Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • E-osztály
 • T-modell
 • 08/2020
app store google play
X

Nyomtatás
Gépkocsi vontatása a tengelyek megemelése nélkül
Vegye figyelembe a megengedett vontatási módszerekkel kapcsolatos megjegyzéseket tovább.
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor legyen bekötve és feltöltve.
Ha az akkumulátor lemerült, vegye figyelembe az alábbiakat:
 • A motor nem indítható be.

 • Az elektromos rögzítőfék nem oldható ki és nem rögzíthető.

 • Automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Az automata sebességváltó nem kapcsolható vagy állásba.

Automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Ha az automata sebességváltó nem kapcsolható az állásba, vagy a kombinált műszerben lévő multifunkciós kijelző nem mutat semmit, akkor a gépkocsit szállítani kell tovább. A gépkocsi szállításához egy emelőszerkezettel felszerelt vontatójármű szükséges.

MEGJEGYZÉS A túlságosan gyors vagy túlságosan nagy távolságra történő vontatás esetén fennáll a károsodás veszélye

A túlságosan gyors vagy túlságosan nagy távolságra történő vontatás esetén károsodhat a hajtáslánc.

Vontatáskor ne lépje túl az 50 km/óra sebességet.
Ne vontassa a gépkocsit 50 km-nél nagyobb távolságra.
FIGYELEM Túlságosan nagy tömegű gépkocsi vonatásakor balesetveszély áll fenn
Egy másik gépkocsi behúzásakor vagy ‑vontatásakor annak tömege nem haladhatja meg az Ön gépkocsijának megengedett össztömegét, ellenkező esetben a következő helyzetek következhetnek be :
 • a vonószem leszakad,

 • a járműszerelvény kileng, vagy akár fel is borulhat.

Egy másik gépkocsi behúzásakor ‑vagy vontatásakor annak tömege nem haladhatja meg az Ön gépkocsijának megengedett össztömegét.

Ha egy gépkocsit vontatni kell vagy be kell húzatni, annak megengedett összes tömege nem haladhatja meg a vontató gépkocsira megengedett összes tömeg értékét.

A gépkocsi megengedett össztömegére vonatkozó adatokat az adott gépkocsi-típustáblán találjatovább .
Automata sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Ne nyissa ki a vezetőajtót vagy az utasajtót, ellenkező esetben az automata sebességváltó automatikusan a állásba kapcsol.
Szerelje fel a vonószemet tovább.
Rögzítse a vontatóeszközt.
MEGJEGYZÉS A vontatóeszköz nem megfelelő rögzítése károsodást okoz.
A vontatókötelet vagy a vontatórudat kizárólag a vonószemekhez rögzítse.
Kapcsolja ki az automatikus reteszelést tovább.
Ne kapcsolja be a HOLD-funkciót.
Kapcsolja ki az elvontatás elleni védelmet tovább.
Kapcsolja ki az aktív fékasszisztenst tovább.
Automatikus sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Kapcsolja az automatikus sebességváltót állásba.
Oldja ki az elektromos rögzítőféket.
FIGYELEM Vontatáskor a biztonságtechnikai vonatkozású funkciók korlátozása miatt balesetveszély áll fenn
A biztonságtechnikai vonatkozású funkciók a következő helyzetekben csak korlátozottan vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre:
 • A gyújtás ki van kapcsolva.

 • a fékrendszer vagy a kormányzás szervorásegítése meghibásodott,

 • az energiaellátásban vagy az elektromos hálózatban üzemzavar van.

Ha gépkocsiját ilyenkor vontatják, akkor előfordulhat, hogy jelentősen nagyobb erőt kell kifejtenie fékezéskor és kormányzáskor.

Használjon vontatórudat.
Vontatás előtt győződjön meg arról, hogy a kormány akadálytalanul mozog.
MEGJEGYZÉS A túl nagy vonóerő esetén fennáll a károsodás veszélye.

Hirtelen elinduláskor a túl nagy vonóerő károsíthatja a gépkocsikat.

Lassan, finoman induljon el.