Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Clasa C
 • Cabriolet
 • 03/2019
app store google play
X

Tipărire
Rabatarea înainte a spătarului scaunului din spate
AVERTISMENT Pericol de accidente din cauza băncii din spate/scaunului din spate şi a spătarului care nu s-au înclichetat corect

Dacă bancheta din spate/scaunul din spate şi spătarul nu s-au înclichetat corect, acestea pot să basculeze în faţă, de ex.  în cazul unei manevre de frânare sau a unui accident.

 • Astfel pasagerul din spate este presat de bancheta spate/scaunul spate sau de spătarul scaunului din spate în centură. Centura de siguranţă nu va putea asigura protecţia în modul prevăzut şi vă poate răni suplimentar.

 • Obiectele sau încărcătura din portbagaj/spaţiul de încărcare, nu pot fi reţinute de spătarele scaunelor.

Asiguraţi-vă înainte de orice deplasare, că spătarul scaunului şi bancheta din spate/scaunul din spate sunt înclichetate.

Dacă spătarul scaunului din stânga și dreapta nu este fixat și blocat, se va afișa acest lucru pe display-ul multifuncțional al panoului de instrumente. În plus, se emite un sunet de avertizare.

Spătarele scaunelor se pot rabata separat înainte.

Autovehicule fără funcția Memory: dacă este necesar, glisați înainte scaunul șoferului sau al însoțitorului.
Autovehicule cu funcția Memory: dacă una sau mai multe părți ale spătarului scaunului din spate se rabatează în față, se deplasează scaunul respectiv din față puțin înainte, dacă este necesar pentru prevenirea lovirii.
Spătarul scaunului din stânga și dreapta:
Trageți tasta din dreapta sau din stânga .

Spătarul scaunului respectiv din spate este deblocat.

Rabatați în față spătarul scaunului respectiv .
Dacă este necesar, reglați înapoi scaunul șoferului sau al însoțitorului.
Rabatarea înapoi a spătarului scaunului din spate
AVERTISMENT Pericol de accidentare sau de rănire din cauza băncii din spate/scaunului din spate și a spătarului care nu s-au înclichetat

Dacă bancheta din spate/scaunul din spate și spătarul nu s-au fixat corect, acestea pot să basculeze în față, de ex.  în cazul unei manevre de frânare sau a unui accident.

 • Astfel pasagerul din spate este presat de bancheta spate/scaunul spate sau de spătarul scaunului din spate în centură. Centura de siguranță nu va putea asigura protecția în modul prevăzut și vă poate răni suplimentar.

 • Obiectele sau marfa din compartimentul aferent nu pot fi reținute de spătarul scaunului.

Asigurați-vă înainte de orice deplasare, că spătarul scaunului și bancheta din spate/scaunul din spate sunt înclichetate.
INDICAŢIE Deteriorarea centurii de siguranţă

Centura de siguranţă poate să se blocheze în momentul în care spătarul de rabatează în spate şi astfel se poate deteriora.

Aveţi grijă, ca centura de siguranţă să nu se prindă înăuntru în momentul în care rabataţi spătarul înapoi.
Dacă este necesar, deplasați în față scaunul șoferului sau al însoțitorului.
Rabatați spătarul scaunului înapoi, până când se înclichetează.

Spătar scaun stânga și dreapta: dacă spătarul scaunului nu este fixat și blocat, aceasta va fi afișată în display-ul multifuncțional al panoului de instrumente.

În plus, se emite un sunet de avertizare.

Deschiderea spațiului de depozitare de sub podeaua portbagajului
INDICAȚIE Avarierea mânerului din podeaua portbagajului

Dacă clapeta mânerului din portbagaj rămâne ridicată, poate fi avariat mânerul.

Înainte de închiderea capotei portbagajului, desprindeți mânerul din suport, apoi închideți clapeta mânerului.
Trageți mânerul în sus și prindeți-l de jgheabul de ploaie .
Rabatarea/ plierea cuplajului sferic
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza cuplei sferice neblocate

Dacă nu este cuplat cuplajul sferic, se poate desprinde remorca.

Cuplajul sferic se fixează în modul descris.
AVERTISMENT Pericol de accidentare cauzat de rabatarea în exterior a cuplajului sferic

Dacă deblocaţi cuplajul sferic sau dacă nu se fixează corect la rabatare, atunci acesta este basculat în exterior.

Există pericol de accidentare în zona de rabatare a cuplajului sferic!

