Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • E-osztály
 • T-modell
 • 09/2018
app store google play
X

Nyomtatás
Üzemanyagtöltő állomás automatikus keresésének indítása
Feltételek
 • Az üzemanyagtöltő állomás automatikus keresése be van kapcsolva tovább.

Közlekedési helyzet

A célhoz vezetés folyamatban van. A tüzelőanyag-tartályban a tüzelőanyag elérte a tartalékszintet.

Megjelenik a következő üzenet: Tüzelőanyag-tartalék. Elindítja az üzemanyagtöltő-állomások keresését?.

Válassza ki az Igen lehetőséget.

Elindul az üzemanyagtöltő állomás automatikus keresése. A rendszer kijelzi az útvonal mentén és a gépkocsi aktuális helyzetének környezetében rendelkezésre álló üzemanyagtöltő állomásokat.

Válassza ki az üzemanyagtöltő állomást.

Megjelenik az üzemanyagtöltő állomás címe.

Ha nincs folyamatban célhoz vezetés, válassza ki a Célhoz vezetés indítása lehetőséget.

A rendszer a kiválasztott üzemanyagtöltő állomást állítja be célként. Elindul a célhoz vezetés.

vagy
Ha folyamatban van egy célhoz vezetés, válassza ki az Új célhoz vezetés indítása vagy a Hozzáadás következő közbenső célként lehetőséget.

Új célhoz vezetés indítása: A rendszer a kiválasztott üzemanyagtöltő állomást állítja be célként. Az előző célok és a köztes célok törlődnek. Elindul a célhoz vezetés az üzemanyagtöltő állomáshoz.

Hozzáadás következő közbenső célként: A rendszer a kiválasztott üzemanyagtöltő állomást állítja be következő közbenső célként. Elindul a célhoz vezetés.

Ha már van négy közbenső cél:
A megjelenő kérdésben válassza ki az Igen lehetőséget.

A kiválasztott üzemanyagtöltő állomás megjelenik a Közbenső célok menü 1. helyén. A negyedik közbenső célt törli a rendszer. Elindul a célhoz vezetés.

Tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedél helyzete

A tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedél automatikusan kireteszelődik, illetve reteszelődik, amikor a kulccsal kireteszeli vagy reteszeli a gépkocsit.

A tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedél helyzete leolvasható a kombinált műszerről. A kútoszlopon lévő nyíl a gépkocsi oldalát jelzi:

 • A tanksapka fedél a jármű jobb oldalán van.
 • A tanksapka fedél a jármű bal oldalán van.
Gépkocsi tankolása
FIGYELEM Tűz‑ és robbanásveszély a tüzelőanyag miatt

A tüzelőanyagok könnyen gyúlékonyak.

Feltétlenül kerülje a tűz és nyílt láng használatát, a dohányzást és a szikraképződést.
Tankolás előtt és közben kapcsolja ki a gyújtást, valamint az állóhelyzeti fűtést, amennyiben a gépkocsi fel van szerelve ilyennel.
FIGYELEM Tüzelőanyagok miatti sérülésveszély

A tüzelőanyagok mérgezőek és egészségkárosító hatásúak.

Feltétlenül kerülje a tüzelőanyag bőrrel, szemmel vagy ruházattal történő érintkezését, vagy lenyelését.
Ne lélegezze be a tüzelőanyagok gőzeit.
Tartsa távol a tüzelőanyagtól a gyermekeket.
A tankolás során tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.

Amennyiben Ön vagy mások érintkezésbe kerültek a tüzelőanyaggal, tartsa be a következőket:

A bőrre került tüzelőanyagot haladéktalanul öblítse le vízzel és szappannal.
Ha a tüzelőanyag a szembe került, haladéktalanul öblítse ki a szemét alaposan tiszta vízzel. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
Ha lenyelte a tüzelőanyagot, haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ne hánytassa magát.
Haladéktalanul cserélje le a tüzelőanyaggal szennyeződött ruházatot.
FIGYELEM Tűz‑ és robbanásveszély az elektrosztatikus feltöltődés miatt

Az elektrosztatikus feltöltődés szikraképződéshez vezethet, és a tüzelőanyag gőzei meggyulladhatnak.

Mielőtt kinyitná a tüzelőanyagtartály-fedelet vagy megfogná a töltőpisztolyt, érintse meg a gépkocsi fém karosszériáját.

Ezzel megszűnik az esetleg fennálló elektrosztatikus feltöltődés.

Ne szálljon be újra a gépkocsiba a tankolás folyamán.

Ekkor ismét elektrosztatikusan feltöltődhetne.

