rijstrookmarkeringen niet worden herkend

 • Wanneer rijstrookmarkeringen snel wijzigen, bijvoorbeeld bij aftakkingen, kruisingen of wegversmallingen

 • Bij zeer smalle en bochtige rijbanen

 • Auto's met rijassistentiepakket: wanneer de radarsensoren in de achterbumper vervuild of met sneeuw bedekt zijn en een obstakel in de eigen rijstrook herkend werd, vindt geen corrigerende remingreep meer plaats.