Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Mercedes-AMG GT R
 • Roadster
 • 06/2019
app store google play
X

Tipărire
Indicații cu privire la comutarea luminii în timpul călătoriilor în străinătate

Nu este necesară o comutare a farurilor. Cerințele legale sunt îndeplinite și în țările în care se circulă pe partea opusă a drumului.

Indicații cu privire la verificarea periodică a roților și a anvelopelor
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza penurilor deteriorate

Pneurile deteriorate pot cauza pierderea presiunii în pneuri.

Astfel puteţi pierde controlul asupra autovehiculului.

Verificaţi periodic pneurile, cu privire la deteriorări, şi înlocuiţi imediat pneurile deteriorate.
Efectuați periodic, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori dacă este necesar următoarele verificări la toate roțile, de ex., înainte de o deplasare pe distanță lungă sau înainte de deplasarea pe teren accidentat:
 • Verificarea presiunii din anvelope mai mult

 • Verificare vizuală a roților și anvelopelor cu privire la deteriorări

 • Verificarea capacelor de ventil

  Ventilele trebuie protejate împotriva umidității și murdăriei cu capacele de ventil special omologate de Mercedes-Benz pentru autovehiculul dumneavoastră.

 • Control vizual al adâncimii profilurilor anvelopelor și al suprafeței de rulare a anvelopelor pe întreaga lățime.

  Adâncimea minimă a profilului este de 3 mm la anvelopele de vară și de 4 mm la anvelopele de iarnă.

Scoaterea vestei reflectorizante

Vestele reflectorizante se găsesc în compartimentele de depozitare din ușile din față.

Scoatere:
Scoateți geanta cu vesta reflectorizantă împreună cu vesta reflectorizantă.
Deschideți geanta și scoateți vesta fluorescentă.
Numărul maxim de spălări
Temperatura maximă de spălare
A nu se folosi înălbitori
A nu se călca
A nu se usca în uscătorul de rufe
A nu se curăța chimic
Vestă reflectorizantă clasa a 2-a

Cerințele prevăzute de normele legale sunt îndeplinite doar dacă vesta reflectorizantă are mărimea potrivită și este închisă complet.

Vesta reflectorizantă trebuie să fie reînnoită în următoarele cazuri:
 • benzile reflectorizante sunt deteriorate sau murdare.

 • numărul maxim permis de spălări a fost depășit.

 • proprietatea de fluorescență s-a diminuat.

Scoaterea triunghiului reflectorizant
Desfaceți benzile tip Velcro .
Scoateți triunghiul reflectorizant .
Privire de ansamblu asupra trusei de prim ajutor

Trusa de prim ajutor se găsește în spațiul de încărcare, în partea stângă în compartimentul de depozitare al clapetei de service , în spatele TIREFIT Kit. La autovehiculele cu sculă pentru înlocuirea roții, trusa de prim ajutor se află în portbagaj.

Privire de ansamblu asupra actualizării datelor cartografice
Efectuați actualizarea la un centru de asistență service Mercedes-Benz

Datele hărții digitale se învechesc la fel ca cele ale hărților obișnuite ale străzilor. Obțineți o ghidare spre destinație optimă numai cu datele cartografice actualizate. Informațiile cu privire la versiunile noi ale hărții digitale pot fi obținute de la un centru de asistență service Mercedes-Benz.

Puteți solicita acolo efectuarea actualizării hărții digitale.

Actualizarea online a hărții

Cu serviciul online de actualizare a datelor cartografice de la Mercedes me connect se actualizează datele cartografice.

Serviciul online de actualizare a datelor cartografice nu este disponibil în toate țările.

Pentru actualizare sunt disponibile următoarele posibilități:
 • actualizarea automată a hărții actualizează datele cartografice pentru o regiune

  Pentru actualizarea cartografică automată, în setările de sistem trebuie să fie activat Automatic online updates (Automatic online updates (Actualizări online automate)) mai mult.

 • actualizarea manuală a hărții actualizează datele cartografice pentru mai multe sau toate regiunile.

Informații suplimentare cu privire la actualizarea online a hărții: Mercedes me Homepage.

Informații suplimentare cu privire la actualizare: Mercedes me connect manual de utilizare interactiv.

Introduceți destinația speciala sau adresa
AVERTISMENT Pericol de distragere a atenției de către sistemele informatice și aparatele de comunicație

Dacă în timpul rulajului operați sistemele de informare și de comunicare integrate în autovehicul, puteți fi distras de la evenimentele din trafic. În plus, puteți pierde controlul asupra autovehiculului.

Operați aceste dispozitive numai dacă situația din trafic permite acest lucru.
Dacă nu se poate asigura acest lucru, opriți ținând seama de condițiile din trafic și efectuați introducerile cu autovehiculul staționat.

La folosirea sistemului Multimedia respectați reglementările legale ale țării în care vă aflați în momentul utilizării sistemului.

Premise
 • Pentru căutarea online: este disponibil Mercedes me connect.

 • Aveți un cont de utilizator pe portalul Mercedes me.

 • Serviciul a fost activat la un centru de asistență service Mercedes-Benz.