FIGYELEM A tüzelőanyag-keverék miatt tűzveszély áll fenn

Dízelmotoros gépkocsik:

Ha a dízel tüzelőanyagot benzinnel keveri, a tüzelőanyag-keverék lobbanási pontja alacsonyabb, mint a tiszta gázolajé.

Járó motornál a kipufogóberendezés alkatrészei észrevétlenül túlhevülhetnek.

Soha ne tankoljon benzint.
Soha ne keverjen benzint a dízel tüzelőanyagba.
MEGJEGYZÉS A nem megfelelő tüzelőanyag károsodást okoz

Az előírt minőségnek nem megfelelő tüzelőanyag használata a motor és a kipufogóberendezés károsodásához és nagyobb kopásához vezethet.

Csak az ajánlott tüzelőanyagot tankolja gépkocsijába.
MEGJEGYZÉS A nem megfelelő tüzelőanyag károsodást okoz

Benzinmotoros gépkocsik:

Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés, a motor és a kipufogógáz-tisztító rendszer károsodásához vezet.

Csak az EN 228 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű ólmozatlan, kénmentes szuper tüzelőanyagot tankoljon.
A ROZ értékkel kapcsolatos követelmény a tanksapkafedélen található.

Az ilyen specifikációval gyártott tüzelőanyagok max. 10 % etanolt tartalmazhatnak. Gépkocsija kompatibilis az E10‑ tüzelőanyaggal.

Semmi esetre se tankoljon
 • dízel tüzelőanyagot

 • 91 ROZ alatti oktánszámú normál benzint

 • olyan benzint, amely 10 térf. %-nál több etanolt tartalmaz, pl. E15, E20, E85, E100

 • olyan benzint, amely 3 térf. %-nál több metanolt tartalmaz, pl. M15, M30

 • fémtartalmú adalékokat tartalmazó benzint.

Ha tévedésből rossz tüzelőanyagot tankolt:

Ne kapcsolja be a gyújtást.
Értesítsen egy minősített szakszervizt.
MEGJEGYZÉS A nem megfelelő tüzelőanyag károsodást okoz

Dízelmotoros gépkocsik:

Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés, a motor és a kipufogógáz-tisztító rendszer károsodásához vezet.

Csak az EN 590 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű kénmentes dízel tüzelőanyagot tankoljon.

A kénmentes dízel tüzelőanyaggal nem rendelkező országokban csak 50 ppm-nél kisebb kéntartalmú, kénszegény dízel tüzelőanyagot tankoljon.

Gépkocsik dízel részecskeszűrő nélkül: Csak 500 ppm-nél kisebb kéntartalmú dízel tüzelőanyagot tankoljon.
Semmi esetre se tankoljon
 • benzint

 • hajódízelt

 • fűtőolajat

 • tiszta biodízelt vagy növényi olajat

 • petróleumot vagy kerozint.

Ha tévedésből rossz tüzelőanyagot tankolt:

Ne kapcsolja be a gyújtást.
Értesítsen egy minősített szakszervizt.
MEGJEGYZÉS Ne tankoljon gázolajat a benzinmotoros gépkocsiba.
Ha tévedésből rossz tüzelőanyagot tankolt:
 • Ne kapcsolja be a gyújtást. Ellenkező esetben a tüzelőanyag a motorba kerülhet.

  Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés és a motor károsodásához vezet. A javítás költséges.

Értesítsen egy minősített szakműhelyt.
Üríttesse ki teljesen a tüzelőanyag-tartályt és a tüzelőanyag-vezetékeket.
MEGJEGYZÉS Ne tankoljon benzint a dízelmotoros gépkocsiba.
Ha tévedésből rossz tüzelőanyagot tankolt:
 • Ne kapcsolja be a gyújtást. Ellenkező esetben a tüzelőanyag a tüzelőanyag-ellátó berendezésbe kerülhet.

  Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés és a motor károsodásához vezet. A javítás költséges.

Értesítsen egy minősített szakműhelyt.
Üríttesse ki teljesen a tüzelőanyag-tartályt és a tüzelőanyag-vezetékeket.
MEGJEGYZÉS A túltöltött tüzelőanyag-tartály miatt károsodhat a tüzelőanyag-ellátó berendezés.
A tüzelőanyag-tartályba csak addig töltsön tüzelőanyagot, amíg a töltőpisztoly ki nem kapcsol.
MEGJEGYZÉS A töltőpisztoly eltávolításakor a tüzelőanyag kifröccsenhet.
A tüzelőanyag-tartályba csak addig töltsön tüzelőanyagot, amíg a töltőpisztoly ki nem kapcsol.
Feltételek
 • A gépkocsi ki van reteszelve.

