Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
  • E-osztály
  • T-modell
  • 08/2020
app store google play
X

Nyomtatás
Állóhelyzeti fűtés/szellőztetés beállítása távirányítóval
VESZÉLY A mérgező kipufogógázok miatt életveszély áll fenn

Ha a kipufogócsővég eltömődött vagy nincs elegendő szellőzés, mérgező kipufogógázok (különösen szén-monoxid) juthatnak be a gépkocsiba. Ez pl. zárt terekben fordulhat elő, vagy akkor, ha a jármű elakad a hóban.

Elszívóberendezés nélküli zárt helyiségekben (pl. garázsban) kapcsolja ki az állóhelyzeti fűtést.
Ha üzemel a motor vagy az állóhelyzeti fűtés, gondoskodjon arról, hogy a kipufogócsővég és a gépkocsi körüli terület hómentes legyen.
Elegendő friss levegő biztosításához nyissa ki valamelyik ablakot a jármű széllel szembeni oldalán.
FIGYELEM Égésveszély áll fenn az állóhelyzeti fűtés forró részeinek megérintése és a kipufogógázok miatt

Az éghető anyagok, pl. lomb, fű vagy ágak meggyulladhatnak.

Az állóhelyzeti fűtés bekapcsolt állapotában biztosítsa, hogy
a gépkocsi forró alkatrészei ne érintkezzenek gyúlékony anyagokkal,
a kipufogógáz szabadon távozhasson az állóhelyzeti fűtés kipufogócsővégén keresztül,
a kipufogógáz ne érintkezzen gyúlékony anyaggal.
MEGJEGYZÉS Az állóhelyzeti fűtés/szellőztetés üzemelése során lemerülhet az akkumulátor

Az állóhelyzeti fűtés/szellőztetés üzemeltetése megterheli az akkumulátort.

Legkésőbb az állóhelyzeti fűtés vagy szellőzés két egymás utáni használatát követően tegyen meg hosszabb utat a gépkocsival.
Feltételek
  • A tüzelőanyag-tartály min. a tartalékszintig fel van töltve.

Azonnali bekapcsolás
Nyomja meg hosszan az  gombot.
Indulási idő beállítása
Nyomja meg röviden az  gombot.
Nyomja meg többször a  vagy gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a módosítani kívánt időpont.
Nyomja meg egyidejűleg az  és az gombot.

A távirányító kijelzőjén villog az  szimbólum.

és gombbal állítsa be a kívánt indulási időt.
Nyomja meg egyidejűleg az  és az gombot.

Az új indulási idő tárolása megtörtént.

Legfeljebb három indulási időpontot tárolhat.

Indulási idő aktiválása:
Válassza ki a kívánt indulási időt, és nyomja meg hosszan az  gombot.

A kijelzőn megjelenik az  szimbólum, az indulási idő és a kiválasztott indulási időtől függően az A, B vagy a C betű.

Indulási idő deaktiválása:
Válassza ki a kívánt indulási időt, és nyomja meg hosszan az  gombot.

A kijelzőn megjelenik az OFF felirat.

Aktív állóhelyzeti fűtés állapotának ellenőrzése:
Nyomja meg röviden az  gombot.
Azonnali kikapcsolás
Nyomja meg hosszan az  gombot.