Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • S-osztály
 • Limuzin
 • 12/2020
app store google play
X

Nyomtatás
Gépkocsi tankolása
FIGYELEM Tűz‑ és robbanásveszély a tüzelőanyag miatt

A tüzelőanyagok könnyen gyúlékonyak.

Feltétlenül kerülje a tűz és nyílt láng használatát, a dohányzást és a szikraképződést.
Tankolás előtt és közben kapcsolja ki a gyújtást, valamint az állóhelyzeti fűtést, amennyiben a gépkocsi fel van szerelve ilyennel.
FIGYELEM Tüzelőanyagok miatti sérülésveszély

A tüzelőanyagok mérgezőek és egészségkárosító hatásúak.

Feltétlenül kerülje a tüzelőanyag bőrrel, szemmel vagy ruházattal történő érintkezését, vagy lenyelését.
Ne lélegezze be a tüzelőanyagok gőzeit.
Tartsa távol a tüzelőanyagtól a gyermekeket.
A tankolás során tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.

Amennyiben Ön vagy mások érintkezésbe kerültek a tüzelőanyaggal, tartsa be a következőket:

A bőrre került tüzelőanyagot haladéktalanul öblítse le vízzel és szappannal.
Ha a tüzelőanyag a szembe került, haladéktalanul öblítse ki a szemét alaposan tiszta vízzel. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
Ha lenyelte a tüzelőanyagot, haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ne hánytassa magát.
Haladéktalanul cserélje le a tüzelőanyaggal szennyeződött ruházatot.
FIGYELEM Az elektrosztatikus feltöltődés miatt tűz‑ és robbanásveszély áll fenn

Az elektrosztatikus feltöltődés miatt meggyulladhatnak az üzemanyaggőzök.

Mielőtt kinyitná a tüzelőanyagtartály-fedelet vagy megfogná a töltőpisztolyt, érintse meg a gépkocsi fém karosszériáját.
Az ismételt elektrosztatikus feltöltődés elkerülése érdekében tankolás közben ne szálljon vissza a gépkocsiba.
FIGYELEM A tüzelőanyag-keverék miatt tűzveszély áll fenn

Dízelmotoros gépkocsik:

Járó motornál a kipufogóberendezés alkatrészei észrevétlenül túlhevülhetnek.

Soha ne tankoljon benzint.
Soha ne keverjen benzint a dízel tüzelőanyagba.
MEGJEGYZÉS A nem megfelelő tüzelőanyag károsodást okoz

Benzinmotoros gépkocsik:

Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés, a motor és a kipufogógáz-tisztító rendszer károsodásához vezet.

Csak az EN 228 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű ólmozatlan, kénmentes tüzelőanyagot tankoljon.

Az ilyen specifikációval gyártott tüzelőanyagok max. 10% etanolt tartalmazhatnak. Gépkocsija kompatibilis az E10‑ tüzelőanyaggal.

Semmiképpen se tankoljon a következő üzemanyagokból:
 • dízel tüzelőanyagot

 • 91 ROZ alatti oktánszámú normál benzint

 • olyan benzint, amely 10 térf. %-nál több etanolt tartalmaz, pl. E15, E20, E85, E100

 • olyan benzint, amely 3 térf. %-nál több metanolt tartalmaz, pl. M15, M30

 • fémtartalmú adalékokat tartalmazó benzint

Ha véletlenül nem megfelelő tüzelőanyagot tankolt:

Ne kapcsolja be a gyújtást.
Értesítsen egy minősített szakszervizt.
MEGJEGYZÉS A nem megfelelő tüzelőanyag károsodást okoz

Dízelmotoros gépkocsik:

Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés, a motor és a kipufogógáz-tisztító rendszer károsodásához vezet.

Csak az EN 590 európai szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű kénmentes dízel tüzelőanyagot tankoljon.

A kénmentes dízel tüzelőanyaggal nem rendelkező országokban csak 50  ppm-nél kisebb kéntartalmú, kénszegény dízel tüzelőanyagot tankoljon.

Semmiképpen se tankoljon a következő üzemanyagokból:
 • benzint

 • hajódízelt

 • fűtőolajat

 • tiszta biodízelt vagy növényi olajat

 • petróleumot vagy kerozint

Ha véletelnül nem megfelelő üzemanyagot tankolt:

Ne kapcsolja be a gyújtást.
Értesítsen egy minősített szakműhelyt.
MEGJEGYZÉS Ne tankoljon gázolajat a benzinmotoros gépkocsiba.
Ha véletlenül nem megfelelő tüzelőanyagot tankolt:
 • Ne kapcsolja be a gyújtást. Ellenkező esetben a tüzelőanyag a motorba kerülhet.

  Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés és a motor károsodásához vezet. A javítás költséges.

Értesítsen egy minősített szakműhelyt.
Üríttesse ki teljesen a tüzelőanyag-tartályt és a tüzelőanyag-vezetékeket.
MEGJEGYZÉS Ne tankoljon benzint a dízelmotoros gépkocsiba.
Ha véletlenül nem megfelelő tüzelőanyagot tankolt:
 • Ne kapcsolja be a gyújtást. Ellenkező esetben a tüzelőanyag a tüzelőanyag-ellátó berendezésbe kerülhet.

  Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés és a motor károsodásához vezet. A javítás költséges.

Értesítsen egy minősített szakműhelyt.
Üríttesse ki teljesen a tüzelőanyag-tartályt és a tüzelőanyag-vezetékeket.
MEGJEGYZÉS A túltöltött tüzelőanyag-tartály miatt károsodhat a tüzelőanyag-ellátó berendezés.
A tüzelőanyag-tartályba csak addig töltsön tüzelőanyagot, amíg a töltőpisztoly ki nem kapcsol.

Ha pl. a töltőberendezés meghibásodása miatt túl sok tüzelőanyagot töltött be:

Ne kapcsolja be a gyújtást.
Értesítsen egy minősített szakműhelyt.
MEGJEGYZÉS A töltőpisztoly eltávolításakor a tüzelőanyag kifröccsenhet.
A tüzelőanyag-tartályba csak addig töltsön tüzelőanyagot, amíg a töltőpisztoly ki nem kapcsol.
Feltételek
 • A gépkocsi ki van reteszelve.

A tankolás folyamán ne szálljon vissza a gépkocsiba. Ekkor ismét elektrosztatikusan feltöltődhetnek.

Vegye figyelembe az üzemanyagokkal és a tüzelőanyagokkal kapcsolatos megjegyzéseket.

Az Ön gépkocsijához ajánlott oktánszámot a tanksapkafedélen lévő figyelmeztető címkéről olvashatja le .

a tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedelet,
Tüzelőanyagtartály-fedél tartója
Abroncsnyomás-táblázat
QR-kód a mentési információs kártyához
Tüzelőanyag-fajta
Nyomja meg a tanksapkafedél hátsó részét.
Fordítsa a tüzelőanyagtartály-fedelet balra, majd vegye le.
A tüzelőanyagtartály-fedelet felülről dugja a tartóba .
Helyezze a töltőpisztoly betöltőcsonkját teljesen a betöltőnyílásba, akassza be, majd tankoljon.
A tüzelőanyag-tartályba csak addig töltsön tüzelőanyagot, amíg a töltőpisztoly ki nem kapcsol.

Dízelmotoros gépkocsik: A betöltőnyílás dízel kútoszlopról való tankoláshoz van kialakítva.

Dízelmotoros gépkocsik: Teljesen kiürült tüzelőanyag-tartály esetén legalább 5 l dízel tüzelőanyagot tankoljon.

Dízelmotoros gépkocsik: Ha kannából tankol, használjon a dízel gépkocsikhoz való, nagy átmérőjű betöltőcsonkot. Ellenkező esetben a betöltőcsonkot nem lehet a betöltőnyílásba helyezni.

Helyezze vissza a tüzelőanyagtartály-fedelet a fedélcsonkra, és forgassa jobbra, amíg hallhatóan be nem reteszelődik.
Zárja a tanksapka fedelet .
Töltsön utána AdBlue®-t
MEGJEGYZÉS A tüzelőanyagba kerülő AdBlue® motorkárosodást okoz
Az AdBlue® nem tölthető a tüzelőanyag-tartályba.
AdBlue®-t csak az AdBlue®-tartályba töltsön.
Kerülje az AdBlue®-tartály túltöltését.
MEGJEGYZÉS A szivárgó AdBlue® szennyezheti a gépkocsi-belsőteret
Az AdBlue® utántöltő edényt a betöltés után gondosan zárja le.
Kerülje az AdBlue® utántöltő edények gépkocsiban való folyamatos szállítását.
Feltételek
 • A gépkocsi ki van reteszelve.