A tankolás folyamán ne szálljon vissza a gépkocsiba. Ekkor ismét elektrosztatikusan feltöltődhetne.

Vegye figyelembe az üzemanyagokkal kapcsolatos megjegyzéseket tovább.

Tanksapkafedél
Tüzelőanyagtartály-fedél tartója
Abroncsnyomás-táblázat
QR-kód a mentési információs kártyához
Állóhelyzeti fűtésre vonatkozó megjegyzés
Tüzelőanyag-fajta
Nyomja meg a tanksapkafedelet .
Fordítsa a tüzelőanyagtartály-fedelet balra, majd vegye le.
Tegye a tanksapkafedelet a tartóba .
Helyezze a töltőpisztoly betöltőcsonkját teljesen a betöltőnyílásba, akassza be, majd tankoljon.
A tüzelőanyag-tartályba csak addig töltsön tüzelőanyagot, amíg a töltőpisztoly ki nem kapcsol.

Dízelmotoros gépkocsik: A betöltőnyílás dízel kútoszlopról való tankoláshoz van kialakítva.

Dízelmotoros gépkocsik: Teljesen kiürült tüzelőanyag-tartály esetén legalább 5 l dízel tüzelőanyagot tankoljon.

Dízelmotoros gépkocsik: Ha kannából tankol, használjon a dízel gépkocsikhoz való, nagy átmérőjű betöltőcsonkot. Ellenkező esetben a betöltőcsonkot nem lehet a betöltőnyílásba helyezni.

Értékek alaphelyzetbe állítása a fedélzeti számítógép Utazás menüjében
Fedélzeti számítógép:
Utazás

A kijelzett főmenü formátuma eltérő lehet. Ezért vegye figyelembe a műszerkijelzőn megjelenő menük áttekintését tovább.

A következő funkciók értékeit lehet alaphelyzetbe állítani:
 • Napi megtett útszakasz

 • Elindulás óta és Nullázás óta utazási adatszámláló,

 • ECO kijelzés tovább.

Alaphelyzetbe állítandó funkció kiválasztása:
Végezzen felfelé vagy lefelé irányuló törlő mozdulatot a bal oldali Touch-Controlon.
Nyomja meg a bal oldali Touch-Controlt.
Válassza ki az Igen lehetőséget.
Nyomja meg a bal oldali Touch-Controlt.

Ha hosszabb ideig lenyomva tartja a bal oldali Touch-Controlt, a funkció értékei azonnal alaphelyzetbe állnak.

Töltsön utána AdBlue® adalékot
MEGJEGYZÉS A tüzelőanyagba kerülő AdBlue® motorkárosodást okoz
Az AdBlue® nem tölthető a tüzelőanyag-tartályba.
AdBlue®-t csak az AdBlue®-tartályba töltsön.
Kerülje az AdBlue®-tartály túltöltését.
MEGJEGYZÉS A szivárgó AdBlue® szennyezheti a gépkocsi-belsőteret
Az AdBlue® utántöltő edényt a betöltés után gondosan zárja le.
Kerülje az AdBlue® utántöltő edények gépkocsiban való folyamatos szállítását.
Feltételek
 • Reteszelje ki a gépkocsit.

A multifunkciós kijelzőn egymást követően megjelenő alábbi üzenetek az AdBlue®-tartály feltöltésére szólítják fel Önt:
 • Pótolja az AdBlue adalékot lásd a kezelési útmutatót. A tartályban lévő AdBlue® mennyisége a tartalékszintre csökkent.

 • Pótolja az AdBlue adalékot XXX km  után nem indíth.. A gépkocsival még max. a kijelzőn látható távolságot teheti meg. A lehető leghamarabb töltse fel az AdBlue®-t.

 • Töltsön utána AdBlue-t A jármű nem indítható el. A gépkocsi többször nem indítható.

Megjelenítheti az AdBlue® hatótávolságát és a töltöttségi szintet a multifunkciós kijelzőn tovább.

Az AdBlue® megjelenített hatótávolsága nagyban függ a vezetési stílustól és az üzemeltetési körülményektől. Ezért a tényleges hatótávolság eltérhet a kiszámított hatótávolságtól.

