Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
 • A-Klasse
 • Compacte limousine
 • 03/2020
app store google play
X

Printen
Aanwijzingen met betrekking tot bedrijfsstoffen
WAARSCHUWING Gevaar voor letsel door voor de gezondheid schadelijke bedrijfsstoffen

Bedrijfsstoffen kunnen giftig en schadelijk voor de gezondheid zijn.

Bij het gebruik, de opslag en de afvoer van de bedrijfsstoffen de opdrukken van de originele verpakking in acht nemen.
Bedrijfsstoffen altijd in de afgesloten originele verpakking bewaren.
Kinderen altijd op afstand van bedrijfsstoffen houden.
MILIEU-AANWIJZING Milieuvervuiling door niet op milieuvriendelijke wijze afvoeren
Bedrijfsstoffen op milieuvriendelijke wijze afvoeren.
Bedrijfsstoffen zijn:
 • Brandstoffen

 • Denoxeringsmiddel AdBlue® voor de uitlaatgasnabehandeling

 • Smeermiddelen

 • Koelvloeistof

 • Remvloeistof

 • Ruitreinigingsmiddel

 • Koelmiddel van het temperatuurregelsysteem

Alleen door Mercedes-Benz goedgekeurde producten gebruiken. Schade die aan de auto is ontstaan door het gebruik van niet-goedgekeurde producten, valt niet onder de Mercedes-Benz garantie en coulance.

De door Mercedes-Benz goedgekeurde bedrijfsstoffen zijn te herkennen aan het volgende opschrift op de verpakking:

 • MB-Freigabe  (bijvoorbeeld MB-Freigabe 229.51)

 • MB-Approval  (bijvoorbeeld MB-Approval 229.51)

Meer informatie over goedgekeurde bedrijfsstoffen is te vinden:
 • In de Mercedes-Benz-bedrijfsstoffenvoorschriften onder vermelding van de specificatie

 • Bij een gekwalificeerde werkplaats

WAARSCHUWING Brand‑ en explosiegevaar door brandstof

Brandstoffen zijn licht ontvlambaar.

Beslist vuur, open licht, roken en vonkvorming vermijden.
Voor en tijdens het tanken de ontsteking en, indien aanwezig, de standverwarming uitschakelen.
WAARSCHUWING Gevaar voor letsel door brandstoffen

Brandstoffen zijn giftig en schadelijk voor de gezondheid.

Beslist voorkomen dat brandstof met de huid, de ogen of de kleding in aanraking komt, of dat het wordt ingeslikt.
Brandstofdampen niet inademen.
Kinderen op afstand van brandstoffen houden.
Tijdens het tanken portieren en ruiten gesloten houden.

Als u of anderen met brandstof in aanraking zijn geweest, de volgende punten in acht nemen:

Brandstof op de huid direct met water en zeep afspoelen.
Wanneer brandstof in de ogen terecht gekomen is, de ogen direct grondig met schoon water uitspoelen. Zo snel mogelijk naar een arts gaan.
Wanneer brandstof is ingeslikt, zo snel mogelijk naar een arts gaan. Geen braken opwekken.
Met brandstof vervuilde kleren direct wisselen.