Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
 • Е-класа
 • Лимузина
 • 09/2016 - 11/2017
app store google play
X

Отпечатване
Управление на бордовия компютър
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от отклоняване на вниманието поради информационни системи и комуникационни устройства

Когато използвате интегрираните в автомобила информационни и комуникационни устройства по време на движението, вниманието Ви от пътната обстановка се отклонява. Освен това е възможно да загубите контрол над автомобила.

Използвайте тези устройства само ако пътната ситуация го допуска.
Ако това не може да се гарантира, спрете автомобила съобразно правилата за движение и извършете въвежданията при спрял автомобил.

При управлението на бордовия компютър спазвайте законовите разпоредби на държавата, в която се намирате в момента.

Индикациите на бордовия компютър се появяват на мултифункционалния дисплей още.

Управлението на бордовия компютър се извършва през сензорния контрол и бутона Назад отляво на волана.

Следните менюта са налични в дисплей инструмента (стандартно):
 • Service ()

 • Assistance ()

 • Trip ()

 • Navigation ()

 • Radio ()

 • Media ()

 • Telephone ()

 • HUD ()

Менютата могат да се извикват през лентата с менюта на мултифункционалния дисплей:

Извикване на лента с менюта:
натиснете бутона Назад.
Прелистване в лентата с менюта:
направете жест наляво или надясно на сензорния контрол отляво на волана.
Извикване на меню или потвърждаване на избор:
натиснете сензорния контрол отляво.
Прелистване през индикации или списъци в менюто:
направете жест нагоре или надолу на сензорния контрол отляво.
Извикване на подменю или потвърждаване на избор:
натиснете сензорния контрол отляво.
Напускане на подменю:
натиснете бутона Назад.

Ако се намирате в подменю и натискате по-дълго върху бутона Назад, се появява лентата с менюта.