Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
 • A-Klasse
 • Compacte limousine
 • 03/2020
app store google play
X

Printen
Aanwijzingen met betrekking tot de 12V‑-accu
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen door ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan de accu

Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden aan de accu kunnen b ijvoorbeeld tot kortsluiting leiden. Daardoor kunnen functiebeperkingen van veiligheidsrelevante systemen optreden en kan de bedrijfsveiligheid van uw auto worden beperkt.

U kunt in het bijzonder in de volgende situaties de controle over de auto verliezen:
 • bij het remmen

 • bij abrupte stuurbewegingen en/of niet-aangepaste snelheid

Bij kortsluiting of een gelijkwaardige storing direct contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.
Niet verder rijden.
Werkzaamheden aan de accu altijd bij een gekwalificeerde werkplaats laten uitvoeren.
 • Meer informatie over het ABS meer

 • Meer informatie over het ESP®meer

Mercedes-Benz adviseert in verband met de veiligheid alleen accu's te gebruiken die door Mercedes-Benz speciaal voor de auto zijn getest en goedgekeurd. Deze accu's bieden een verhoogde bescherming tegen eruit lopende accuvloeistof, opdat inzittenden niet verwond raken als een accu bij een ongeval wordt beschadigd.

WAARSCHUWING Explosiegevaar door elektrostatische oplading

Door elektrostatische oplading kan het licht explosieve gasmengsel van een accu ontsteken.

Om aanwezige elektrostatische oplading af te bouwen, de metalen carrosserie aanraken voordat de accu wordt vastgepakt.

Het zeer explosieve gasmengsel ontstaat bij het opladen van de accu en tijdens de starthulp.

WAARSCHUWING Gevaar voor brandwonden door accuzuur

Accuzuur is een agressieve stof.

Contact met de huid, ogen of kleding voorkomen.
Niet over de accu buigen.
Geen accugassen inademen.
Kinderen van de accu verwijderd houden.
Accuzuur direct grondig met veel schoon water afspoelen en direct de hulp van een arts inroepen.
MILIEU-AANWIJZING Milieuschade door het ondeskundig afvoeren van batterijen

Batterijen bevatten schadelijke stoffen. Het is wettelijk verboden om deze samen met het huisvuil af te voeren.

Batterijen op milieuvriendelijke wijze afvoeren. Ontladen batterijen bij een gekwalificeerde werkplaats of bij een inzamelpunt voor oude batterijen afgeven.

Wanneer de 12V‑accu moet worden aangesloten, neemt u dan contact op met een gekwalificeerde werkplaats.

Bij het werken met de accu's de veiligheidsaanwijzingen en beschermende maatregelen in acht nemen.

 • Explosiegevaar
 • Vuur, open licht en roken zijn bij het werken aan de accu verboden. Vonkvorming voorkomen.
 • Elektrolyt of accuzuur is agressief. Het mag niet met de huid, ogen of kleding in aanraking komen. Geschikte beschermende kleding dragen, in het bijzonder handschoenen, schort en gezichtsbescherming. Elektrolyt- of zuurspatten direct wegspoelen met schoon water. Zo nodig naar een arts gaan.
 • Een veiligheidsbril dragen.
 • Kinderen uit de buurt houden.
 • Deze handleiding lezen.
Wanneer de auto gedurende een langere periode niet wordt gebruikt:
 • de ruststand inschakelen, of

 • de accu op een door Mercedes-Benz geadviseerde oplader aansluiten, of

 • voor het losmaken van de accu contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats