Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Приемане
  • S-класа
  • Лимузина
  • 12/2020
app store google play
X

Отпечатване
Оторизиране или деоторизиране на мобилен телефон за асистента за дистанционно паркиране
Мултимедийна система:
Настройки
Асистенти
Паркиране
Оторизиране на нов мобилен телефон

За да можете да използвате функцията Асистент за дистанционно паркиране, трябва да оторизирате Вашия мобилен телефон. Можете да оторизирате до шест мобилни телефона.

Изберете Асист. дистанц. паркиране.
Изберете Оторизиране на ново устройство.

Асистентът за дистанционно паркиране е готов за свързването.

Стартирайте приложението на асистента за дистанционно паркиране и там стартирайте също и процеса на оторизация.

Появява се запитване за свързване.

Сканирайте QR кода на централния дисплей.

Мобилният телефон е оторизиран.

Деоторизиране на мобилни телефони
Изберете Асист. дистанц. паркиране.
Изберете Деоторизиране на устройства.
Деоторизиране на мобилен телефон:
изберете мобилен телефон.

Мобилният телефон се изтрива от списъка с устройства.

Деоторизиране на всички мобилни телефони:
изберете Деоторизиране всички устройства.

Всички мобилни телефони се изтриват от списъка с устройства.