Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
  • A-Klasse
  • Compacte limousine
  • 03/2020
app store google play
X

Printen
Motorolie bijvullen
WAARSCHUWING Gevaar voor brandwonden bij het openen van de motorkap

Wanneer bij een oververhitte motor of bij brand in de motorruimte de motorkap wordt geopend, kunt u in contact komen met hete gassen of andere ontsnappende bedrijfsstoffen.

De oververhitte motor laten afkoelen alvorens de motorkap te openen.
Bij brand in de motorruimte de motorkap gesloten houden en contact opnemen met de brandweer.
WAARSCHUWING Gevaar voor letsel door bewegende delen

Componenten in de motorruimte kunnen ook bij uitgeschakeld contact blijven werken of plotseling in werking treden.

Voordat werkzaamheden in de motorruimte worden uitgevoerd het volgende in acht nemen:

Het contact uitschakelen.
Nooit in de gevarenzone van bewegende onderdelen, bijvoorbeeld het draaibereik van de ventilator, reiken.
Sieraden en horloges afdoen.
Kledingstukken en haren uit de buurt van bewegende delen houden.
WAARSCHUWING Gevaar voor brandwonden door hete onderdelen in de motorruimte

Bepaalde onderdelen in de motorruimte kunnen zeer heet zijn, bijvoorbeeld de motor, de radiateur en onderdelen van het uitlaatsysteem.

De motor laten afkoelen en alleen de hierna beschreven onderdelen aanraken.
WAARSCHUWING Gevaar voor brand en letsel door motorolie

Wanneer motorolie op hete onderdelen in de motorruimte terecht komt, kan het ontsteken.

Ervoor zorgen dat er geen motorolie naast de vulopening terecht komt.
Voordat de motor wordt gestart, deze laten afkoelen en met motorolie vervuilde onderdelen grondig reinigen.
AANWIJZING Motorschade door verkeerd oliefilter, verkeerde olie of additieven
Geen motorolie en geen oliefilter met een andere dan de voor de voorgeschreven onderhoudsintervallen benodigde specificaties gebruiken.
Niet de motorolie of het oliefilter wijzigen, om langere verversings- respectievelijk vervangingsintervallen als voorgeschreven te bereiken.
Geen additieven gebruiken.
De aanwijzingen van de weergave onderhoudsinterval m.b.t. het olie verversen opvolgen.
AANWIJZING Schade door te veel bijgevulde motorolie

Te veel motorolie kan de motor of de katalysator beschadigen.

Te veel bijgevulde motorolie door een gekwalificeerde werkplaats laten verwijderen.
De afsluitdop linksom draaien en verwijderen.
Motorolie bijvullen.
De afsluitdop aanbrengen en rechtsom draaien tot deze vergrendelt.
Het oliepeil opnieuw controleren meer.