Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Clasa E
 • Limuzină
 • 12/2017 - 02/2018
app store google play
X

Tipărire
Pornirea căutării automate a benzinăriilor
Premise
 • Căutarea automată a benzinăriilor este activată mai mult.

Situație de rulare

Ghidarea spre destinație rulează. Nivelul de umplere din rezervorul de combustibil ajunge la rezerva de combustibil.

Se afișează mesajul Fuel tank reserve level Do you want to start the search for filling stations? (Nivelul de rezervă al rezervorului Doriți să începeți căutarea benzinăriilor?) .

Selectați Yes (Da) .

Căutarea automată a benzinăriilor începe. Benzinăriile disponibile se afișează de-a lungul traseului și în apropierea poziției actuale a autovehiculului.

Selectați benzinăria.

Adresa benzinăriei se afișează.

Dacă este activă o ghidare spre destinație, selectați Start route guidance (Porniți ghidarea spre destinație) .

Benzinăria selectată va fi setată ca destinație. Ghidarea spre destinație începe.

sau
Dacă este activă o ghidare spre destinație, selectați Start new route guidance (Start new route guidance (Începere ghidare spre destinație)) sau Set as next intermediate destination (Set as next intermediate destination (Setare ca următoarea destinație intermediară)) .

Start new route guidance (Start new route guidance (Începere ghidare spre destinație)) : benzinăria selectată va fi setată ca destinație nouă. Se șterg destinațiile și destinațiile intermediare anterioare. Ghidarea spre benzinărie începe.

Set as next intermediate destination (Set as next intermediate destination (Setare ca următoarea destinație intermediară)) : benzinăria selectată va fi setată ca următoarea destinație intermediară. Ghidarea spre destinație începe.

Dacă deja există destinații intermediare:
selectați în interogare Yes (Da) .

Benzinăria selectată este introdusă în meniul Destinații intermediare în poziția 1. Se șterge destinația intermediară 4. Ghidarea spre destinație începe.

Poziția clapetei rezervorului
Autovehicule cu display pentru instrumente (standard)
Autovehicule cu display pentru instrumente în bordul cu ecran lat

Dacă descuiați sau încuiați autovehiculul cu cheia , se deblochează sau blochează automat clapeta rezervorului.

Poziția clapetei rezervorului se afișează pe panoul de instrumente. Săgeata de lângă pompa de combustibil indică partea autovehiculului.

Alimentarea cu combustibil a autovehiculului
AVERTISMENT Pericol de arsuri‑ şi explozii din cauza carburantului

Carburanţii sunt uşor inflamabili.

Evitaţi obligatoriu focul, lumina directă, fumatul şi producerea de scântei.
Înainte de alimentare opriţi motorul şi, dacă este cazul, încălzirea staţionară.
AVERTISMENT Pericol de rănire din cauza carburantului

Carburanţii sunt otrăvitori şi dăunători pentru sănătate

Evitaţi în mod obligatoriu contactul carburantului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspiraţi vioria de carburant.
Nu lăsaţi carburanţii la îndemâna copiilor.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu carburantul, respectaţi următoarele puncte:

Spălaţi imediat carburantul de pe piele cu apă şi săpun.
În cazul în care carburantul a intrat în contact cu ochii, spălaţi-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitaţi imediat asistenţă medicală.
Dacă s-a ingerat carburant, solicitaţi imediat asistenţă medicală. Nu provocaţi vărsături.
Schimbaţi-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu carburantul.
AVERTISMENT ‑Pericol de incendiu şi explozie din cauza încărcării electrostatice

Încărcarea electrostatică poate duce la formarea de scântei şi astfel aburii de combustibil se pot aprinde.

Înainte de a deschide capacul de rezervor şi de a prinde pistolul de alimentare, atingeţi caroseria metalică a autovehiculului.

Astfel, o eventuală încărcare electrostatică este neutralizată.

AVERTISMENT Pericol de incendiu din cauza amestecului de carburant

Autovehicule cu motor diesel:

Dacă amestecaţi carburant diesel cu benzină, punctul de aprindere al amestecului de carburant este mai scăzut decât la carburantul diesel pur.

