Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • A-класа
  • Лимузина
  • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Включване или изключване на незабавната предварителна климатизация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност за живота поради висока или ниска температура в автомбоила

Когато лица – и по-специално деца – са изложени на продължителна горещина или студ, съществува опасност от нараняване или дори опасност за живота!

Никога не оставяйте лица – и по-специално деца – без надзор в автомобила.
Никога не оставяйте животни в автомобила без надзор.

Пътническото отделение на автомобила може да продължи да се климатизира, напр. по време на прекъсване на пътуването, до 50 минути.

Цветовете на контролната лампа имат следното значение:
  • Синьо: включено е охлаждането

  • Червено: включено е отоплението

  • Жълто: часът за потегляне е предварително зададен.

Настройте желаната температура чрез бутон .
Натиснете бутон .

Червената или синята контролна лампа в бутон светва или загасва.