Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
  • A-Klasse
  • Compacte limousine
  • 03/2020
app store google play
X

Printen
Auto starten met sleutel in opbergvak (noodprogramma)
WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen en letsel als kinderen zonder toezicht in de auto worden achtergelaten
Wanneer kinderen zonder toezicht in de auto achterblijven, kunnen deze met name:
  • Portieren openen en daardoor andere personen of verkeersdeelnemers in gevaar brengen.

  • Uitstappen en door het verkeer worden gegrepen.

  • Uitrustingen van de auto bedienen en bijvoorbeeld bekneld raken.

Bovendien kunnen kinderen de auto in beweging zetten, door bijvoorbeeld:
  • De parkeerrem vrij te zetten.

  • De transmissiestand te wijzigen.

  • De auto starten.

Kinderen nooit zonder toezicht in de auto laten.
Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen.
De sleutel buiten bereik van kinderen bewaren.

Dit geldt eveneens voor de digitale voertuigsleutel, als de functie "Digitale voertuigsleutel" via Mercedes me connect is geactiveerd.

GEVAAR Levensgevaar door uitlaatgassen

Verbrandingsmotoren stoten giftige uitlaatgassen, bijvoorbeeld koolmonoxide, uit. Het inademen van deze uitlaatgassen is schadelijk voor de gezondheid en leidt tot vergiftiging.

De motor en de eventueel aanwezige standverwarming nooit in een gesloten ruimte zonder voldoende ventilatie laten draaien.
WAARSCHUWING Er bestaat gevaar voor brand door de brandbare materialen in de motorruimte of bij het uitlaatsysteem

Brandbare materialen kunnen ontsteken.

Daarom regelmatig controleren dat zich geen brandbaar materiaal in de motorruimte of tegen het uitlaatsysteem bevindt.

Als de auto nog steeds niet start en op het multifunctioneel display de displaymelding Sleutel in aangegeven bergplaats leggen zie handleiding verschijnt, kan de auto in het noodprogramma worden gestart.

Opbergvak (voorbeeld met bekerhouder zonder rolscherm)
Eventueel het rolscherm van het opbergvak openen.
Het opbergvak moet leeg zijn; dit controleren.
De sleutel van de sleutelbos verwijderen.
De sleutel in het opbergvak op het symbool leggen.

De auto wordt na korte tijd gestart.

Als de sleutel uit het opbergvak wordt genomen, blijft de motor draaien. Om de auto opnieuw te kunnen starten moet de sleutel echter tijdens de gehele rit in het opbergvak op het symbool liggen.

De sleutel bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren.
Als de auto niet start:
De sleutel in het opbergvak laten liggen.
Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: Het koppelingspedaal indrukken.
Het rempedaal indrukken en de auto met de start-stoptoets starten.

Met de start-stoptoets kan ook de spanningsvoorziening of het contact worden ingeschakeld.