Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • Е-класа
  • Лимузина
  • 09/2016 - 11/2017
app store google play
X

Отпечатване
Доливане на моторно масло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от изгаряне поради горещи компоненти в двигателния отсек

Определени компоненти в двигателния отсек могат да бъдат много горещи, напр . двигател, радиатор и части на изпускателната система за отработени газове.

Оставете двигателя да се охлади и пипайте само посочените по-долу компоненти.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност от пожар‑ и нараняване от моторно масло

Ако моторното масло попадне върху горещи компоненти в двигателния отсек, то може да се възпламени.

Уверете се, че около отвора за пълнене не е попаднало моторно масло.
Преди стартирането на автомобила, оставете двигателя да се охлади и почистете добре замърсените с моторно масло компоненти.
УКАЗАНИЕ Повреди по двигателя вследствие използването на неправилен маслен филтър, неправилно масло или добавки
Не използвайте моторно масло и маслен филтър със спецификации, различни от необходимите за предписаните интервали за сервизно обслужване.
Не променяйте моторното масло или масления филтър, за да постигнете по-дълги интервали за смяна от предписаните.
Не използвайте добавки.
Следвайте инструкциите на индикацията за интервалите за техническо обслужване за смяната на масло.
УКАЗАНИЕ Повреди поради прекомерно количество моторното масло.

Ако налеете твърде много масло, двигателят или катализаторът могат да се повредят.

Отстранете прекалено високото ниво на моторното масло при квалифициран сервиз.
Завъртете капачката наляво и я свалете.
Доливане на моторно масло.
Поставете капачката и я завъртете надясно, докато се фиксира.
Проверете отново нивото на маслото още.