AdBlue® tüzelőanyagtartály-fedél kinyitása
Nyomja meg a tanksapkafedelet .
Fordítsa balra az AdBlue® tüzelőanyagtartály-fedelet , majd vegye le.
AdBlue® utántöltő kanna előkészítése
Csavarja le az AdBlue® utántöltő kanna zárósapkáját.
Csavarja rá kézzel az eldobható tömlőt az AdBlue® utántöltő kanna nyílására.
Töltsön utána AdBlue® adalékot
Csavarja rá kézzel az eldobható tömlőt a gépkocsi betöltőcsonkjára.
Emelje fel és döntse meg az AdBlue® utántöltő kannát .

Amikor az AdBlue®-tartály teljesen megtelt, a feltöltési folyamat abbamarad.

Az AdBlue® utántöltő kanna részben kiürített állapotban is levehető.

Az eldobható tömlőt és az AdBlue® utántöltő kannát fordított sorrendben csavarja le, majd zárja le.
Kapcsolja be a gyújtást legalább 60 másodpercre.
Indítsa be a gépkocsit.

Kerülje az AdBlue® utántöltő edény gépkocsiban való folyamatos szállítását.

Ablakmosó berendezés feltöltése
FIGYELEM Égésveszély áll fenn a motortérben lévő forró alkatrészek miatt

A motortérben bizonyos alkatrészek, pl. a motor, a hűtő és a kipufogórendszer részei nagyon forrók lehetnek.  

Hagyja lehűlni a motort, és csak a következőkben leírt alkatrészeket érintse meg.
FIGYELEM Égésveszély áll fenn a motorháztető felnyitásakor

Ha a motor túlforrósodott állapotában vagy a motortérben keletkezett tűz esetén felnyitja a motorháztetőt, érintkezésbe kerülhet a forró gázokkal vagy egyéb kiáramló üzemanyagokkal.

A motorháztető felnyitása előtt hagyja lehűlni a túlhevült motort.
A motortérben keletkezett tűz esetén hagyja lecsukva a motorháztetőt, és értesítse a tűzoltóságot.
FIGYELEM Az ablakmosófolyadék-koncentrátum tűz‑ és sérülésveszélyes

Az ablakmosófolyadék-koncentrátum könnyen gyúlékony. Ha a motor vagy a kipufogórendszer forró részegységeire kerül, meggyulladhat.

Ügyeljen arra, hogy az ablakmosófolyadék-koncentrátum ne kerüljön a betöltőnyílás mellé.
Húzza le a zárófedelet a fülénél fogva.
Töltsön utána mosófolyadékot.
Szélvédő ablaktörlőlapátjainak cseréje
FIGYELEM Az ablaktörlőlapátok cseréjekor fennáll a beszorulás veszélye az ablaktörlők bekapcsolása következtében

Ha az ablaktörlőlapátok cseréjekor elindul az ablaktörlő, becsípődhetnek a testrészei az ablaktörlőkarnál.

Az ablaktörlőlapátok cseréje előtt mindig kapcsolja ki az ablaktörlőket és a gyújtást.
Ablaktörlőkarok cserehelyzetbe állítása
Kapcsolja be, majd rögtön kapcsolja ki a gyújtást.
Kb. 15 másodpercen belül tartsa lenyomva kb. három másodpercig a kombinált kapcsoló gombját tovább.

Az ablaktörlőkarok cserehelyzetbe állnak.

Szélvédő ablaktörlőlapátjainak cseréje
Vegye figyelembe a karbantartási kijelzéssel kapcsolatos információt.
Karbantartási kijelzés
Húzza le a védőfóliát az újonnan felszerelt ablaktörlőlapátok végén levő karbantartási kijelzésről.

Amikor a karbantartási kijelzés színe feketéről sárgára változik, az ablaktörlőlapátot ki kell cserélni.

A színváltozás időpontja a használati feltételektől függően változik.

Motorolajszint ellenőrzése olajszintmérő pálcával
FIGYELEM Égésveszély a motortérben lévő forró alkatrészek miatt

A motortérben bizonyos részegységek, például a motor, a hűtő és a kipufogórendszer részei nagyon forrók lehetnek.

Hagyja lehűlni a motort, és csak a következőkben leírt részegységeket érintse meg.
Feltételek
 • A motornak olajszintmérő pálcával kell rendelkeznie. Ha nincs ilyen, akkor a motorolajszintet csak a fedélzeti számítógép segítségével lehet ellenőriznitovább.

Az olajszintmérő pálca a motortól függően különböző helyeken található a motortérben.

Üzemmeleg motor esetén az olajszint ellenőrzése előtt öt percet várni kell.

A gépkocsit sík felületen állítsa le.
Húzza ki, majd törölje le az olajszintmérő pálcát .
Lassan tolja be ütközésig az olajszintmérő pálcát a vezetőcsőbe, majd három másodperc elteltével húzza ki.
 • Olajszint rendben: Az olajszint a és a jelölés között van.

