Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
  • A-Klasse
  • Compacte limousine
  • 03/2020
app store google play
X

Printen
Aanwijzingen met betrekking tot brandstofkwaliteit voor auto's met dieselmotor
Algemene aanwijzingen

De aanwijzingen met betrekking tot de bedrijfsstoffen in acht nemen meer.

WAARSCHUWING Brandgevaar door brandstofmengsel

Wanneer diesel met benzine wordt gemengd, is het vlampunt van het brandstofmengsel lager dan bij pure diesel.

Nooit benzine tanken bij een dieselmotor.
Nooit benzine aan de diesel bijmengen.
AANWIJZING Beschadiging door verkeerde brandstof

Kleine hoeveelheden van de verkeerde brandstof kunnen al leiden tot schade aan het brandstofsysteem, de motor en het uitlaatgasreinigingssysteem.

Alleen zwavelvrije diesel tanken die voldoet aan de Europese norm EN 590, of gelijkwaardig.

In landen zonder zwavelvrije diesel alleen zwavelarme diesel tanken met een zwavelgehalte van minder dan 50 ppm.

In geen geval een van de volgende brandstoffen tanken:
  • Benzine

  • Marinediesel

  • Stookolie

  • Pure biodiesel of plantaardige olie

  • Petroleum of kerosine

Wanneer abusievelijk een verkeerde brandstof wordt getankt:

Het contact niet inschakelen.
Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Voor uw auto geldt het volgende verdraagzaamheidskeurmerk voor brandstof:

Voor diesel met maximaal 7‑vol. % biodiesel (vetzuurmethylester)
Overeenkomstig de Europese norm EN 16942 vindt u het verdraagzaamheidskeurmerk op de volgende punten:
  • op het informatieplaatje in de tankdopklep van de auto meer

  • in heel Europa op de voor uw auto geschikte pompzuilen van het tankstation of het vulpistool

Aanwijzingen met betrekking tot lage buitentemperaturen

Vanaf het begin van het winterseizoen indien mogelijk alleen maar winterdiesel tanken.

Alvorens om te schakelen op winterdiesel moet de brandstoftank zo leeg mogelijk zijn. Het brandstofpeil bij de eerste keer tanken met winterdiesel laag houden, bijvoorbeeld tot de reserve. Bij de volgende keer tanken kan de brandstoftank weer normaal worden gevuld.

Meer informatie over de brandstof is verkrijgbaar bij een tankstation of een gekwalificeerde werkplaats.