Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
 • A-Klasse
 • Compacte limousine
 • 03/2020
app store google play
X

Printen
Auto met start-stoptoets starten
GEVAAR Levensgevaar door uitlaatgassen

Verbrandingsmotoren stoten giftige uitlaatgassen, bijvoorbeeld koolmonoxide, uit. Het inademen van deze uitlaatgassen is schadelijk voor de gezondheid en leidt tot vergiftiging.

De motor en de eventueel aanwezige standverwarming nooit in een gesloten ruimte zonder voldoende ventilatie laten draaien.
WAARSCHUWING Er bestaat gevaar voor brand door de brandbare materialen in de motorruimte of bij het uitlaatsysteem

Brandbare materialen kunnen ontsteken.

Daarom regelmatig controleren dat zich geen brandbaar materiaal in de motorruimte of tegen het uitlaatsysteem bevindt.
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen en letsel als kinderen zonder toezicht in de auto worden achtergelaten
Wanneer kinderen zonder toezicht in de auto achterblijven, kunnen deze met name:
 • Portieren openen en daardoor andere personen of verkeersdeelnemers in gevaar brengen.

 • Uitstappen en door het verkeer worden gegrepen.

 • Uitrustingen van de auto bedienen en bijvoorbeeld bekneld raken.

Bovendien kunnen kinderen de auto in beweging zetten, door bijvoorbeeld:
 • De parkeerrem vrij te zetten.

 • De transmissiestand te wijzigen.

 • De auto starten.

Kinderen nooit zonder toezicht in de auto laten.
Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen.
De sleutel buiten bereik van kinderen bewaren.

Eveneens de "Aanwijzingen met betrekking tot huisdieren in de auto" in acht nemen.

Dit geldt eveneens voor de digitale voertuigsleutel, als de functie "Digitale voertuigsleutel" via Mercedes me connect is geactiveerd.

Voorwaarden
 • De sleutel bevindt zich in de auto en wordt herkend.

 • Of: Een digitale voertuigsleutel bevindt zich in het opbergvak en wordt herkend meer.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: Het koppelingspedaal indrukken.
Auto's met automatische transmissie: De transmissie in de stand of schakelen.
Het rempedaal indrukken en de toets eenmaal indrukken.
Als de auto niet start: Niet benodigde verbruikers uitschakelen en de toets eenmaal indrukken.

Als de auto nog steeds niet start, verschijnt op het multifunctioneel display een van de volgende displaymeldingen:

Sleutel in aangegeven bergplaats leggen zie handleiding: De auto starten met sleutel in opbergvak (noodprogramma) meer.
of
Sleutel niet herkend Smartphone in oplaadschaal plaatsen: De mobiele telefoon in het aflegvak leggen meer.

U kunt de motor tijdens het rijden afzetten door gedurende circa drie seconden de toets in te drukken of binnen drie seconden de toets driemaal in te drukken. Hiertoe beslist de veiligheidsaanwijzingen onder "Aanwijzingen met betrekking tot het rijden" meer in acht nemen.