Când motorul este pornit, componentele instalaţiei de evacuare a gazelor arse se pot supraîncălzi neobservate.

Nu alimentaţi niciodată cu benzină.
Nu amestecaţi niciodată benzină în carburantul diesel.
INDICAȚIE Avarierea din cauza combustibilului greșit

Autovehicule cu motor pe benzină:

Chiar și cantitățile mici ale combustibilului greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil, motor și instalația de purificare a gazelor arse.

Alimentați exclusiv cu combustibil Super, care îndeplinește sau care este echivalent cu norma europeană EN 228.
Solicitarea ROZ se află în clapeta rezervor.

Combustibilul cu aceste specificații poate conține până la 10  % etanol. Autovehiculul dumneavoastră este compatibil cu E10‑.

Nu alimentați
 • Motorină

 • E85, E100

 • Benzină cu conținut de metanol (M15, M30, M85, M100)

 • Benzină cu adaosuri cu conținut de metal

Dacă din greșeală ați alimentat cu combustibil ul greșit:

Nu puneți contactul.
Apelați la un atelier de service de specialitate.
INDICAȚIE Avarierea din cauza carburantului greșit

Autovehicule cu motor diesel:

Chiar și cantitățile mici ale carburantului greșit pot duce la defecțiuni la instalația de carburant, motor și instalația de purificare a gazelor arse.

Alimentați doar cu combustibil diesel, care corespunde sau este echivalent cu EN 590.
Autovehicule cu filtru de particule diesel: În țările din afara UE alimentați exclusiv cu motorină Euro cu conținut redus de sulf, de sub 50 ppm.
Nu alimentați
 • Benzină

 • Motorină marină

 • Ulei de încălzire

 • Biodiesel

 • Ulei din plante

 • Petrol

 • Kerosen

Dacă din greșeală ați alimentat cu carburantul greșit:

Nu puneți contactul.
Apelați la un atelier de service de specialitate.
INDICAȚIE Nu alimentați cu motorină autovehiculele cu motor pe benzină.
Dacă din greșeală ați alimentat cu combustibilul greșit:
 • nu puneți contactul. În caz contrar combustibilul poate ajunge la motor.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Apelați la un atelier de service de specialitate autorizat.
Efectuați golirea completă a rezervorului și a conductelor de combustibil.
INDICAŢIE Nu alimentaţi cu benzină autovehiculele cu motor diesel.
Dacă din greşeală aţi alimentat cu combustibilul greşit:
 • nu puneţi contactul. În caz contrar, carburantul poate să ajungă în instalaţia de carburant.

  Chiar şi cantităţile mici de combustibil greşit pot duce la defecţiuni la instalaţia de combustibil şi motor. Costurile de reparaţii sunt foarte mari.

Apelaţi la un atelier de service de specialitate autorizat.
Efectuaţi golirea completă a rezervorului şi a conductelor de combustibil
INDICAŢIE Deteriorarea instalaţiei de combustibil prin rezervor supraplin.
Umpleţi rezervorul numai până ce duza pompei se opreşte.
INDICAŢIE Combustibil care stropeşte la înlăturarea pistolului de alimentare.
Umpleţi rezervorul numai până ce duza pompei se opreşte.
Premise
 • Descuiați autovehiculul.

Nu reintrați în autovehicul în timpul procesului de realimentare. În caz contrar, s-ar putea acumula din nou o sarcină electrostatică.

Respectați și indicațiile cu privire la lichidele de lucru sau combustibili mai mult.

Clapeta rezervorului
Suport pentru capacul rezervorului
Tabel cu presiuni în anvelope
Codul QR pentru cartea de intervenție
Tip de combustibil
Apăsați clapeta rezervorului .
Rotiți capacul rezervorului spre stânga și scoateți-l.
Introduceți capacul rezervorului în suport .
Împingeți complet ștuțul de umplere al pistolului de alimentare în gura de umplere, fixați-l și alimentați.
Umpleți rezervorul numai până ce pistolul de alimentare se oprește.

Autovehicule cu motor diesel: gura de umplere este concepută pentru alimentarea de la pompe de alimentare cu motorină.

Autovehicule cu motor diesel: când rezervorul de combustibil este gol alimentați cu cel puțin 5 l de motorină.

