Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • A-класа
  • Лимузина
  • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Стартиране на автомобила с ключа в отделението за вещи (авариен режим)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от произшествие‑ и нараняване при деца без надзор в автомобила
Ако оставите деца в автомобила без надзор, те могат
  • да отворят врати и вследствие на това да застрашат други лица или участници в движението

  • да слязат и да бъдат повлечени от трафика

  • да задействат оборудване на автомобила и напр. да се заклещят.

Освен това децата могат да предизвикат потеглянето на автомобила, като например:
  • освободят паркинг-спирачката

  • променят позицията на предавателната кутия

  • стартират автомобила.

Никога не оставяйте деца без надзор в автомобила.
При напускане на автомобила винаги вземайте ключа със себе си и заключвайте автомобила.
Съхранявайте ключа далеч от деца.

Това важи и за дигиталния ключ на автомобила, когато функцията "Дигитален ключ на автомобила" е активирана през Mercedes me connect.

ОПАСНОСТ Опасност за живота при вдишване на отработените газове

Двигателите с вътрешно горене отделят отровни отработени газове, като например моноксид. Вдишването на тези отработени газове води до отравяне.

Никога не оставяйте двигателя да работи в затворени помещения без достатъчно проветряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар поради запалими материали на изпускателната система за отработени газове

Запалими материали, привнесени от външни условия или животни, могат да се запалят на горещи части на двигателя или на изпускателната система за отработени газове.

Затова редовно проверявайте да няма запалими външни материали в двигателния отсек или по изпускателната система за отработени газове.

Ако автомобилът не се стартира и на мултифункционалния дисплей се появи съобщението Поставете ключа на обозначеното място вж. Ръководство за експл., можете да стартирате автомобила в авариен режим.

Отделение за вещи (пример с поставка за чаши без ролетен капак)
При необходимост отворете ролетния капак на отделението за вещи .
Уверете се, че отделението за вещи е празно.
Извадете ключа от връзката ключове.
Поставете ключа в отделението за вещи върху символа .

Малко след това автомобилът се стартира.

Когато извадите ключа от отделението за вещи , двигателят продължава да работи. За следващи стартирания на автомобила ключът обаче трябва да е поставен през цялото пътуване в отделението за вещи върху символа .

Проверете ключа в квалифициран специализиран сервиз.
Ако автомобилът не се стартира:
Оставете ключа в отделението за вещи .
Автомобили с механична предавателна кутия: натиснете педала на съединителя.
Натиснете спирачния педал и стартирайте автомобила със Start-Stopp бутона.

Със Start-Stopp бутона можете също да включвате захранването с напрежение или подаването на контакт.