Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Mercedes-AMG GT R
 • Roadster
 • 06/2019
app store google play
X

Tipărire
Pornirea căutării automate a benzinăriilor
Premise
 • Căutarea automată a benzinăriilor este activată mai mult.

Situație de rulare

Ghidarea spre destinație rulează. Nivelul de umplere din rezervorul de combustibil ajunge la rezerva de combustibil.

Este afișat mesajul Fuel tank reserve level Do you want to start the search for filling stations? (Fuel tank reserve level Do you want to start the search for filling stations?) .

Selectați Yes (Da) .

Căutarea automată a stațiilor de alimentare începe. Benzinăriile disponibile se afișează de-a lungul traseului și în apropierea poziției actuale a autovehiculului.

Selectați stația de alimentare

Se afișează adresa benzinăriei.

Dacă este activă o ghidare spre destinație, selectați Start route guidance (Porniți ghidarea spre destinație) .

Benzinăria selectată va fi setată ca destinație. Ghidarea spre destinație începe.

sau
Dacă este activă o ghidare spre destinație, selectați Start new route guidance (Start new route guidance (Începere ghidare spre destinație)) sau Set as next intermediate destination (Set as next intermediate destination) .

Start new route guidance (Start new route guidance (Începere ghidare spre destinație)) : benzinăria selectată va fi setată ca destinație nouă. Se șterg destinațiile și destinațiile intermediare anterioare. Ghidarea spre benzinărie începe.

Set as next intermediate destination (Set as next intermediate destination) : benzinăria selectată va fi setată ca următoarea destinație intermediară. Ghidarea spre destinație începe.

Dacă deja există destinații intermediare:
selectați în interogare Yes (Da) .

Benzinăria selectată este introdusă în meniul Destinații intermediare în poziția 1. Se șterge destinația intermediară 4. Ghidarea spre destinație începe.

Alimentarea cu combustibil a autovehiculului
AVERTIZARE Pericol de arsuri‑ și explozii din cauza carburantului

Carburanții sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, lumina directă, fumatul și formarea de scântei.
Înaintea și în timpul alimentării, decuplați contactul și, dacă este cazul, încălzirea staționară.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.
AVERTIZARE ‑Pericol de incendiu și explozie din cauza încărcării electrostatice

Încărcarea electrostatică poate duce la formarea de scântei și astfel aburii de combustibil se pot aprinde.

Înainte de a deschide capacul de rezervor sau de a prinde pistolul de alimentare, atingeți caroseria metalică a autovehiculului.

Astfel, o eventuală încărcare electrostatică este neutralizată.

În timpul alimentării, nu vă urcați la loc în autovehicul.

Există posibilitatea de reîncărcare electrostatică.

INDICAȚIE Avariere din cauza combustibilului greșit

Autovehicule cu motor pe benzină:

Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la avarii la instalația de combustibil, motor și instalația de purificare a gazelor arse.

Alimentați exclusiv cu combustibil Super, fără plumb, fără sulf, care îndeplinește sau care este echivalent cu norma europeană EN 228.
Cerința ROZ se află pe partea interioară a clapetei rezervorului.

Combustibilul cu aceste specificații poate conține până la 10  % etanol. Autovehiculul dumneavoastră este compatibil cu E10‑.

Nu alimentați niciodată cu unul din următorii combustibili:
 • diesel

 • benzină normală cu o cifră octanică mai mică de 91 ROZ

 • benzină cu peste 10 vol. % etanol, de ex. E15, E20, E85, E100

 • benzină cu peste 3 vol. % metanol, de ex. M15, M30

 • benzină cu adaosuri cu conținut de metal

Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:

Nu cuplați aprinderea.
Apelați la un atelier de service de specialitate.
INDICAȚIE Nu alimentați cu motorină autovehiculele cu motor pe benzină
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • Nu cuplați aprinderea. În caz contrar combustibilul poate ajunge la motor.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Înștiințați un atelier de service de specialitate.
Lăsați să se scurgă complet rezervorul de combustibil, precum și conducta de combustibil.
INDICAȚIE Deteriorarea instalației de combustibil din cauza rezervorului de combustibil umplut excesiv.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
INDICAȚIE Combustibil care stropeşte la înlăturarea pistolului de alimentare
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
Premise

Nu reintrați în autovehicul în timpul procesului de realimentare. Vă puteți reîncărca electrostatic.

