Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
 • A-Klasse
 • Compacte limousine
 • 03/2020
app store google play
X

Printen
Functie van het Active Brake Assist System
Het Active Brake Assist System bestaat uit de volgende functies:
 • Afstandswaarschuwingsfunctie

 • Autonome remfunctie

 • Aan de situatie aangepaste remondersteuning

 • Auto's met rijassistentiepakket: Uitwijkstuurassistent en afslagfunctie

Het Active Brake Assist System kan u helpen om het aanrijdingsgevaar met voertuigen, fietsers of voetgangers te minimaliseren of de gevolgen van een ongeval te beperken.

Wanneer het Active Brake Assist System tijdens het rijden het gevaar van een botsing herkent, klinkt een waarschuwingssignaal en gaat het waarschuwingslampje afstandswaarschuwing in het combi-instrument branden.

Auto's met PRE-SAFE®: Afhankelijk van het land wordt bovendien een haptische waarschuwing gegeven door de gordel licht te spannen.

Als u niet op de waarschuwing reageert, kan in kritische situaties autonoom worden afgeremd.

In bijzonder kritische situaties kan het Active Brake Assist System ervoor zorgen dat direct autonoom kan worden afgeremd. Het waarschuwingslampje en het waarschuwingssignaal worden in dit geval samen met het remmen geactiveerd.

Als u in een kritische situatie zelf remt of tijdens het autonoom remmen het rempedaal bedient, volgt er een aan de situatie aangepaste remondersteuning. Indien nodig wordt de remdruk verhoogd tot een noodstop.

De aanwijzingen met betrekking tot de rijsystemen en uw verantwoording in acht nemen, anders kunt u gevaren niet herkennen meer.

Wanneer het systeem autonoom remt, of een aan de situatie aangepaste remondersteuning uitvoert, verschijnt op het multifunctioneel display de melding ; deze dooft na korte tijd.

Door de activering van de autonome remfunctie of de aan de situatie aangepaste remondersteuning kunnen bovendien preventieve maatregelen voor de veiligheid van de inzittenden (PRE-SAFE®) worden gestart.

WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen bij een beperkte herkenning door het Active Brake Assist System

Het Active Brake Assist System kan objecten en complexe verkeerssituaties niet altijd ondubbelzinnig herkennen.

De verkeerssituatie altijd goed in de gaten houden en niet uitsluitend op het Active Brake Assist System vertrouwen. Het Active Brake Assist System is slechts een hulpmiddel. De bestuurder is zelf verantwoordelijk voor een voldoende veilige afstand, de snelheid en het tijdig remmen.
Gereed zijn om te remmen en eventueel uit te wijken.

Eveneens de systeemgrenzen van het Active Brake Assist System in acht nemen.

De afzonderlijke deelfuncties zijn in de volgende snelheidsbereiken beschikbaar:
De afstandswaarschuwingsfunctie kan u in de volgende situaties waarschuwen:
 • Wanneer vanaf circa 30 km/h gedurende meerdere seconden de afstand tot de voorligger te klein is voor de gereden snelheid, gaat het waarschuwingslampje afstandswaarschuwing in het combi-instrument branden.

 • Wanneer u vanaf een snelheid van circa 7 km/h een voertuig, fietser of voetganger tot een kritische afstand nadert, hoort u een onderbroken waarschuwingssignaal en gaat het waarschuwingslampje afstandswaarschuwing in het combi-instrument branden.

  Auto's met PRE-SAFE®: Afhankelijk van het land wordt bovendien een haptische waarschuwing gegeven door de gordel licht te spannen.

Direct remmen of uitwijken voor een obstakel, in zoverre dit zonder gevaar mogelijk is en de verkeerssituatie dit toelaat.

Afstandswaarschuwingsfunctie (auto's zonder rijassistentiepakket)
De afstandswaarschuwingsfunctie kan u in de volgende situaties met een onderbroken waarschuwingssignaal en een waarschuwingslampje ondersteunen:
 • bij snelheden tot circa 250 km/h op voorliggers

 • bij snelheden tot circa 80 km/h op stilstaande voertuigen, bewegende voetgangers en vooruitrijdende fietsers

 • bij snelheden tot circa 60 km/h op kruisende fietsers

Afstandswaarschuwingsfunctie (auto's met rijassistentiepakket)
De afstandswaarschuwingsfunctie kan u in de volgende situaties met een onderbroken waarschuwingssignaal en een waarschuwingslampje ondersteunen:
 • bij snelheden tot circa 250 km/h op voorliggers

 • bij snelheden tot circa 100 km/h op stilstaande voertuigen

 • bij snelheden tot circa 80 km/h op bewegende voetgangers en vooruitrijdende fietsers

 • bij snelheden tot circa 70 km/h op stilstaande voetgangers, kruisende voertuigen en stilstaande en kruisende fietsers

Autonome remfunctie (auto's zonder rijassistentiepakket)
De autonome remfunctie kan vanaf een snelheid van circa 7 km/h in de volgende situaties ingrijpen:
 • bij snelheden tot circa 200 km/h op voorliggers

