Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • E-osztály
 • T-modell
 • 09/2018
app store google play
X

Nyomtatás
Vészvillogó be- vagy kikapcsolása
Nyomja meg a   gombot.
A következő helyzetekben a vészvillogó automatikusan bekapcsol:
 • A légzsák működésbe lépett.

 • A gépkocsit 70 km/h feletti sebességről hirtelen megállásig fékezi.

Az ezt követő újrainduláskor 10 km/h sebességnél a vészvillogó automatikusan kikapcsol. A vészvillogót az  gombbal is kikapcsolhatja.

Tűzoltó készülék kivétele
FIGYELEM Balesetveszély a vezetőlábtérben nem megfelelően rögzített tűzoltó készülék miatt

A vezető lábterében lévő tűzoltó készülék korlátozhatja a pedálelmozdulást, vagy megakaszthatja a teljesen lenyomott pedált.

Ez veszélyezteti a gépkocsi üzem‑ és közlekedésbiztonságát.

Emellett a vezetőlábtérben lévő tűzoltó készülék kirepülhet és megsértheti a gépkocsivezetőt és az utasokat.

Vezetés közben a tűzoltó készülék legyen mindig szabályosan rögzítve a tartóban.
Vezetés közben ne vegye ki a tűzoltó készüléket.
Balkormányos gépkocsi: Húzza felfelé a fület .
Vegye ki a tűzoltó készüléket .
Láthatósági mellény kivétele

A láthatósági mellények a vezető- és utasajtón lévő, a láthatósági mellények elhelyezésére alkalmas tárolórekeszekben találhatók.

Kivétel:
Húzza ki a láthatósági mellényt tartalmazó táskát a húzófülnél fogva.
Nyissa ki a láthatósági mellényt tartalmazó táskát , és vegye ki a láthatósági mellényt.

A hátsó ajtók tárolórekeszeiben szintén megtalálhatók a láthatósági mellények elhelyezésére alkalmas rekeszek.

Mosások max. száma
Max. mosási hőmérséklet
Tilos fehéríteni
Tilos vasalni
Ne tegye szárítógépbe
Tilos vegytisztítani
Láthatósági mellény 2. osztály

A láthatósági mellény csak akkor felel meg a törvény szerinti szabványban meghatározott követelményeknek, ha az megfelelő méretű, és teljesen be van csatolva.

A láthatósági mellényt az alábbi esetekben kell kicserélni:
 • A fényvisszaverő csíkok megsérültek vagy elszennyeződtek.

 • Túllépte a mosások engedélyezett maximális számát.

 • Az anyag fluoreszkálóképessége gyengül.

Elakadásjelző háromszög kivétele
Vegye ki az elakadásjelző háromszöget .
Elsősegélynyújtó csomag áttekintése

Az elsősegélynyújtó csomag a raktér bal oldalán, a tárolóhálóban található.

A Burmester® Surround–Soundsystem rendszerrel felszerelt gépkocsik esetében a gépkocsi kiszállításakor az elsősegélynyújtó csomag a csomagtérben található.

Mentési információs kártya QR-kódjai

A tanksapkafedélen és a gépkocsi azzal szemközti oldalának B-oszlopán QR-kódok találhatók. Baleset esetén a mentőszolgálat egységei a QR-kódok segítségével gyorsan megállapíthatják, melyik mentési információs kártya tartozik az Ön gépkocsijához. Az aktuális mentési információs kártya könnyen áttekinthető formában tartalmazza a gépkocsira vonatkozó legfontosabb információkat, pl. az elektromos vezetékek elhelyezkedését.

További tudnivalókat itt talál: Mercedes-Benz weboldal - Mentési információs kártya.

Indítási segítség és a 12 V‑os akkumulátor töltése
Feltételek
 • A gépkocsi rögzítve van az elektromos rögzítőfékkel.

 • Automatikus sebességváltóval felszerelt gépkocsik: A sebességváltó állásban van.

 • A gyújtás és minden elektromos fogyasztó ki van kapcsolva.

 • A motorháztető fel van nyitva.

Csúsztassa a külső indítássegítési ponton lévő pozitív csatlakozási pont burkolatát a nyíl irányába.
Az indítókábel/töltőkábel segítségével kösse össze a saját gépkocsi pozitív csatlakozási pontját a külső akkumulátor pozitív pólusával. A műveletet a saját gépkocsi pozitív csatlakozási pontjával kezdje.
Indítási segítség alkalmazásakor:
A segítséget nyújtó gépkocsi motorja alapjárati fordulatszámon járjon.
Az indítókábel/töltőkábel segítségével kösse össze a külső akkumulátor negatív pólusát a saját gépkocsi testpontjával . A csatlakoztatást ekkor a külső akkumulátornál kezdje.
Indítási segítség alkalmazásakor:
Indítsa be a saját gépkocsi motorját.
Töltés esetén:
Indítsa el a töltési folyamatot.
Indítási segítség alkalmazásakor:
Járassa néhány percig a motorokat.
Indítási segítség alkalmazásakor:
Az indítókábelek lekötése előtt kapcsolja be a saját gépkocsi valamelyik elektromos fogyasztóját, pl. a hátsóablak-fűtést vagy a világítást.

