Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • C-osztály
 • Limousine
 • 03/2018
app store google play
X

Nyomtatás
Tetőcsomagtartó rögzítése
FIGYELEM Balesetveszély a max. tetőterhelés túllépése miatt

Ha rakományt helyez el a tetőn, a gépkocsisúlypont magasabbra kerül, a megszokott menettulajdonságok, a kormányozhatóság és fékezhetőség pedig megváltozik. A gépkocsi kanyarodáskor erősebben bedől, és a kormánymozdulatokra nehézkesebben reagálhat.

Ha túllépi a megengedett max. tetőterhelést, az hátrányosan befolyásolhatja a gépkocsi menettulajdonságait, valamint kormányozhatóságát és fékezési tulajdonságait.

Feltétlenül tartsa be a max. tetőterhelést, és igazítsa hozzá vezetési stílusát.
MEGJEGYZÉS A nem jóváhagyott tetőcsomagtartó miatt fennáll a gépkocsi károsodásának veszélye

A Mercedes-Benz számára nem bevizsgált és nem jóváhagyott tetőcsomagtartók használata esetén a gépkocsin károk keletkezhetnek.

Csak a Mercedes-Benz által bevizsgált és jóváhagyott tetőcsomagtartókat használjon.
Győződjön meg arról, hogy a tetőcsomagtartó felszerelése után, a gépkocsi kivitelétől függően
a tolótető teljesen felemelhető,
a csomagtérfedél teljesen felnyitható.
Úgy helyezze el a rakományt a tetőcsomagtartón, hogy a gépkocsi menet közben se sérülhessen meg.
MEGJEGYZÉS Felszerelt tetőcsomagtartó esetén a panoráma-tolótető megsérülhet

Ha felszerelt tetőcsomagtartó esetén kinyitja a panoráma-tolótetőt, akkor a tetőcsomagtartó megsértheti azt.

Felszerelt tetőcsomagtartó esetén ne nyissa ki a panoráma-tolótetőt.

A gépkocsi-belsőtér szellőztetéséhez a panoráma-tolótető felemelhető.

MEGJEGYZÉS Felszerelt tetőcsomagtartó esetén a tolótető megsérülhet

Ha felszerelt tetőcsomagtartó esetén kinyitja a tolótetőt, akkor a tetőcsomagtartó megsértheti azt.

Felszerelt tetőcsomagtartó esetén ne nyissa ki a tolótetőt.

A gépkocsi-belsőtér szellőztetéséhez felemelheti a tolótetőt.

MEGJEGYZÉS Burkolatok sérülése

A burkolatok felnyitáskor megsérülhetnek és megkarcolódhatnak.

Ne használjon fémes vagy kemény tárgyakat.
Hajtsa fel óvatosan a burkolatokat a nyíl irányába.
A tetőcsomagtartó rögzítéséhez a burkolatok alatt lévő rögzítési pontokat használja.
Vegye figyelembe a tetőcsomagtartó gyártójának szerelési utasítását.
Biztosítsa a rakományt a tetőcsomagtartón.
Hátsó üléstámla előrehajtása
FIGYELEM Nem rögzített hátsó üléssor/hátsó ülés és üléstámla esetén balesetveszély áll fenn

Ha a hátsó üléssor/hátsó ülés és üléstámla nincs megfelelően rögzítve, akkor pl. fékezés vagy baleset esetén előrebillenhet.

 • Így a hátsó üléssor/hátsó ülés, vagy az üléstámla a gépkocsiutast a biztonsági övhöz szoríthatja. A biztonsági öv ekkor nem tudja az elvárt védelmet nyújtani, sőt sérülést is okozhat.

 • Az üléstámla nem képes visszatartani a csomagtérben/raktérben lévő tárgyakat vagy rakományt.

Minden elindulás előtt győződjön meg arról, hogy az üléstámla és a hátsó üléssor/hátsó ülés megfelelően rögzítve van.

