Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • A-класа
 • Лимузина
 • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Указания за 12‑волтова‑акумулаторна батерия
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие вследствие на неквалифицирани работи по акумулаторната батерия

Неквалифицирани работи по акумулаторната батерия могат до доведат напр.  до късо съединение. Вследствие на това може да се стигне до ограничаване на функциите на важни за безопасността системи, напр.  на осветителната система, на ABS (антиблокиращата система) или на ESP® (електронната стабилизираща програма). Експлоатационната безопасност на Вашия автомобил може да е ограничена.

В следните ситуации можете да изгубите контрола над автомобила:
 • при задействането на спирачките

 • При резки движения на волана и/или несъобразена скорост

При късо съединение или подобен инцидент незабавно информирайте квалифициран специализиран сервиз.
Не продължавайте пътуването.
Извършвайте работи по акумулаторната батерия винаги в квалифициран специализиран сервиз.
 • Допълнителна информация за ABS още

 • Допълнителна информация за ESP®още

Mercedes-Benz Ви препоръчва с оглед на безопасността използването на акумулаторни батерии, проверени и одобрени от Mercedes-Benz за Вашия автомобил. Тези акумулаторни батерии предлагат повишена защита срещу изтичане, за да не попадне киселина върху пътниците в автомобила, в случай че батерията бъде засегната при произшествие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от експлозия вследствие на електростатичен заряд

Електростатичен заряд може да доведе до образуване на искри и вследствие на това да възпламени лесно избухливата газова смес на акумулаторна батерия.

За разсейването на наличен електростатичен заряд, преди боравенето с акумулаторната батерия допрете металния корпус.

Лесно избухливата газова смес възниква при зареждането на акумулаторната батерия, както и при външната помощ за стартиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от киселинно изгаряне от киселина за акумулаторна батерия

Киселината за акумулаторна батерия е корозивна.

Избягвайте контакт с кожата, очите или дрехите.
Не се навеждайте над акумулаторната батерия.
Не вдишвайте газове от акумулаторната батерия.
Дръжте акумулаторната батерия далеч от деца.
Измийте веднага киселината за акумулаторната батерия обилно с чиста вода и незабавно потърсете лекарска помощ.
УКАЗАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОКОЛНАТА СРЕДА Вреди върху околната среда вследствие на неправилно изхвърляне на акумулаторни батерии

Акумулаторните батерии съдържат замърсители. Законът забранява те да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Изхвърляйте акумулаторните батерии екологосъобразно. Предавайте разредени акумулаторни батерии в квалифициран специализиран сервиз или на пункт за връщане на негодни за употреба акумулаторни батерии.

Ако клемите на 12‑волтова‑акумулаторна батерия трябва да бъдат разкачени, обърнете се към квалифициран специализиран сервиз.

При боравенето с акумулаторни батерии спазвайте указанията за безопасност и предпазните мерки.

 • Опасност от експлозия
 • При боравене с акумулаторната батерия са забранени огън, открита светлина и пушене. Избягвайте образуването на искри.
 • Електролитът или киселината за акумулаторната батерия е разяждащо вещество. Избягвайте контакт с кожата, очите или дрехите. Носете защитно облекло, по-специално ръкавици, престилка и маска на лицето. Веднага изплакнете с чиста вода пръски от електролита или от киселината. Ако е необходимо, потърсете лекар.
 • Носете защитни очила.
 • Дръжте децата далеч.
 • Спазвайте това ръководство за експлоатация.
Ако продължително време не използвате автомобила:
 • включете неактивния режим или

 • включете акумулаторната батерия към препоръчано от Mercedes-Benz зарядно устройство, или

 • за разделянето на клемите на акумулаторната батерия се обърнете към квалифициран специализиран сервиз