 • Olajszint túl alacsony: Az olajszint a jelölésnél vagy az alatt van.

 • Olajszint túl magas: Az olajszint a jelölés felett van.

Ha az olajszint túl alacsony, töltsön utána 1 l motorolajat.
Ha az olajszint túl magas, engedje le a túltöltött motorolaj-mennyiséget. Keressen fel egy minősített szakszervizt.
Motorolajszint ellenőrzése a fedélzeti számítógép segítségével
Feltételek

A motorolajszint megállapítása vezetési üzemmódban történik. Normál vezetési stílus mellett a motorolajszint megállapítása akár 30 percig is, aktív vezetési stílus mellett hosszabb ideig is eltarthat.

A lehető leggyorsabb eredmény eléréséhez:
 • A motort melegen járassa.

 • A gépkocsit sík terepen állítsa le.

 • A motort alapjárati fordulatszámon járassa.

Fedélzeti számítógép:
Karbantartás
Motorolajszint:
A multifunkciós kijelzőn megjelenik a következő kijelzőüzenetek egyike:
Motorolajszint Mérés folyamatban: Az olajszint mérése még nem lehetséges. Ismételje meg a lekérdezést max. 30 perc menetidő elteltével.
Motorolajszint rendben, miközben a multifunkciós kijelzőn az olajszintet jelző oszlop zöld, és a „min” és „max” jelölés között van: Az olajszint megfelelő.
Motorolajszint töltsön be 1,0  olajat, miközben a multifunkciós kijelzőn az olajszintet jelző oszlop narancssárga, és a „min” jelölés alatt van: Töltsön utána 1 l motorolajat.
Csökkentse a motorolajszintet, miközben a multifunkciós kijelzőn az olajszintet jelző oszlop narancssárga, és a „max” jelölés felett van: Engedje le a túltöltött motorolaj-mennyiséget. Keressen fel egy minősített szakszervizt.
Motorolajszint kijelzése: Kapcsolja be a gyújtást: Kapcsolja be a gyújtást a motorolajszint ellenőrzéséhez.
Motorolajszint A rendszer nem működik: A szenzor meghibásodott vagy nincs csatlakoztatva. Keressen fel egy minősített szakszervizt.
Motorolajszint A rend. pill. nem működik: Csukja le a motorháztetőt.
Gépkocsi gépi mosóban történő mosásával kapcsolatos megjegyzések
FIGYELEM Balesetveszély áll fenn a gépkocsi lemosása után a lecsökkent fékhatás miatt

A járműmosás után kisebb a fékek fékhatása.

A gépkocsimosás után a közlekedés eseményeinek figyelembevételével óvatosan fékezze le a gépkocsit, amíg helyre nem áll a teljes fékhatás.
MEGJEGYZÉS Nem megfelelő gépi mosók használata miatti károsodások
A gépi mosóba való behajtás előtt győződjön meg arról, hogy a mosó a gépkocsi méreteinek megfelelő-e .
Ügyeljen arra, hogy megfelelő szabad magasság legyen az alsó padló és a mosó vezetősínei között.
Ügyeljen arra, hogy a mosó behajtási szélessége, különösen a vezetősínek szélessége megfelelő legyen.
A gépkocsi károsodásának elkerülése érdekében a gépi mosó használata előtt ügyeljen a következőkre:
 • A DISTRONIC aktív követésitávolság-tartó asszisztens és a HOLD-funkció legyen kikapcsolva.

 • A 360°-os kamera vagy a tolatókamera legyen kikapcsolva.

 • Az oldalablakok és a tolótető legyenek teljesen becsukva.

 • A szellőztetés és a fűtés ventilátora legyen kikapcsolva.

 • Az ablaktörlő kapcsolója állásban legyen.

 • A kulcs legalább 3 m-re legyen a gépkocsitól, különben véletlenül kinyílhat a csomagtérfedél.

 • Vontatóberendezéssel felszerelt gépi mosóknál: A sebességváltó alapjárati fokozatban legyen.

Vontatóberendezéssel felszerelt gépi mosóknál: Ha a mosás idejére elhagyja a gépkocsit, ügyeljen arra, hogy a kulcs a gépkocsiban legyen. Ellenkező esetben a rendszer automatikusan a menetfokozatba kapcsol.

Ha a gépkocsi lemosása után eltávolítja a viaszt a szélvédőről és az ablaktörlőgumikról, elkerüli a foltképződést és csökkenti az ablaktörlés zaját.