Ha az indítássegítési/töltési folyamat befejeződött, végezze el a következő lépéseket:

Az indítókábelt/töltőkábelt először a testpontról és a külső akkumulátor negatív pólusáról, majd a pozitív csatlakozási pontról és a külső akkumulátor pozitív pólusáról csatlakoztassa le. Mindkét esetben a saját gépkocsi érintkezőiről vegye le először a kábelt.
Miután eltávolította az indítókábelt/töltőkábelt, helyezze vissza a pozitív csatlakozási pont burkolatát .

Ha a gépkocsit indítási segítség alkalmazásával indította be, akkor előfordulhat, hogy az elektromos hajtás kb. 30 percig nem áll rendelkezésre.

További információért forduljon bármelyik minősített szakműhelyhez.

Elektromos biztosítékokkal kapcsolatos megjegyzések
FIGYELEM A túlterhelt vezetékek miatt baleset‑ és sérülésveszély áll fenn

Ha egy meghibásodott biztosítékot módosít, áthidal vagy nagyobb amperszámú biztosítékra cserél, az elektromos vezetékek túlterhelődhetnek.

Ez akár tüzet is okozhat.

A meghibásodott biztosítékokat mindig az előírt, megfelelő amperszámú új biztosítékokra cserélje.
MEGJEGYZÉS A nem megfelelő biztosíték károsodást okoz

A nem megfelelő biztosítékok miatt az elektromos részegységek vagy rendszerek károsodhatnak, illetve a nem megfelelő biztosítékok jelentős mértékben korlátozhatják működésüket.

Mindig csak a Mercedes-Benz által jóváhagyott, előírt értékű biztosítékokat használjon.

A kiégett biztosítékokat azonos értékű biztosítékokra cserélje (ez a színjelölésről és az értékjelzésről ismerhető fel). A biztosítékok értékeit, valamint a további vonatkozó információt a biztosítékkiosztási ábrán találja meg.

Biztosítékkiosztási ábra: A raktérben lévő biztosítékdobozon tovább.

MEGJEGYZÉS A nedvesség károsodást vagy hibás működést okozhat

A nedvesség az elektromos berendezések hibás működését vagy károsodását okozhatja.

Nyitott biztosítékdoboz esetén ügyeljen arra, hogy ne juthasson nedvesség a biztosítékdobozba.
A biztosítékdoboz lecsukásakor ügyeljen arra, hogy a fedél tömítése megfelelően illeszkedjen a biztosítékdobozra.

Amennyiben az újonnan behelyezett biztosíték ismét kiég, a hiba okának megállapítása és megszüntetése érdekében forduljon minősített szakműhelyhez.

Biztosítékcsere előtt ellenőrizze a következőket:
 • a gépkocsi biztosítva van elgurulás ellen,

 • minden elektromos fogyasztó ki van kapcsolva,

 • a gyújtás ki van kapcsolva.

Az elektromos biztosítékok különböző biztosítékdobozokban elosztva vannak beszerelve:
 • a motortér vezetőoldalán található biztosítékdobozban tovább,

 • a műszerfal vezetőoldalán található biztosítékdobozban tovább,

 • az utasülés lábterében található biztosítékdobozban tovább,

 • a raktérben, a menetirány szerinti jobb oldalon található biztosítékdobozban tovább,

Gumiabroncsdefektre vonatkozó megjegyzések
FIGYELEM Balesetveszély áll fenn a leeresztett gumiabroncsok miatt

A leeresztett gumiabroncs hátrányosan befolyásolja a gépkocsi menettulajdonságait, valamint kormányozhatóságát és fékezési tulajdonságait.

Nem defekttűrő gumiabroncsok esetén:

Ne közlekedjen leeresztett gumiabronccsal.
A leeresztett gumiabroncsot haladéktalanul cserélje ki a szükségpótkerékre vagy a pótkerékre, vagy értesítsen egy minősített szakszervizt.

Defekttűrő gumiabroncsok esetén:

Vegye figyelembe a MOExtended gumiabroncsokra (defekttűrő gumiabroncsok) vonatkozó tudnivalókat és figyelmeztetéseket.
A gépkocsi kivitelétől függően gumiabroncsdefekt esetén a következő lehetőségei vannak:
 • MOExtended gumiabroncsokkal felszerelt gépkocsik: Korlátozott továbbhaladás lehetséges. Vegye figyelembe a MOExtended gumiabroncsokra (defekttűrő gumiabroncsok) vonatkozó tudnivalókat és figyelmeztetéseket tovább.

