Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Clasa C
 • Cabriolet
 • 06/2020
app store google play
X

Tipărire
Operarea calculatorului de bord
AVERTISMENT Pericol de distragere a atenției de către sistemele informatice și aparatele de comunicație

Dacă în timpul rulajului operați sistemele de informare și de comunicare integrate în autovehicul, puteți fi distras de la evenimentele din trafic. În plus, puteți pierde controlul asupra autovehiculului.

Operați aceste dispozitive numai dacă situația din trafic permite acest lucru.
Dacă nu se poate asigura acest lucru, opriți ținând seama de condițiile din trafic și efectuați introducerile cu autovehiculul staționat.

La utilizarea calculatorului de bord respectați prevederile legale din țara în care vă aflați.

Afișajele calculatorului de bord apar pe display-ul multifuncțional .

Calculatorul de bord este comandat prin intermediul touch-control, partea stângă și cu tasta Înapoi/Home, partea stângă .

La operarea calculatorului de bord se aud diferite sunete de semnal ca răspuns de operare, de ex. dacă este atins finalul unei liste sau la răsfoirea unei liste.

Sunt disponibile următoarele meniuri:
 • Service (Service (Service))

 • Assistance (Assistance (Asistență))

 • Performance (Performance (Performance))

 • Trip (Trip (Călătorie))

 • Navigation (Navigation (Navigație))

 • Radio (Radio (Radio))

 • Media (Media (Media))

 • Telephone (Telefon (Telefon))

 • HUD (HUD (HUD))

Doar autovehicule cu display pentru panoul de instrumente (standard): dacă selectați meniul Performance (Performance (Performance)) pe display-ul multifuncțional apare bara pentru schimbarea vitezei într-o viteză superioară.

Meniurile pot fi accesate de la bara de meniu de pe display-ul multifuncțional.

Accesarea barei de meniu:
apăsați tasta Înapoi pe partea stângă , până când este afișată bara de meniu.

Cu tasta puteți apela bara de meniu a calculatorului de bord.

Răsfoire în bara de meniu:
efectuați un gest de tragere cu degetul spre stânga sau dreapta pe Touch-Control, partea stângă .
Accesarea unui meniu sau confirmarea unei selecții:
apăsați pe touch-control, partea stângă .
Răsfoirea prin afișajele sau listele din meniu:
efectuați un gest de tragere cu degetul în sus sau în jos pe touch-control, partea stângă .
Accesarea unui submeniu sau confirmarea unei selecții:
apăsați pe touch-control, partea stângă .
Ieșire dintr-un submeniu:
apăsați tasta Înapoi, partea stângă .
Selectați Head-up-Display
Dacă Head-up-Display-ul este dezactivat:
apăsați tasta .

Head-up-Display este activat.

sau
Dacă este activat Head-up-Display-ul:
efectuați un gest de tragere cu degetul în sus pe touch-control, în partea stângă .

Afișajul Head-up-Display-ului este activat.

Setarea afișajelor Head-up-Display:
efectuați un gest de tragere cu degetul în sus sau în jos pe Touch-Control, partea stângă .