Autovehicule cu motor diesel: la alimentarea dintr-o canistră utilizați un ștuț de umplere cu diametru mare pentru autovehicule diesel. Altfel ștuțul de umplere nu poate fi introdus în gura de umplere.

Resetarea valorilor din meniul Parcurs al calculatorului de bord
Calculator de bord:
Trip (Trip)

Modul de scriere al meniului principal afișat poate să difere. De aceea, acordați atenție privirii de ansamblu asupra meniului pentru display-ul panoului de instrumentemai mult.

Puteți reseta valorile următoarelor funcții:
 • Distanța parcursă zilnic

 • Calculatorul datelor de parcurs From start (From start (De la început)) și From reset (From reset (De la reset))

 • Afișaj ECOmai mult

Selectarea funcției care se dorește a fi resetată:
efectuați un gest de ștergere în sus sau în jos pe Touch-Control, pe partea stângă.
Apăsați pe Touch-Control, pe partea stângă.
Selectați Yes (Yes (Da)) .
Apăsați pe Touch-Control, pe partea stângă.

Dacă apăsați mai lung pe Touch-Control stânga, funcția se resetează imediat.

Completare cu AdBlue®
INDICAŢIE Motorul se poate deteriora, dacă ajunge AdBlue® în carburant
Este interzisă alimentarea rezervorului de carburant cu AdBlue®.
AdBlue® poate fi alimentat doar în rezervorul de AdBlue®.
Evitaţi supraalimentarea rezervorului de AdBlue®.
INDICAŢIE Poluarea habitaclului prin scurgeri de AdBlue®
După alimentare, închideţi bine racordul de alimentare cu AdBlue®.
Evitaţi transportul în vehicul pe o perioadă lungă a racordurilor de alimentare AdBlue® .
Premise
 • Descuiați autovehiculul.

Următoarele mesaje apărute succesiv pe display-ul multifuncțional vă îndeamnă să completați recipientul AdBlue®:
 • Refill AdBlue See Owner's Manual (Completați cu AdBlue Consultați manualul de utilizare al producătorului) . Rezervorul AdBlue® a fost consumat până la rezervă.

 • Refill AdBlue No start in XXX km  ( Refill AdBlue No start in XXX km (Completați cu AdBlue , fără pornire în XXX km )) . Mai puteți parcurge cu autovehiculul doar distanța afișată. Completați cât mai repede cu AdBlue® .

 • Refill AdBlue Start not possible (Completați cu AdBlue Nu este posibilă pornirea) . Autovehiculul nu mai poate fi pornit.

Deschideți capacul rezervorului AdBlue®
Apăsați clapeta rezervorului .
Rotiți către stânga capacul rezervorului AdBlue® și apoi scoateți-l.
Pregătiți canistra de alimentare AdBlue®
Deschideți capacul canistrei de alimentare AdBlue®.
Înșurubați bine furtunul la orificiul canistrei de alimentare AdBlue®.
Completare cu AdBlue®
Înșurubați bine furtunul la ștuțul de umplere al autovehiculului.
Ridicați și răsturnați canistra de alimentare AdBlue® .

Când recipientul AdBlue® este umplut complet, procesul de umplere se oprește.

Canistra de alimentare AdBlue® poate fi îndepărtată atunci când este parțial goală.

Deșurubați furtunul și canistra de alimentare AdBlue® în ordine inversă, iar apoi închideți-o.
Puneți contactul pentru cel puțin 60 de secunde.
Porniți autovehiculul.

Evitați transportul permanent al canistrei de alimentare AdBlue® în autovehicul.

Completarea instalației de spălare a parbrizului
AVERTISMENT Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinţi din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinţi, de e x., motorul, radiatorul şi componentele instalaţiei de evacuare a gazelor arse.

Lăsaţi motorul să se răcească şi atingeţi numai componentele descrise în cele ce urmează.
AVERTISMENT Risc de arsuri la deschiderea capotei motor

Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideţi capota, puteţi intra în contact cu gazele fierbinţi sau cu alte fluide de lucru evacuate.

