Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • A-класа
  • Лимузина
  • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Свързване на iPhone® през Apple CarPlay™ (кабел)
Условия
  • Мултимедийната система разполага с тази функция.

  • Използва се актуалната версия на операционната система на Вашето устройство (вж. ръководството за експлоатация на производителя).

  • Пълната функционалност на Apple CarPlay™ е възможна само с интернет връзка.

Свържете iPhone® чрез подходящ кабел с USB извода на мултимедийната система още.
Ако няма друго устройство, свързано със системата през Bluetooth®: потвърдете условията за защита на личните данни.
Ако друго устройство е свързано чрез Bluetooth® или Apple CarPlay™ (безжично) със системата: докоснете съобщението Докоснете тук, за да стартирате Apple CarPlay за: <Mobile phone> .
или
Изберете iPhone® в списъка с устройства под приложението.

Досегашната връзка през Bluetooth® или Apple CarPlay™ (безжично) се прекъсва. Свързаното чрез кабел ново устройство става активно.

Алтернативно: когато приложение на Apple CarPlay™ е активно (напр. когато се възпроизвежда музика или е активно водене към цел), можете да извикате активното приложение чрез бутоните му или още.

Приемане/отхвърляне на условията за защита на личните данни

Появява се съобщения с условията за защитата на личните данни.

Изберете Приемане и стартиране.
Излизане от Apple CarPlay™
Натиснете бутон .

Ако Apple CarPlay™ не е показвано на преден план преди последното прекъсване, при следващото свързване приложението започва във фон. Можете да извикате Apple CarPlay™ през главното меню.