Respectați indicațiile privind fluidele de lucru mai mult.

Clapeta rezervorului
Suport pentru capacul rezervorului
Tabel cu presiuni în anvelope
Codul QR pentru cartela de intervenție
Tip de combustibil
Apăsați pe zona posterioară a clapetei rezervorului .
Rotiți capacul rezervorului spre stânga și scoateți-l.
Introduceți capacul rezervorului în suport .
Împingeți complet ștuțul de umplere al pistolului de alimentare în gura de alimentare, fixați-l și alimentați.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
Puneți capacul rezervorului pe locașul rezervorului de combustibil și rotiți spre dreapta, până când se fixează cu zgomot.
Închideți clapeta rezervorului .
Resetarea valorilor din meniul Parcurs al calculatorului de bord
Calculator de bord:
Trip (Trip (Călătorie))

Modul de scriere al meniului principal afișat poate să difere. De aceea, acordați atenție privirii de ansamblu asupra meniului pentru display-ul panoului de instrumentemai mult.

Puteți reseta valorile următoarelor funcții:
 • distanța parcursă pe timp de zi

 • calculatorul datelor de parcurs From start (From start (de la început)) și From reset (From reset (De la reset)) .

Selectarea funcției care se dorește a fi resetată:
efectuați un gest de ștergere în sus sau în jos pe Touch-Control, pe partea stângă.
Apăsați pe touch-control, în partea stângă.
Selectați Yes (Yes (Da)) .
Apăsați pe touch-control, în partea stângă.

Dacă apăsați mai lung pe Touch-Control stânga, valorile funcției se resetează imediat.

Completarea instalației de spălat geamul
AVERTIZARE Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinți din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinți, de ex., motorul, radiatorul și componentele instalației de evacuare a gazelor arse.

Lăsați motorul să se răcească și atingeți numai componentele descrise în cele ce urmează.
AVERTISMENT Risc de arsuri la deschiderea capotei motor

Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideţi capota, puteţi intra în contact cu gazele fierbinţi sau cu alte fluide de lucru evacuate.

Lăsaţi motorul supraîncălzit să se răcorească înainte să deschideţi capota motor.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsaţi capota închisă şi anunţaţi pompierii.
AVERTISMENT Pericol de arsuri‑ şi rănire din cauza detergentului concentrat de spălare a parbrizului

Detergentul concentrat de spălare a parbrizului este uşor inflamabil. Dacă ajunge pe componentele fierbinţi ale motorului sau ale instalaţiei de gaze arse, se poate aprinde.

Asiguraţi-vă, că nu ajunge detergent concentrat de spălare a parbrizului lângă orificiul de umplere.
Trageți capacul de închidere de buclă.
Completați cu lichid de spălare parbriz.
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de la parbriz
AVERTISMENT Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ştergătorului când ştergătorul este pornit

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ştergătorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.
Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire
Cuplați și apoi decuplați imediat aprinderea.
Apăsați pentru aproximativ 3 secunde tasta de pe comutatorul combinat într-un interval de aproximativ 15 secunde mai mult.

Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire.

Demontarea lamelelor ștergătoarelor
Ridicați prin pliere de pe parbriz brațele ștergătoarelor.
Așezați diagonal lamela ștergătorului.
Scoateți lamela ștergătorului din suportul brațului ștergătorului în direcția săgeții.
Montarea lamelelor ștergătoarelor
Noua lamelă a ștergătorului se împinge contrar direcției săgeții pe suportul de pe brațul ștergătorului.
Rotiți lamela ștergătorului paralel brațul ștergătorului.
Pliați brațul ștergătorului pe parbriz.
Verificarea nivelului uleiului de motor cu joja de ulei
AVERTISMENT Risc de arsuri la deschiderea capotei motor

Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideţi capota, puteţi intra în contact cu gazele fierbinţi sau cu alte fluide de lucru evacuate.