 • TIREFIT készlettel felszerelt gépkocsik: Megjavíthatja a gumiabroncsot a korlátozott továbbhaladáshoz. Ehhez használja a TIREFIT készletet tovább.

 • Mercedes me connect rendszerrel felszerelt gépkocsik: Műszaki meghibásodás esetén segélyhívást kezdeményezhet a tető-kezelőegységen keresztül tovább.

 • Minden gépkocsi: Cserélje ki a kereket tovább.

A szükségpótkerék csak bizonyos országokban áll rendelkezésre.

Kerékcseréhez szükséges szerszámok áttekintése

Egyes országfüggő változatoktól eltekintve a gépkocsik nincsenek a kerékcseréhez szükséges szerszámmal felszerelve. Tájékozódjon valamelyik minősített szakszervizben, hogy a gépkocsiján elvégzendő kerékcseréhez milyen jóváhagyott szerszámokra van szükség.

A kerékcseréhez pl. az alábbi szerszámra lesz szükség:
 • autóemelő,

 • kerékék,

 • kerékkulcs,

 • központosítócsap

Az autóemelő tömege kb. 3,4 kg.

Az autóemelő max. teherbírását az autóemelőn levő matricán találja.

Az autóemelő nem igényel karbantartást. Működési zavar esetén forduljon bármelyik minősített szakszervizhez.

Szerszámos táska
A szerszámos táska a következőket tartalmazza:
 • autóemelő,

 • kesztyű,

 • kerékkulcs,

 • központosítócsap

 • összehajtható kerékék,

 • Racsni az autóemelőhöz

Összehajtható kerékék felállítása
Kerékcseréhez szükséges szerszámok áttekintése

Egyes országfüggő változatoktól eltekintve a gépkocsik nincsenek a kerékcseréhez szükséges szerszámmal felszerelve. Tájékozódjon valamelyik minősített szakszervizben, hogy a gépkocsiján elvégzendő kerékcseréhez milyen jóváhagyott szerszámokra van szükség.

A kerékcseréhez pl. az alábbi szerszámra lesz szükség:
 • autóemelő,

 • kerékék,

 • kerékkulcs,

 • központosítócsap

Az autóemelő tömege kb. 3,4 kg.

Az autóemelő max. teherbírását az autóemelőn levő matricán találja.

Az autóemelő nem igényel karbantartást. Működési zavar esetén forduljon bármelyik minősített szakszervizhez.

Szerszámos táska
A szerszámos táska a következőket tartalmazza:
 • autóemelő,

 • kesztyű,

 • kerékkulcs,

 • központosítócsap

 • összehajtható kerékék,

 • Racsni az autóemelőhöz

Összehajtható kerékék felállítása
Kerékcseréhez szükséges szerszámok áttekintése

Egyes országfüggő változatoktól eltekintve a gépkocsik nincsenek a kerékcseréhez szükséges szerszámmal felszerelve. Tájékozódjon valamelyik minősített szakszervizben, hogy a gépkocsiján elvégzendő kerékcseréhez milyen jóváhagyott szerszámokra van szükség.

A kerékcseréhez pl. az alábbi szerszámra lesz szükség:
 • autóemelő,

 • kerékék,

 • kerékkulcs,

 • központosítócsap

Az autóemelő tömege kb. 3,4 kg.

Az autóemelő max. teherbírását az autóemelőn levő matricán találja.

Az autóemelő nem igényel karbantartást. Működési zavar esetén forduljon bármelyik minősített szakszervizhez.

A kerékcseréhez szükséges szerszám a szerszámos táskában található.

Szerszámos táska
A szerszámos táska a következőket tartalmazza:
 • autóemelő,

 • kesztyű,

 • kerékkulcs,

 • központosítócsap

 • összehajtható kerékék,

 • Racsni az autóemelőhöz

Összehajtható kerékék felállítása
TIREFIT készlet tárolóhelye

Plug-in-Hybrid: Feltétlenül vegye figyelembe a kiegészítő kezelési útmutató megjegyzéseit. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem ismeri fel a veszélyeket.

A TIREFIT készlet a csomagtérpadló alatt található.

gumiabroncstöltő kompresszor.
gumiabroncstömítőanyag-flakon,
A teljesítményosztályra (LK) vonatkozó adatokat és/vagy az elektromos adatokat a gumiabroncstöltő kompresszor hátoldalán találja:
 • LK2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,8 kg

A gumiabroncstöltő kompresszortól kb. 1 m, és a talaj felett kb. 1,6 m távolságban a következő hangnyomásszint-értékek érvényesek:
 • Emissziós hangnyomásszint – LPA 83 dB (A)

 • Hangteljesítményszint – LWA 91 dB (A)

A gumiabroncstöltő kompresszor nem igényel karbantartást. Működési zavar esetén forduljon bármelyik minősített szakszervizhez.