Ha a bal oldali és a jobb oldali üléstámla nem reteszelődött és rögzült, az megjelenik a kombinált műszer multifunkciós kijelzőjén. Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható.

Ha a középső üléstámla nem reteszelődött és rögzült, a reteszelési jelzés piros.

A középső és a külső üléstámlák egymástól függetlenül előrehajthatók.

Memóriafunkció nélküli gépkocsik: Szükség esetén csúsztassa előre a vezetőülést vagy az utasülést.
Memóriafunkcióval felszerelt gépkocsik: Ha a hátsó üléstámlák egy vagy több részét előrehajtja, akkor az első ülés a nekiütődés elkerülése érdekében szükség esetén kissé előrecsúszik.
Adott esetben tolja be teljesen a hátsó üléstámlán lévő fejtámlákat.
Bal oldali és jobb oldali üléstámla:
Húzza meg a jobb vagy a bal oldali kireteszelő kart .

A megfelelő üléstámla előrehajlik.

Középső üléstámla:
Húzza előre az üléstámla kioldógombját .
Hajtsa előre az üléstámlát .
Szükség esetén állítsa vissza a vezetőülést vagy az utasülést.
Hátsó üléstámla visszahajtása
FIGYELEM Nem reteszelt hátsó üléspad/hátsó ülés és üléstámla esetén baleset- vagy sérülésveszély áll fenn

Ha a hátsó üléspad/hátsó ülés és üléstámla nincs megfelelően reteszelve, akkor pl. fékezés vagy baleset esetén előrebillenhet.

 • Így a hátsó üléspad/hátsó ülés, vagy az üléstámla a gépkocsiutast a biztonsági övhöz szoríthatja. A biztonsági öv ekkor nem tudja az elvárt védelmet nyújtani, sőt sérülést is okozhat.

 • Az üléstámla nem képes visszatartani a csomagtérben lévő tárgyakat vagy rakományt.

Minden elindulás előtt győződjön meg arról, hogy az üléstámla és a hátsó üléspad/hátsó ülés megfelelően reteszelve van.
MEGJEGYZÉS Biztonsági öv sérülésének veszélye

Az üléstámla visszahajtásakor becsípődhet és ezáltal megsérülhet a biztonsági öv.

Ügyeljen arra, hogy az üléstámla visszahajtásakor ne csípődjön be a biztonsági öv.
Szükség esetén csúsztassa előre a vezetőülést vagy az utasülést.
Hajtsa hátra a megfelelő üléstámlát , amíg az nem reteszelődik.

Bal oldali és jobb oldali üléstámla: A kombinált műszer multifunkciós kijelzője jelzi, ha az üléstámla nem reteszelődött és nem rögzült.

Egyidejűleg figyelmeztető hangjelzés hallható.

Középső üléstámla: Ha az üléstámla nem reteszelődött és nem rögzült, a piros reteszelési jelzés látható.

Csomagtérpadló alatti tárolótér kinyitása
MEGJEGYZÉS A csomagtérpadlóban lévő fogantyú sérülésének veszélye

Ha a csomagtérben lévő fogantyúfedél felfelé áll, a fogantyú megsérülhet.

A csomagtérfedél lecsukása előtt akassza ki a fogantyút, és zárja vissza a fogantyúfedelet.
Húzza felfelé a fogantyút , majd akassza be a vízelvezető lécbe .
Sí- és snowboardzsák rögzítése a csomagtérben
FIGYELEM A sízsák nem megfelelő használata esetén sérülésveszély áll fenn

A sízsák a rögzítőhevederekkel együtt a sífelszerelésen kívül nem képes más tárgyak visszatartására.

A gépkocsiutasok az alábbi esetekben pl. fékezési manőver vagy baleset esetén a tárgyakba ütközhetnek:
 • ha egyéb nehéz vagy éles peremű tárgyakat szállít a sízsákban,

 • ha a sízsákot nem rögzíti a rögzítőhevederekkel.

