Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • S-класа
  • Лимузина
  • 12/2020
app store google play
X

Отпечатване
Настройване на асистента за разпознаване на пътни знаци
Мултимедийна система:
Настройки
Асистенти
Подпомагане на водача
Асистент за разпознаване на пътни знаци
Включване или изключване на предупреждението за скоростта
Включете или изключете Предупр. за прев. скорост.
Настройване на вида на предупреждението
Изберете до Предупр. за прев. скорост.
Изберете Визуално и звуково или Визуално.
Настройване на прага за активиране на предупредителното съобщение

Тази стойност определя от какво превишение на скоростта да последва предупреждението.

Настройте желаната скорост в Граница предупрежд..
Включване или изключване на други функции на асистента за разпознаване на пътни знаци
Включете или изключете Допълнителни предупреждения.

Достъпните функции се включват или изключват.

Настройване на вида на предупреждението за други функции
Изберете до Допълнителни предупреждения.
Изберете Визуално и звуково или Визуално.