Lăsaţi motorul supraîncălzit să se răcorească înainte să deschideţi capota motor.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsaţi capota închisă şi anunţaţi pompierii.
AVERTISMENT Pericol de arsuri‑ şi rănire din cauza detergentului concentrat de spălare a parbrizului

Detergentul concentrat de spălare a parbrizului este uşor inflamabil. Dacă ajunge pe componentele fierbinţi ale motorului sau ale instalaţiei de gaze arse, se poate aprinde.

Asiguraţi-vă, că nu ajunge detergent concentrat de spălare a parbrizului lângă orificiul de umplere.
Trageți capacul de închidere de buclă.
Completați cu apă.
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor
AVERTISMENT Pericol de blocare la înlocuirea lamelelor ştergătorului când ştergătorul este pornit

Dacă se pun în mişcare ştergătoarele la schimbarea lamelelor acestora, vă puteţi bloca mâna la braţul ştergătorului.

Înaintea înlocuirii lamelelor ştergătorului, decuplaţi întotdeauna ştergătoarele şi contactul.
Poziționarea brațelor ștergătoarelor în poziție verticală
Reglați ștergătorul în poziția de ștergere continuă lentă de la comutatorul combinat.
Luați contactul de îndată ce brațele ștergătorului sunt perpendiculare față de capota motorului.
Afișaj de revizie
Trageți folia de protecție a afișajului de revizie de pe vârful lamelei ștergătoarelor de parbriz nou montate.

Dacă afișajul de revizie se schimbă din negru în galben, atunci este necesară înlocuirea lamelelor ștergătoarelor.

Durata de schimbare a culorii variază în funcție de condițiile de utilizare.

Verificarea nivelului uleiului de motor cu joja de ulei
AVERTISMENT Pericol de arsuri din cauza componentelor fierbinţi din compartimentul motorului

Anumite componente din compartimentul motor pot fi foarte fierbinţi, de e x., motorul, radiatorul şi componentele instalaţiei de evacuare a gazelor arse.

Lăsaţi motorul să se răcească şi atingeţi numai componentele descrise în cele ce urmează.

În funcție de motor, în compartimentul motorului joja de ulei se poate găsi în diverse poziții.

Perioada de așteptare înaintea verificării nivelului de ulei:
 • motor fierbinte după funcționare: cinci minute .

Parcați autovehiculul pe o suprafață plană.
Scoateți joja de ulei și ștergeți-o.
Introduceți încet joja de ulei până la opritor în conducta de ghidare și scoateți-o din nou după trei  secunde.
 • Nivelul de ulei este în regulă: nivelul de ulei se află între și .

 • Nivelul de ulei este prea scăzut: nivelul de ulei se află la sau sub acesta.

 • Nivelul de ulei este prea ridicat: nivelul uleiului se află peste .

Dacă nivelul de ulei este prea scăzut, completați cu 1 l ulei de motor.
Dacă nivelul uleiului este prea ridicat, scurgeți uleiul de motor în exces. Adresați-vă unui atelier de service de specialitate autorizat.
Indicații cu privire la spălarea autovehiculului într-o instalație de spălare
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza efectului de frânare redus după spălarea autovehiculului

După o spălare a autovehiculului frânele au o eficacitate de frânare redusă.

După spălarea autovehiculului frânaţi cu atenţie, luând în considerare condiţiile din trafic, până când se restabileşte eficacitatea de frânare completă.
Pentru prevenirea defecțiunilor la autovehiculul dumneavoastră, respectați următoarele înaintea utilizării unei instalații de spălare:
 • Asistentul activ cu sistem de păstrare a distanței între autovehicule DISTRONIC și funcția HOLD sunt dezactivate.

 • camera video de 360° sau camera video pentru marșarier este oprită

 • geamurile laterale și trapa culisantă sunt complet închise

 • suflanta aerisirii și a încălzirii este oprită

 • comutatorul ștergătoarelor este pe poziția

 • la instalațiile de spălare cu dispozitiv de tractare: este cuplată treapta de ralanti

 • cheia se află la o distanță minimă de 3 m de autovehicul, pentru a nu se deschide în mod nedorit capota portbagajului.

Dacă după spălarea autovehiculului îndepărtați ceara de pe parbriz și de pe cauciucul ștergătoarelor, preveniți formarea de striații și reduceți zgomotele de ștergere.