Csak sífelszerelést helyezzen el a sízsákban.
Mindig rögzítse a sízsákot a rögzítőhevederekkel, hogy az ne tudjon elmozdulni.

A sí- és snowboardzsákban legfeljebb négy pár síléc vagy két snowboard szállítható.

Hajtsa előre a középső hátsó üléstámlát.
Tolja be a sí- és snowboardzsákot hátul a külső üléstámlák közé.
Nyissa ki a cipzárt .
Helyezze a síléceket vagy snowboardokat a sí- és snowboardzsákba.
Húzza össze a cipzárt .
A szabad végénél húzza meg a feszítőhevedert.
Keresztezze a rögzítőhevedereket .
Akassza be a rögzítőhevederek kampóit a rögzítőszemekbe . Közben ügyeljen arra, hogy a kampók zárai felül legyenek.
Vonóhorog ki-/befordítása
FIGYELEM Nem rögzített vonóhorog miatt balesetveszély áll fenn

Ha a vonóhorog nem reteszelődött, leválhat a vontatmány.

Mindig a leírtak szerint reteszelje a vonóhorgot.
FIGYELEM Sérülésveszély áll fenn a vonóhorog kifordulása során

Ha kireteszeli a vonóhorgot vagy a behajtáskor nem reteszeli megfelelően, a vonóhorog kifordul.

Sérülésveszély áll fenn a vonóhorog kifordulási tartományában!

A vonóhorgot csak akkor reteszelje ki, ha ez a tartomány szabad.
Mindig győződjön meg arról, hogy a vonóhorog a behajtáskor megfelelően reteszelődött.
Feltételek
 • A sebességváltó a vagy az állásban van.

 • A fordulási tartomány szabad.

 • Csak befordításkor: Az utánfutókábel vagy az adaptercsatlakozó el van távolítva.

Vonóhorog kifordítása
Húzza meg a gombot, amíg a vonóhorog ki nem reteszelődik.

A vonóhorog kifordul a hátsó lökhárító alól.

Az ellenőrző lámpa villog.

Húzza a vonóhorgot a nyíl irányába, amíg függőleges helyzetben hallhatóan nem reteszelődik.

A vonóhorog-kireteszelés gombjának ellenőrző lámpája kialszik.

Ha a vonóhorog nincs biztosan reteszelve, a multifunkciós kijelzőn megjelenik a következő kijelzőüzenet: Ellenőrizze a vonószerkezet reteszelését.

Vegye le a záróburkolatot a gömbfejről, és tárolja biztos helyen.

Ügyeljen arra, hogy a vonóhorog gömbje tiszta legyen. Ellenőrizze, hogy azt a vontatmányra vonatkozó előírások szerint használja zsírzással vagy szárazon (zsír nélkül).

Vonóhorog befordítása
Húzza meg a gombot, amíg a vonóhorog ki nem reteszelődik.

A vonóhorog befordul a hátsó lökhárító alá.

Az ellenőrző lámpa villog.

Nyomja a vonóhorgot a nyíl irányába, amíg az a lökhárító mögött hallhatóan nem reteszelődik.

Az ellenőrző lámpa és a multifunkciós kijelzőn látható jelzés kialszik.

Vegye figyelembe a kombinált műszeren megjelenő kijelzésekkel kapcsolatos információt:
 • Figyelmeztető és ellenőrző lámpák tovább

 • Kijelzőüzenetek tovább

Rögzítőszemek áttekintése

Tartsa be a gépkocsi terhelésére vonatkozó utasításokat tovább.

Rögzítőszemek (a hátsó üléspad lehajtása révén átnyúló rakodási lehetőséggel ellátott gépkocsik)
Első tárolórekeszek áttekintése
FIGYELEM A tárgyak nem megfelelő tárolása miatt sérülésveszély áll fenn.

A gépkocsi-belsőtérben nem megfelelően elhelyezett tárgyak elmozdulhatnak vagy elcsúszhatnak, és az utasoknak ütközhetnek. Emellett a pohártartók, a nyitott tárolók és a mobiltelefon-tartók baleset esetén nem minden esetben tudják visszatartani a bennük található tárgyakat.

