Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
  • A-Klasse
  • Compacte limousine
  • 03/2020
app store google play
X

Printen
Aanwijzingen met betrekking tot het bijvullen van AdBlue®

AdBlue® is een in water oplosbare vloeistof voor de NOx-uitlaatgasnabehandeling bij dieselmotoren. Voor een correcte werking van de uitlaatgasnabehandeling alleen AdBlue® volgens ISO 22241 gebruiken.

AdBlue® heeft de volgende eigenschappen:
  • niet-giftig

  • kleur- en reukloos

  • niet-brandbaar

Als u de AdBlue®-tank opent, kan een kleine hoeveelheid ammoniakdamp vrijkomen. De AdBlue®-tank alleen bijvullen in goed geventileerde ruimtes.

Vermijden dat AdBlue® met de huid, ogen of kleding in contact komt. Kinderen uit de buurt van AdBlue® houden.

AdBlue® niet inslikken. Als AdBlue® is ingeslikt, de mond direct grondig met schoon water uitspoelen. Daarna veel water drinken. Onmiddellijk de hulp van een arts inroepen.

De aanwijzingen met betrekking tot de bedrijfsstoffen in acht nemen meer.

AdBlue® is hier verkrijgbaar:
  • AdBlue® kunt u bij een gekwalificeerde werkplaats, bijvoorbeeld bij een Mercedes-Benz-servicewerkplaats, in het kader van de snelservice laten bijvullen.

  • AdBlue® is bij een groot aantal tankstations via AdBlue® tankzuilen beschikbaar.

  • Als alternatief is AdBlue® bij gekwalificeerde werkplaatsen, bijvoorbeeld een Mercedes-Benz-servicewerkplaats en bij talrijke tankstations als AdBlue® bijvulcontainer of AdBlue® navulflacon verkrijgbaar.

Bij navulverpakkingen erop letten dat een druppelvrije verbindingsmogelijkheid met de vulopening van de auto aanwezig is.