 • bij snelheden tot circa 80 km/h op vooruitrijdende fietsers

 • bij snelheden tot circa 60 km/h op bewegende voetgangers en kruisende fietsers

 • bij snelheden tot circa 50 km/h op stilstaande voertuigen

Autonome remfunctie (auto's met rijassistentiepakket)
De autonome remfunctie kan vanaf een snelheid van circa 7 km/h in de volgende situaties ingrijpen:
 • bij snelheden tot circa 250 km/h op voorliggers

 • bij snelheden tot circa 100 km/h op stilstaande voertuigen

 • bij snelheden tot circa 80 km/h op vooruitrijdende fietsers

 • bij snelheden tot circa 70 km/h op stilstaande en bewegende voetgangers, kruisende voertuigen en stilstaande en kruisende fietsers

Aan de situatie aangepaste remondersteuning (auto's zonder rijassistentiepakket)
De aan de situatie aangepaste remondersteuning kan vanaf een snelheid van circa 7 km/h in de volgende situaties ingrijpen:
 • bij snelheden tot circa 250 km/h op voorliggers

 • bij snelheden tot circa 80 km/h op stilstaande voertuigen en vooruitrijdende fietsers

 • bij snelheden tot circa 60 km/h op bewegende voetgangers en kruisende fietsers

Aan de situatie aangepaste remondersteuning (auto's met rijassistentiepakket)
De aan de situatie aangepaste remondersteuning kan vanaf een snelheid van circa 7 km/h in de volgende situaties ingrijpen:
 • bij snelheden tot circa 250 km/h op voorliggers

 • bij snelheden tot circa 100 km/h op stilstaande voertuigen

 • bij snelheden tot circa 80 km/h op vooruitrijdende fietsers

 • bij snelheden tot circa 60 km/h op stilstaande en bewegende voetgangers, kruisende voertuigen en stilstaande en kruisende fietsers

Afbreken van een remingreep van het Active Brake Assist System
Een remingreep van het Active Brake Assist System kunt u op elk moment als volgt beëindigen:
 • Door de kickdown te activeren

 • Door het loslaten van het rempedaal

Wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, kan het Active Brake Assist System de remingreep beëindigen:
 • U wijkt uit voor een obstakel door te sturen.

 • Er bestaat geen aanrijdingsgevaar meer.

 • Er wordt geen obstakel meer in de lijn van de auto herkend.

Uitwijkstuurassistent (alleen auto's met rijassistentiepakket)
De uitwijkstuurassistent heeft de volgende eigenschappen:
 • Herkenning van stilstaande en bewegende voetgangers

 • Hulp bij herkende uitwijkmanoeuvres met extra stuurondersteuning

 • Activering door snelle stuurbeweging bij een uitwijkmanoeuvre

 • Ondersteuning bij het uitwijken en weer in rechte lijn brengen van de auto

 • Reactie vanaf een snelheid van circa 20 km/h tot een snelheid van circa 70 km/h

U kunt de ondersteuning altijd door actief sturen beëindigen.

Afslagfunctie (alleen auto's met rijassistentiepakket)

Als bij het afslaan over de tegemoetkomende rijstrook aanrijdingsgevaar door tegenliggers wordt gedetecteerd, kan bij snelheden onder 15 km een autonome remingreep worden uitgevoerd voordat u de eigen rijstrook hebt verlaten.

WAARSCHUWING Gevaar voor ongevallen ondanks uitwijk-stuurassistent

De uitwijkstuurassistent kan objecten en complexe verkeerssituaties niet altijd ondubbelzinnig herkennen.

Bovendien is de stuurondersteuning van de uitwijk-stuurassistent niet voldoende om een aanrijding te vermijden.

De verkeerssituatie altijd goed in de gaten houden en niet uitsluitend op de uitwijk-stuurassistent vertrouwen.
Gereed zijn om te remmen en eventueel uit te wijken.
De ondersteuning door actief sturen in niet-kritische rijsituaties beëindigen.
Met aangepaste snelheid rijden, als zich voetgangers in de buurt van de auto bevinden.
Systeemgrenzen

Na het inschakelen van het contact of na het wegrijden is gedurende enkele seconden nog niet de volledige werking van het systeem beschikbaar.

Het systeem kan in de volgende situaties mogelijk niet correct werken of buiten werking zijn:
 • Bij sneeuw, regen, mist, veel spatwater, verblinding, directe zonnestraling of sterk wisselende lichtomstandigheden

 • Wanneer de sensoren vervuild, beslagen, beschadigd of afgedekt zijn

 • Wanneer de sensoren door andere radarbronnen worden gehinderd, bijvoorbeeld bij sterke radarreflectie in parkeergarages

 • Als bandenspanningsverlies of een beschadigde band is herkend of weergegeven

 • Bij complexe verkeerssituaties waarbij objecten niet altijd eenduidig kunnen worden herkend

 • Wanneer voetgangers of voertuigen zich snel binnen het registratiegebied van de radarsensoren bewegen

 • Wanneer voetgangers door andere objecten worden afgedekt

 • Wanneer de typische contour van een voetganger niet voldoende afwijkt van de achtergrond

 • Wanneer een voetganger niet meer als zodanig wordt herkend, bijvoorbeeld door speciale kleding of andere objecten

 • In scherpe bochten

Na aflevering van de auto initialiseren de sensoren van het Active Brake Assist System zich automatisch over een bepaalde afstand. Tijdens deze inleerprocedure is het Active Brake Assist System niet of slechts beperkt beschikbaar.