TIREFIT készlet tárolóhelye

A TIREFIT készlet a raktérpadló alatt található.

gumiabroncstöltő kompresszor
gumiabroncstömítőanyag-flakon
A teljesítményosztályra (LK) vonatkozó adatokat és/vagy az elektromos adatokat a gumiabroncstöltő kompresszor hátoldalán találja:
 • LK2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,8 kg

A gumiabroncstöltő kompresszortól kb. 1 m, és a talaj felett kb. 1,6 m távolságban a következő hangnyomásszint-értékek érvényesek:
 • Emissziós hangnyomásszint – LPA 83 dB (A)

 • Hangteljesítményszint – LWA 91 dB (A)

A gumiabroncstöltő kompresszor nem igényel karbantartást. Működési zavar esetén forduljon bármelyik minősített szakszervizhez.

Gépkocsi vontatása a tengelyek megemelése nélkül
Vegye figyelembe a megengedett vontatási módszerekkel kapcsolatos megjegyzéseket tovább.
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor legyen bekötve és feltöltve.
Ha az akkumulátor lemerült, vegye figyelembe az alábbiakat:
 • A motor nem indítható be.

 • Az elektromos rögzítőfék nem oldható ki és nem rögzíthető.

 • Automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Az automata sebességváltó nem kapcsolható vagy állásba.

Automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Ha az automata sebességváltó nem kapcsolható az állásba, vagy a kombinált műszerben lévő multifunkciós kijelző nem mutat semmit, akkor a gépkocsit szállítani kell tovább. A gépkocsi szállításához egy emelőszerkezettel felszerelt vontatójármű szükséges.

MEGJEGYZÉS A túlságosan gyors vagy túlságosan nagy távolságra történő vontatás esetén fennáll a károsodás veszélye

A túlságosan gyors vagy túlságosan nagy távolságra történő vontatás esetén károsodhat a hajtáslánc.

Vontatáskor ne lépje túl az 50 km/óra sebességet.
Ne vontassa a gépkocsit 50 km-nél nagyobb távolságra.
FIGYELEM Túlságosan nagy tömegű gépkocsi vonatásakor balesetveszély áll fenn
Ha a behúzatni vagy vontatni kívánt gépkocsi nehezebb, mint az Ön gépkocsijának megengedett össztömege, akkor a következő helyzetek adódhatnak:
 • a vonószem leszakad,

 • a járműszerelvény kileng, vagy akár fel is borulhat.

Egy másik gépkocsi behúzásakor vagy vontatásakor annak tömege nem haladhatja meg az Ön gépkocsijának megengedett össztömegét.

Ha egy gépkocsit vontatni kell vagy be kell húzatni, annak megengedett összes tömege nem haladhatja meg a vontató gépkocsira megengedett összes tömeg értékét.

A gépkocsi megengedett összes tömegére vonatkozó adatokat az adott gépkocsi-típustáblán találja tovább.
Automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Ne nyissa ki a vezetőajtót vagy az utasajtót, ellenkező esetben az automata sebességváltó automatikusan a állásba kapcsol.
Szerelje fel a vonószemet tovább.
Rögzítse a vontatóeszközt.
MEGJEGYZÉS A nem megfelelő rögzítés károsodást okoz.
A vontatókötelet vagy a vontatórudat kizárólag a vonószemekhez rögzítse.
Kapcsolja ki az automatikus reteszelést tovább.
Ne kapcsolja be a HOLD-funkciót.
Kapcsolja ki az elvontatás elleni védelmet tovább.
Kapcsolja ki az aktív fékasszisztenst tovább.
Automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Kapcsolja az automata sebességváltót az állásba.
Oldja ki az elektromos rögzítőféket.
FIGYELEM Vontatáskor a biztonságtechnikai vonatkozású funkciók korlátozása miatt balesetveszély áll fenn.
A biztonságtechnikai vonatkozású funkciók a következő helyzetekben csak korlátozottan vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre:
 • a gyújtás ki van kapcsolva,

 • a fékrendszer vagy a kormányzás szervorásegítése meghibásodott,

 • az energiaellátásban vagy az elektromos hálózatban üzemzavar van.

Ha gépkocsiját ilyenkor vontatják, akkor előfordulhat, hogy jelentősen nagyobb erőt kell kifejtenie fékezéskor és kormányzáskor.

Használjon vontatórudat.
Vontatás előtt győződjön meg arról, hogy a kormány akadálytalanul mozog.
MEGJEGYZÉS A túl nagy vonóerő esetén fennáll a károsodás veszélye.

Hirtelen elinduláskor a túl nagy vonóerő károsíthatja a gépkocsikat.

Lassan, finoman induljon el.