A multifunkciós kijelzőn egymást követően megjelenő alábbi üzenetek az AdBlue®-tartály feltöltésére szólítják fel Önt:
 • Töltsön utána AdBlue-t, lásd a kezelési útmutatót. Az AdBlue® készlet a tartalékjelzés alá süllyedt. Haladéktalanul töltsön utána AdBlue® adalékot.

 • Töltsön utána AdBlue-t XXX km  után vészüzem, lásd a kezelési útmutatót. Ha alacsony az AdBlue® szintje, akkor a megjelenített hátralévő útszakasz megtételét követően a rendszer korlátozza a teljesítményt. Haladéktalanul töltsön utána AdBlue® adalékot.

 • Tölts. be XX,X  AdBlue-t Vészüzem: max. XXX km/h XXX km  u. nem indítható. Ha alacsony az AdBlue® szintje, akkor a megjelenített sebesség elérése után a rendszer korlátozza a teljesítményt. A megjelenített hátralévő útszakasz megtétele után a motort nem lehet beindítani. Töltse be legalább a kijelzett mennyiségű AdBlue® adalékot.

 • Tölts. be XX,X  AdBlue-t Gyújtás BE, várjon 60 mp-t, különb. a j. nem indítható. Az AdBlue® készlet elfogyott. A motor a továbbiakban nem indítható be. Töltse be legalább a kijelzett mennyiségű AdBlue® adalékot. Kapcsolja be a gyújtást, és várjon kb. 60 másodpercet. Indítsa be a motort.

Megjelenítheti az AdBlue® hatótávolságát és a töltésszintet a vezető kijelzőjén a Szerviz menüben.

Az AdBlue® megjelenített hatótávolsága nagyban függ a vezetési stílustól és az üzemeltetési körülményektől. Ezért a tényleges hatótávolság eltérhet a kiszámított hatótávolságtól.

AdBlue® tüzelőanyagtartály-fedél kinyitása
Nyomja meg a tanksapkafedél hátsó részét.
Fordítsa balra az AdBlue® tüzelőanyagtartály-fedelet , majd vegye le.

Az AdBlue® tartályfedelet is behelyezheti a tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedél zsanérkarjában lévő tartályfedél-tartóba.

Töltsön utána AdBlue®-t

A Mercedes-Benz azt javasolja, hogy az AdBlue® utántöltését töltőberendezéssel végezze. Ha AdBlue® töltőberendezés nem áll rendelkezésre, akkor az AdBlue® utántöltését kannával is végezheti.

Csavarja le az AdBlue® utántöltő kanna zárósapkáját.
Csavarja rá kézzel az eldobható tömlőt az AdBlue® utántöltő kanna nyílására.
Csavarja rá kézzel az eldobható tömlőt a gépkocsi betöltőcsonkjára.
Emelje fel és döntse meg az AdBlue® utántöltő kannát .

Amikor az AdBlue®-tartály teljesen megtelt, a feltöltési folyamat abbamarad.

Az AdBlue® utántöltő kanna részben kiürített állapotban is levehető.

Az eldobható tömlőt és az AdBlue® utántöltő kannát fordított sorrendben csavarja le, majd zárja le.
Helyezze fel az AdBlue® tartályfedelét és forgassa jobbra, amíg hallhatóan be nem reteszelődik.
Zárja a tanksapka fedelet .
Kapcsolja be a gyújtást legalább 60 másodpercre.

Ha az üres AdBlue® tartály miatt a motorindítás nem lehetséges, az utántöltés felismerése akár 60 másodpercig tarthat.

Indítsa be a gépkocsit.

Kerülje az AdBlue® utántöltő edény gépkocsiban való folyamatos szállítását.

Ablakmosó berendezés feltöltése
FIGYELEM Égésveszély áll fenn a motorháztető felnyitásakor
Ha a motor túlforrósodott állapotában vagy a motortérben keletkezett tűz esetén felnyitja a motorháztetőt, a következő helyzetek fordulhatnak elő:
 • érintkezésbe kerülhet a forró gázokkal,

 • érintkezésbe kerülhet egyéb kiáramló, forró üzemanyagokkal.

A motorháztető felnyitása előtt hagyja lehűlni a túlhevült motort.
A motortérben keletkezett tűz esetén hagyja lecsukva a motorháztetőt, és értesítse a tűzoltóságot.
FIGYELEM A mozgó alkatrészek miatt sérülésveszély áll fenn

A motortérben lévő komponensek kikapcsolt gyújtás esetén tovább mozoghatnak vagy közvetlenül elindulhatnak.