Sérülésveszély áll fenn, különösen fékezési manőverek vagy hirtelen irányváltások esetén!

A tárgyakat mindig úgy helyezze el, hogy azok ilyen vagy ezekhez hasonló helyzetekben ne mozdulhassanak el.
Mindig gondoskodjon arról, hogy a tárgyak ne lógjanak ki a tárolókból, csomaghálókból vagy tárolóhálókból.
Elindulás előtt csukja be zárható tárolókat.
A nehéz, kemény, hegyes, éles peremű, törékeny vagy túl nagy tárgyakat mindig a csomagtérben/raktérben helyezze el, és rögzítse azokat.

Vegye figyelembe a gépkocsi terhelésére vonatkozó megjegyzéseket.

Tároló az ajtókban
Tárolórekesz a kartámaszban multimédia- és USB-csatlakozóval
Tárolórekesz az első középkonzolban USB-csatlakozóval, valamint töltőmodul a mobiltelefon vezeték nélküli töltéséhez (nem minden országban áll rendelkezésre)
Kesztyűtartó
Kesztyűtartó reteszelése és kireteszelése
FIGYELEM A tárgyak nem megfelelő tárolása miatt sérülésveszély áll fenn

A gépkocsi-belsőtérben nem megfelelően elhelyezett tárgyak elmozdulhatnak vagy elcsúszhatnak, és a gépkocsiutasoknak ütközhetnek. Emellett a pohártartók, a nyitott tárolók és a mobiltelefon-tartók egy baleset bekövetkeztekor nem minden esetben tudják visszatartani a bennük található tárgyakat.

Sérülésveszély áll fenn, különösen fékezési manőverek vagy hirtelen irányváltások esetén!

A tárgyakat mindig úgy helyezze el, hogy azok ilyen vagy ezekhez hasonló helyzetekben ne mozdulhassanak el.
Mindig gondoskodjon arról, hogy a tárgyak ne lógjanak ki a tárolókból, csomaghálókból vagy tárolóhálókból.
Elindulás előtt csukja be zárható tárolókat.
A nehéz, kemény, hegyes, éles peremű, törékeny vagy túl nagy tárgyakat mindig a csomagtérbe helyezze, és rögzítse azokat.

Vegye figyelembe a gépkocsi terhelésére vonatkozó megjegyzéseket.

Fordítsa el a szükségkulcsot negyed fordulattal jobbra (reteszelés) vagy balra (kireteszelés).
Hátsó kartámaszban lévő tárolórekesz kinyitása
FIGYELEM A tárgyak nem megfelelő tárolása miatt sérülésveszély áll fenn.

A gépkocsi-belsőtérben nem megfelelően elhelyezett tárgyak elmozdulhatnak vagy elcsúszhatnak, és az utasoknak ütközhetnek. Emellett a pohártartók, a nyitott tárolók és a mobiltelefon-tartók baleset esetén nem minden esetben tudják visszatartani a bennük található tárgyakat.

Sérülésveszély áll fenn, különösen fékezési manőverek vagy hirtelen irányváltások esetén!

A tárgyakat mindig úgy helyezze el, hogy azok ilyen vagy ezekhez hasonló helyzetekben ne mozdulhassanak el.
Mindig gondoskodjon arról, hogy a tárgyak ne lógjanak ki a tárolókból, csomaghálókból vagy tárolóhálókból.
Elindulás előtt csukja be zárható tárolókat.
A nehéz, kemény, hegyes, éles peremű, törékeny vagy túl nagy tárgyakat mindig a csomagtérben/raktérben helyezze el, és rögzítse azokat.

Vegye figyelembe a gépkocsi terhelésére vonatkozó megjegyzéseket.

Nyomja meg a kireteszelőgombot , majd hajtsa fel a kartámasz burkolatát.