Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • A-класа
 • Лимузина
 • март 2019 г.
app store google play
X

Отпечатване
Указания за режим PLUG-IN ХИБРИД
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне на кожата‑ и от отравяне при повредена високоволтова акумулаторна батерия

При повреден корпус на високоволтовата акумулаторна батерия е възможно изтичане на електролит и газ.

Избягвайте контакт с кожата, очите или дрехите.
Измийте веднага с чиста вода пръски електролитна течност върху кожата и незабавно потърсете лекарска помощ.
ОПАСНОСТ Взривна опасност при надвишаване на вътрешното налягане на високоволтовата акумулаторна батерия

При пожар в автомобила може да се надвиши критична стойност за вътрешното налягане на високоволтовата акумулаторна батерия. В този случай горим газ се отвежда през обезвъздушителен клапан на външна страна на пода.

Газът може да се възпламени.

При необичайна миризма, дим или огън прекратете веднага процеса на зареждане.
Опасната зона да се напусне незабавно. Осигурете достатъчно свободно пространство около опасната зона.
Извикайте пожарната.

Хибридната система комбинира двигател с вътрешно горене с електродвигател.

Характеристики при спрян автомобил:
 • Двигателят с вътрешно горене обикновено се изключва.

 • Само в единични случаи се стига до работа на празен ход на двигателя.

Характеристики при стартиране на автомобила:
 • Ако високоволтовата акумулаторна батерия е достатъчно заредена, автомобилът с електрическо задвижване може да стартира без помощта на двигател с вътрешно горене (безшумно стартиране).

 • Ако високоволтовата акумулаторна батерия не е достатъчно заредена за електрическото задвижване или работната температура на двигателя с вътрешно горене все още не е достигната, автомобилът може да стартира с помощта на двигателя с вътрешно горене.

Високоволтовата акумулаторна батерия служи като стартерна акумулаторна батерия за двигателя с вътрешно горене.

Характеристики при умерена мощност:
 • Двигателят с вътрешно горене се изключва колкото може по-често по време на движение.

 • В зависимост от избраната програма за движение и нивото на зареждане на акумулаторната батерия автомобилът може електрически да се ускори до скорост около 140 км/ч.

Характеристики при висока мощност:
 • Електродвигателят подпомага двигателя с вътрешно горене (Boost ефект), например  при потегляне и при ускоряване.

 • Високоволтовата акумулаторна батерия се разрежда.

Характеристики при отпускане на педала на газта по време на пътуването:
 • Електродвигателят работи като генератор в режим на принудителен празен ход и при задействане на спирачките.

 • Високоволтовата акумулаторна батерия се зарежда.

Указания за електрическо шофиране:
 • Автомобилите с хибридна система са значително по-безшумни по време на престой и движение в сравнение с автомобилите с двигател с вътрешно горене.

 • В електрически режим на задвижване е възможно автомобилът да не бъде чут от други участници в движението поради значително по-тихия режим на работа.

  Затова двигателят е снабден със звуков генератор като система за предупредителни звукови сигнали от автомобила (AVAS).

Указания за системата от предупредителни звукови сигнали:
 • При скорост, по-ниска от около 30 км/ч, звуковият генератор произвежда шумове в зависимост от скоростта при движение напред и назад.

 • Другите участници в движението, по-специално пешеходците и велосипедистите, могат да възприемат по-добре автомобила Ви.

 • При скорост над 20 км/ч системата за предупредителни звукови сигнали от автомобила постепенно се изключва.

 • Звуковият генератор е изключен, когато автомобилът е спрян за престой.