Mielőtt bármilyen műveletet végez a motortérben, vegye figyelembe a következőket:

Kapcsolja ki a gyújtást.
Soha ne nyúljon a mozgó alkatrészek veszélyes tartományába, például a ventilátor forgástartományába.
Vegyen le minden ékszert és órát.
Tartsa távol a ruházatát és a haját a mozgó alkatrészektől.
FIGYELEM Égésveszély a motortérben lévő forró alkatrészek miatt

A motortérben egyes alkatrészek nagyon felforrósodhatnak, pl. a motor, a hűtő és a kipufogóberendezés részei.

Hagyja lehűlni a motort és csak az alábbiakban leírt alkatrészeket érintse meg.
FIGYELEM Az ablakmosófolyadék-koncentrátum tűz‑ és sérülésveszélyes

Az ablakmosófolyadék-koncentrátum könnyen gyúlékony. Ha a motor vagy a kipufogórendszer forró részegységeire kerül, meggyulladhat.

Ügyeljen arra, hogy az ablakmosófolyadék-koncentrátum ne kerüljön a betöltőnyílás mellé.
Húzza le a zárófedelet a fülénél fogva.
Töltsön utána mosófolyadékot.
Szélvédő ablaktörlőlapátjainak cseréje (MAGIC VISION CONTROL)
Ablaktörlőkarok cserehelyzetbe állítása
Kapcsolja ki a gyújtást.
Kb. 15 másodpercen belül nyomja meg a kombinált kapcsolón az gombot tovább.

Az ablaktörlőkarok cserehelyzetbe állnak.

Ablaktörlőlapátok leszerelése
Ablaktörlőlapát beállítása leszerelési helyzetbe:
Fogja meg egyik kezével az ablaktörlőkart. A másik kezével fordítsa az ablaktörlőlapátot az nyíl irányába az ellenállási ponton túl.

Az ablaktörlőlapát kattanással rögzül a leszerelési helyzetben.

Ablaktörlőlapát kivétele:
Nyomja meg a kireteszelőgombot , húzza ki az ablaktörlőlapátot a nyíl irányába, majd vegye le.
Ablaktörlőlapátok felszerelése
Csúsztassa az új ablaktörlőlapátot az nyíl irányába az ablaktörlőkarra, amíg a kireteszelőgomb nem reteszelődik.
Nyomja az ablaktörlőlapátot az ellenállási ponton túl a nyíl irányába az ablaktörlőkarra.

Az ablaktörlőlapát érezhető kattanással reteszelődik, és ismét szabadon mozog.

Hajtsa vissza az ablaktörlőkart a szélvédőre.
Szélvédő ablaktörlőlapátjainak cseréje
FIGYELEM Az ablaktörlőlapátok cseréjekor fennáll a beszorulás veszélye az ablaktörlők bekapcsolása következtében

Ha az ablaktörlőlapátok cseréjekor elindul az ablaktörlő, becsípődhetnek a testrészei az ablaktörlőkarnál.

Az ablaktörlőlapátok cseréje előtt mindig kapcsolja ki az ablaktörlőket és a gyújtást.
Ablaktörlőkarok cserehelyzetbe állítása
Kapcsolja be, majd rögtön kapcsolja ki a gyújtást.
Kb. 15 másodpercen belül tartsa lenyomva kb. három másodpercig a kombinált kapcsoló gombját tovább.

Az ablaktörlőkarok cserehelyzetbe állnak.

Szélvédő ablaktörlőlapátjainak cseréje
Vegye figyelembe a karbantartási kijelzéssel kapcsolatos információt.
Karbantartási kijelzés
Húzza le a védőfóliát az újonnan felszerelt ablaktörlőlapátok végén levő karbantartási kijelzésekről.

Amikor a karbantartási kijelzés színe feketéről sárgára változik, az ablaktörlőlapátot ki kell cserélni.

A színváltozás időpontja a használati feltételektől függően változik.

Motorolajszint ellenőrzése a gépkocsivezető kijelzőjén
Feltételek
 • A motor felmelegedett.

 • A gépkocsi sík terepen áll.

 • A motor alapjárati fordulatszámon jár.

 • A motorháztető le van csukva.

A motorolajszint megállapítása aktív vezetési üzemmódban történik. Normál vezetési stílus mellett a motorolajszint megállapítása akár 30 percig is, aktív vezetési stílus mellett hosszabb ideig is eltarthat.