Lăsaţi motorul supraîncălzit să se răcorească înainte să deschideţi capota motor.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsaţi capota închisă şi anunţaţi pompierii.
AVERTIZARE Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinți din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinți, de ex., motorul, radiatorul și componentele instalației de evacuare a gazelor arse.

Lăsați motorul să se răcească și atingeți numai componentele descrise în cele ce urmează.

Perioada de așteptare înainte de verificarea nivelului de ulei cu motorul la temperatura de funcționare este de două minute.

Parcați autovehiculul pe o suprafață plană.
Scoateți joja de ulei și ștergeți-o.
Introduceți încet joja de ulei până la opritor în conducta de ghidare și scoateți-o după trei secunde.
Sunt posibile următoarele rezultate de măsurare:
 • Nivelul de ulei este corect: nivelul de ulei se află între și .

 • Nivelul de ulei este prea scăzut: nivelul de ulei se află la sau sub acesta.

 • Nivelul de ulei este prea ridicat: nivelul uleiului se află peste .

Dacă nivelul de ulei este prea scăzut, completați cu o cantitate de 1 l de ulei de motor.
Dacă nivelul uleiului este prea ridicat, scurgeți uleiul de motor în exces. Adresați-vă unui atelier de service de specialitate autorizat.
Indicații cu privire la spălarea autovehiculului într-o instalație de spălare
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza efectului de frânare redus după spălarea autovehiculului

După o spălare a autovehiculului frânele au o eficacitate de frânare redusă.

După spălarea autovehiculului frânaţi cu atenţie, luând în considerare condiţiile din trafic, până când se restabileşte eficacitatea de frânare completă.
INDICAȚIE Avariere din cauza instalației de spălare necorespunzătoare
Înainte de intrarea într-o instalație de spălare, asigurați-vă că instalația de spălare este adecvată pentru dimensiunile autovehiculului.
Aveți grijă să existe suficientă gardă la sol între podeaua caroseriei și șina de ghidare a instalației de spălare.
Aveți grijă ca lățimea de trecere a instalației de spălare, în special lățimea șinelor de ghidare, să fie suficiente.
Pentru prevenirea defecțiunilor la autovehiculul dumneavoastră, respectați următoarele înaintea utilizării unei instalații de spălare:
 • Pentru evitarea posibilei pătrunderi a apei în autovehicul, acordați prioritate instalațiilor de spălare cu spălare preliminară controlabilă sub presiune (specificație pentru programe Cabrio).

 • renunțați obligatoriu la tratarea finală cu ceară caldă.

 • scoateți cheia pentru a vă asigura de faptul că deflectorul de vânt de pe parbriz se retrage.

 • asistentul activ pentru păstrarea distanței între autovehicule DISTRONIC și funcția HOLD sunt dezactivate.

 • Profilul aerodinamic activ este complet retras.

 • geamurile laterale și soft-top-ul sunt închise complet.

 • suflanta aerisirii și a încălzirii este oprită.

 • comutatorul ștergătoarelor este în poziția .

 • Cheia este la o distanță de cel puțin 3 m de autovehicul, în caz contrar capota portbagajului putându-se deschide necontrolat.

 • la instalațiile de spălare cu dispozitiv de tractare: este cuplată treapta de ralanti .

La instalațiile de spălare cu dispozitiv de tractare: dacă în timpul spălării doriți să părăsiți autovehiculul, cheia trebuie să se afle în autovehicul. În caz contrar, va fi cuplată automat poziția de parcare .

Dacă după spălarea autovehiculului, îndepărtați ceara de pe parbriz și de pe cauciucul ștergătoarelor, preveniți formarea de striații și reduceți zgomotele produse de ștergătoare.