Informații suplimentare găsiți pe: Mercedes me Homepage

Sistem multimedia:
Navigation (Navigation (Navigație))
Afișați meniul Navigație.
Selectați Enter destination (Enter destination (Introducere destinație)) .

Este setată țara în care se află autovehiculul .

Pentru introducerea destinației vă stau la dispoziție două variante:
 • căutare liberă

 • căutarea progresivă .

Varianta 1: căutarea liberă
Introduceți destinația specială sau adresa în . Ordinea de introducere este arbitrară.

În timpul introducerii destinației sunt propuse sugestii de către sistemul multimedia. Selectarea destinației are loc într-o listă.

Introduceți, de  ex., aceste componente ale adresei:
 • orașul, strada, numărul

 • strada, orașul

 • codul poștal

 • numele destinației speciale.

 • categoria destinației speciale, de  ex. Petrol station (Petrol station (Stație de petrol))

 • orașul, numele destinației speciale.

Exemple de introducere a destinației sunt:
 • în cazul în care căutați, de  ex., după Königsstraße în Stuttgart, puteți introduce STUT și KÖN.

 • În cazul în care căutați, de  ex., o destinație specială în Marea Britanie, puteți introduce THE SHARD.

  dacă doriți să încercați ambele exemple, trebuie să modificați suplimentar țara (varianta 2).

Comutare pe recunoașterea scrisului de mână: selectați
.
Scrieți caracterul pe Touchpad.

Funcția este disponibilă la echiparea cu Touchpad.

Comutare pe selectarea caracterelor:
apăsați tasta .
sau
Apăsați pe Touchpad.
Ștergerea introducerii:
selectați (dacă este disponibil).
Procedați în felul următor:
 • Confirmare scurtă: șterge caracterul introdus cel mai recent sau sugestia preluată cel mai recent.

 • confirmare lungă: șterge întreaga introducere.

Setarea limbii de scriere:
selectați .
Selectați limba de scriere.

Această funcție are sens pentru țările în care sunt suportate mai multe seturi de caractere. Un exemplu este Rusia, cu caractere chirilice și latine.

Accesarea căutării online:
selectați Online search (Online search (Căutare online)) .

Apare o listă după realizarea conexiunii la Internet. Aceasta afișează destinațiile online în funcție de introducerea de până în prezent.

Destinațiile online sunt alocate de către un furnizor de Internet.

Selectați destinația online.
sau
Introduceți adresa online sau o adresă din trei cuvinte în rândul pentru inserare.

Introduceți o adresă din trei cuvinte mai mult.

Căutarea online nu este disponibilă în toate țările.

Accesarea listei:
apăsați tasta .
sau
Dacă rândul de sus al barei de simboluri este marcat, navigați în sus.
Selectați destinația din listă.
Preluarea destinației:
selectați Select destination (Select destination (Selectare destinație)) .

Dacă destinația este ambiguă, apare o listă.

Selectați destinația.

Este afișată adresa destinației.

Varianta 2: căutarea progresivă
Apăsați tasta .
sau
Dacă rândul de sus al barei de simboluri este marcat, navigați în sus.

Este evidențiată bara de simboluri. City or postcode (City or postcode (Oraș sau cod poștal)) este marcat. Sunt disponibile câmpuri suplimentare pentru introducere, de  ex. pentru POI (POI (PDI)) .

Selectați City or postcode (City or postcode (Oraș sau cod poștal)) .

Apare bara de simboluri.

Introduceți orașul sau codul poștal.

În timpul introducerii destinației sunt propuse sugestii de către sistemul multimedia. Selectarea destinației are loc într-o listă.

Ordinea de introducere a adresei este arbitrară, de  ex.:
 • City or postcode (City or postcode (Oraș sau cod poștal)) , Street (Street (Stradă)) , House no. (House no. (Număr))

  Dacă este disponibilă, introduceți o stradă intersectată.

 • Street (Street (Stradă)) , City or postcode (City or postcode (Oraș sau cod poștal))

 • POI (POI (PDI)) de  ex. Petrol station (Petrol station (Stație de petrol)) , City or postcode (City or postcode (Oraș sau cod poștal))

În timpul introducerii destinației utilizați următoarele funcții:
 • Comutați pe recunoașterea scrisului de mână.

 • Comutare pe selectarea caracterelor.

 • Ștergeți inserarea.

  Cu ștergeți o înregistrare la căutarea progresivă, de  ex., pentru un POI (POI (PDI)) . Pentru acesta navigați spre stânga.

 • Accesare căutare online (dacă este disponibil).

 • Accesați lista.

Funcțiile sunt descrise la căutarea liberă.

Modificarea țării:
selectați țara.
Introduceți țara. Este suficientă introducerea primelor caractere.
Selectați țara din listă.
Preluarea destinației:
selectați Select destination (Select destination (Selectare destinație)) .

Dacă destinația este ambiguă, apare o listă sortată după distanță.

Selectați destinația.

Este afișată adresa destinației.

Căutarea postului de radio prin numele postului sau prin introducerea directă a frecvenței
Sistem multimedia:
Radio (Radio (Radio))
Introduceți un nume de stație de emisie sau o frecvență.
Selectați .

Vor fi afișate rezultatele căutării.

Selectați o stație de emisie.