Se deblochează cuplajul sferic numai dacă raza de basculare este degajată.
Se asigură în permanenţă faptul că se fixează cuplajul sferic.
Premise
 • autovehiculul este asigurat împotriva pornirii de pe loc

 • zona de rabatare este liberă

 • cablul remorcii sau stecker-ul adaptor sunt îndepărtate.

Rabatarea către exterior a cuplajului sferic
Trageți tasta până la deblocarea cuplajului sferic.

Cuplajul sferic iese de sub bara de protecție.

Lampa martor clipește.

Trageți cuplajul sferic în direcția săgeții până când acesta se blochează acustic în poziție verticală.

Se stinge lampa martor de pe tasta de deblocare a cuplajului sferic.

În cazul în care cuplajul sferic nu este bine blocat, pe display-ul multifuncțional apare mesajul Check trailer hitch lock () .

Scoateți capacul de acoperire de pe capul sferic și puneți-l într-un loc sigur.

Asigurați-vă că sfera cuplajului sferic este curată. Se verifică dacă, în funcție de indicațiile remorcii, este operată gresată sau uscată (fără vaselină).

Rabatarea către interior a cuplajului sferic
Trageți tasta până la deblocarea cuplajului sferic.

Cuplajul sferic rabatează în jos sub bara de protecție din spate.

Lampa martor clipește.

Împingeți cuplajul sferic în direcția săgeții, până când acesta se blochează audibil în spatele barei de protecție.

Lampa martor și afișajul de pe display-ul multifuncțional se sting.

Respectați informațiile cu privire la afișajele de pe panoul de instrumente:
 • lămpi de avertizare și lămpi martor mai mult

 • mesaje de Display .

Privire de ansamblu asupra urechilor de fixare

Respectați indicațiile cu privire la încărcarea autovehiculului mai mult.

Urechile de fixare
Privire de ansamblu asupra compartimentelor de depozitare din față
AVERTISMENT Pericol de rănire din cauza obiectelor depozitate necorespunzător

Dacă depozitaţi în mod incorect obiecte în habitaclul vehiculului, acestea pot aluneca sau pot fi aruncate, lovind astfel pasagerii vehiculului. În plus, în cazul unui accident, suportul de pahar, suporturile deschise şi suporturile pentru telefonul mobil nu pot reţine în orice situaţie obiectele aflate în acestea.

Există pericol de rănire, în special la manevrele de frânare sau la schimbările bruşte de direcţie!

Depozitaţi obiectele întotdeauna astfel, încât acestea să nu poată fi aruncate în situaţii ca aceasta sau similare.
Asiguraţi-vă întotdeauna, că obiectele nu ies din suporturi, plasele pentru bagaje sau plasele pentru depozitarea bagajelor.
Închideţi compartimentele de depozitare cu închidere înainte de a porni la drum.
Depozitaţi şi asiguraţi întotdeauna obiectele grele, dure, ascuţite, tăioase, fragile sau prea voluminoase în portbagaj/spaţiul de încărcare.

Respectați indicațiile cu privire la încărcarea autovehiculului.

Compartiment de depozitare în uși
Compartiment de depozitare din cotieră, cu port Multimedia și port USB
Compartiment de depozitare din consola centrală față, cu port USB, precum și cu modul de încărcare pentru încărcarea fără fir a telefonului mobil (nu este disponibil în toate țările)
Compartiment torpedou
Încuierea sau descuierea compartimentului torpedou
AVERTIZARE Pericol de rănire prin depozitarea necorespunzătoare a obiectelor

Dacă depozitaţi necorespunzător obiecte în habitaclu, acestea pot aluneca sau pot fi proiectate în jur, lovind astfel ocupanții autovehiculului. În plus, în cazul unui accident, suporturile de pahare, cutiile de depozitare deschise și suporturile de telefoane mobile nu pot reține întotdeauna obiectele aflate înăuntru.

Există pericol de rănire, mai ales la manevre de frânare sau schimbări bruște de direcție!

Depozitați întotdeauna obiectele, astfel încât acestea să nu poată fi proiectate în jur în aceste situații sau în situații similare.
Asigurați-vă întotdeauna că obiectele nu atârnă din suporturi, plasele pentru bagaje sau plasele de depozitare a bagajelor.
Înainte de a porni la drum, închideți compartimentele de depozitare, care pot fi închise.
Depozitați și asigurați întotdeauna obiectele grele, tari, ascuțite, cu muchii tăioase, fragile sau prea mari în portbagaj.

Respectați indicațiile cu privire la încărcarea autovehiculului.

Rotiți cheia de urgență cu un sfert de rotație spre dreapta (blocare) sau stânga (deblocare).