Gépkocsivezető kijelzője:
Szerviz

Megjelenik a motorolajszint.

A gépkocsivezető kijelzőjén megjelenik a következő kijelzőüzenetek egyike:
 • Motorolajszint Mérés folyamatban: Az olajszint mérése még nem lehetséges.

Ismételje meg a lekérdezést max. 30 perc menetidő elteltével.
 • MotorolajszintOK, miközben a gépkocsivezető kijelzőjén az olajszintet jelző oszlop zöld, és a „min” és „max” jelölés között van: Az olajszint megfelelő.

 • MotorolajszintTöltsön be 1,0 -t, miközben a gépkocsivezető kijelzőjén az olajszintet jelző oszlop sárga, és a „min” jelölés alatt van:

Töltsön utána 1 l motorolajat.
 • Motorolajszintcsökkentse, miközben a gépkocsivezető kijelzőjén az olajszintet jelző oszlop sárga, és a „max” jelölés felett van:

Engedjen le a túl sok betöltött motorolajból. Ehhez keressen fel egy minősített szakműhelyt.
 • Motorolajszint kijelzéséhez kapcsolja be a gyújtást

A motorolajszint ellenőrzéséhez kapcsolja be a gyújtást.
 • Motorolajszint A rendszer nem működik: Az olajszint-érzékelő meghibásodott vagy nincs csatlakoztatva.

Keressen fel egy minősített szakműhelyt.
 • Motorolajszint A rendszer pillanatnyilag nem elérhető

Csukja le a motorháztetőt.
Gépkocsi gépi mosóban történő mosásával kapcsolatos megjegyzések
FIGYELEM Balesetveszély áll fenn a gépkocsi lemosása után a lecsökkent fékhatás miatt

A járműmosás után kisebb a fékek fékhatása.

A gépkocsimosás után a közlekedés eseményeinek figyelembevételével óvatosan fékezze le a gépkocsit, amíg helyre nem áll a teljes fékhatás.
MEGJEGYZÉS Károsodás az automatikus fékezés következtében
Ha a következő funkciók egyike be van kapcsolva, akkor a gépkocsi bizonyos helyzetekben önállóan fékez:
 • Aktív fékasszisztens

 • DISTRONIC aktív követésitávolság-tartó asszisztens

 • HOLD-funkció

 • Aktív parkolásasszisztens

A gépkocsin keletkező károk elkerülése érdekében kapcsolja ki ezeket a rendszereket a következő vagy hasonló esetekben:

vontatáskor,
gépi autómosóban.
MEGJEGYZÉS Nem megfelelő gépi mosók használata miatti károsodások
A gépi mosóba való behajtás előtt győződjön meg arról, hogy a mosó a gépkocsi méreteinek megfelelő-e .
Ügyeljen arra, hogy megfelelő szabad magasság legyen az alsó padló és a mosó vezetősínei között.
Ügyeljen arra, hogy a mosó behajtási szélessége, különösen a vezetősínek szélessége megfelelő legyen.
A gépkocsi károsodásának elkerülése érdekében a gépi mosó használata előtt ügyeljen a következőkre:
 • A DISTRONIC aktív követésitávolság-tartó asszisztens ki van kapcsolva.

 • A HOLD-funkció ki van kapcsolva.

 • A 360°-os kamera vagy a tolatókamera legyen kikapcsolva.

 • A gépkocsi legyen reteszelve, és az ajtókilincsek legyenek behajtva.

 • Az oldalablakok és a tolótető legyenek teljesen becsukva.

 • A szellőztetés és a fűtés ventilátora legyen kikapcsolva.

 • Az ablaktörlő kapcsolója állásban legyen.

 • A kulcs legalább 6 m távolságban legyen a gépkocsitól. Ellenkező esetben a csomagtérfedél véletlenül felnyílhat vagy egy ajtó kinyílhat.

 • Vontatóberendezéssel felszerelt gépi mosóknál:

  • Az alapjárat be van kapcsolva.

  • A gépkocsi belülről reteszelve van.

 • A tető-kezelőegység előtti területen ne mozgassa a kezét, mert ezzel kikapcsolja az MBUX belső asszisztens beállításaiban a Tolótető és napfényvédő roló opciót tovább.

Ha a gépkocsi lemosása után eltávolítja a viaszt a szélvédőről és az ablaktörlőgumikról, elkerüli a foltképződést és csökkenti az ablaktörlés zaját.