Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • A-класа
  • Лимузина
  • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Свързване на iPhone® през Apple CarPlay™ (безжично)
Условия
  • Мултимедийната система разполага с тази функция.

  • Използва се актуалната версия на операционната система на Вашето устройство (вж. ръководството за експлоатация на производителя).

  • Bluetooth® на устройството е включен (вж. ръководството за експлоатация на производителя).

  • Устройството е „видимо“ за други устройства.

  • Пълната функционалност на Apple CarPlay™ е възможна само с интернет връзка.

Мултимедийна система:
Телефон
Търсене на мобилен телефон
Изберете .
Изберете Свързв. ново устройство.

Наличният iPhone® се показва.

Свързване на мобилен телефон
Изберете iPhone®.
Изберете Стартиране на Apple CarPlay.

Възможно е по всяко време в списъка с устройства да сменяте между връзка през Bluetooth® или през Apple CarPlay™ (безжична).

Приемане/отхвърляне на условията за защита на личните данни

Появява се съобщения с условията за защитата на личните данни.

Изберете Приемане и стартиране.
Излизане от Apple CarPlay™
Натиснете бутон .

Ако Apple CarPlay™ не е показвано на преден план преди последното прекъсване, при следващото свързване приложението започва във фон. Можете да извикате Apple CarPlay™ през главното меню.