Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Aannemen
  • A-Klasse
  • Compacte limousine
  • 03/2020
app store google play
X

Printen
Standverwarming/-ventilatie via afstandsbediening instellen
GEVAAR Levensgevaar door giftige uitlaatgassen

Wanneer de uitlaateindpijp geblokkeerd is of geen voldoende ventilatie mogelijk is, kunnen giftige uitlaatgassen, in het bijzonder koolmonoxide, in de auto binnendringen. Dat is bijvoorbeeld in gesloten ruimtes het geval, of als de auto in de sneeuw vastzit.

In gesloten ruimtes zonder afzuiginstallatie de standverwarming uitschakelen, bijvoorbeeld in de garage.
Als de motor of de standverwarming werken, de uitlaateindpijp en de omgeving van de auto sneeuwvrij houden.
Aan de luwzijde van de auto een zijruit openen, om voldoende buitenlucht in het interieur te laten komen.
WAARSCHUWING Brandgevaar door hete onderdelen van de standverwarming en uitlaatgassen

Brandbaar materiaal, bijvoorbeeld bladeren, gras of takken, kunnen ontsteken.

Als de standverwarming is ingeschakeld ervoor zorgen dat:
hete onderdelen van de auto niet in contact komen met brandbaar materiaal.
de uitlaatgassen ongehinderd via de uitlaateindpijp van de standverwarming naar buiten kunnen treden.
de uitlaatgassen niet met brandbaar materiaal in aanraking komen.
AANWIJZING Accu-ontlading door gebruik van de standverwarming-ventilatie

Het gebruik van de standverwarming-ventilatie belast de accu.

Uiterlijk na tweemaal verwarmen of ventileren van de auto een langere afstand rijden.
Voorwaarden
  • De brandstoftank is ten minste voor gevuld.

Direct inschakelen
De toets  lang indrukken.
Vertrektijd instellen
De toets  kort indrukken.
De toets  of zo vaak indrukken, tot de tijd die moet worden gewijzigd op het display verschijnt.
De toetsen  en tegelijkertijd indrukken.

Het symbool  knippert op het display van de afstandsbediening.

Met de toetsen  en de gewenste vertrektijd instellen.
De toetsen  en tegelijkertijd indrukken.

De nieuwe vertrektijd is nu opgeslagen.

Er kunnen maximaal drie vertrektijden worden opgeslagen.

Vertrektijd activeren:
De gewenste vertrektijd selecteren en de toets  lang indrukken.

Op het display verschijnen het symbool , de vertrektijd en, afhankelijk van de geselecteerde vertrektijd, de letter A, B of C.

Vertrektijd deactiveren:
De gewenste vertrektijd selecteren en de toets  lang indrukken.

Op het display verschijnt OFF.

Status van de actieve standverwarming controleren:
De toets  kort indrukken.
Direct uitschakelen
De toets  lang indrukken.