Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • Е-класа
  • Лимузина
  • 09/2016 - 11/2017
app store google play
X

Отпечатване
AdBlue® Допълване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне поради горещ AdBlue®/DEF
Тръбопроводната система за AdBlue®/DEF е под налягане в следните ситуации:
  • При работещ двигател.

  • След изключването на двигателя.

Ако тогава отворите тръбопроводната система, може да се изгорите от пръскащ навън, горещ AdBlue®/DEF.

Оставете двигателят да се охлади, преди да отворите тръбопроводната система.
При отварянето винаги носете ръкавици, защитно облекло и предпазни очила.
Отваряйте бавно тръбните конектори и капачките на системните компоненти.
УКАЗАНИЕ Повреда на двигателя вследствие на AdBlue® в горивото
AdBlue® не трябва да се сипва в резервоара за гориво.
Сипвайте AdBlue® единствено в резервоара за AdBlue®.
Забранено е препълването на AdBlue® резервоара.
УКАЗАНИЕ Забранено е поглъщането на AdBlue®.

Ако AdBlue® бъде погълнат:

Веднага изплакнете добре устата.
Пийте много вода.
Незабавно потърсете медицинска помощ.
УКАЗАНИЕ Увреждане на пътническото отделение поради изтичане на AdBlue®
Внимателно затворете AdBlue® контейнера за допълване след пълненето.
Забранен е постоянният транспорт на AdBlue® контейнер за допълване в автомобила.
УКАЗАНИЕ Когато отворите AdBlue® резервоара, могат да се отделят амонячни пари в минимални количества.
Пълнете AdBlue® резервоара само в добре проветрени пространства.
Избягвайте контакт на AdBlue® с кожата, очите или облеклото.
Дръжте AdBlue® далеч от деца.
Условия
Следните съобщения в мултифункционалния дисплей могат да Ви подканят да допълните с AdBlue®:
  • Допълнете AdBlue вж. Ръководство за експл.. AdBlue® резервоарът е изразходен до резерва от 1,0 галон (4,0 л) .

  • Доливане на AdBlue Невъзможен старт след: XXX km . С автомобила можете да изминете още максимум обозначеното разстояние. Заредете възможно най-бързо AdBlue® резервоара.

  • Допълнете AdBlue Невъзможен старт. Автомобилът не може повече да бъде стартиран.

Автомобилът трябва да е отключен.

Отваряне на капачката на резервоара за гориво за AdBlue®
Натиснете капака на резервоара за гориво .
Завъртете капачката на резервоара за гориво ® за AdBlue наляво и я свалете.
Подгответе AdBlue® туба за допълване
Развъртете капачката на AdBlue® тубата за допълване .
Затегнете здраво маркуча за зареждане върху отвора на AdBlue® тубата за допълване .
AdBlue® Допълване
Затегнете здраво маркуча за зареждане върху гърловината за пълнене на автомобила.
Повдигнете AdBlue® тубата за допълване и я обърнете.

Пълненето спира, когато AdBlue® резервоарът е достатъчно пълен.

Тубата за допълване ® с AdBlue може да се свали частично пълна.

Развъртете и затворете маркуча за зареждане и AdBlue® тубата за допълване в обратен ред.
След зареждане на AdBlue® резервоара, включете подаването на контакт за около 60 секунди.
Стартирайте автомобила .

На дисплея в комбиинструмента се появява съобщение.

Избягвайте постоянното съхраняване в автомобила на AdBlue® туба за допълване.