Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • S-osztály
 • Limuzin
 • 12/2020
app store google play
X

Nyomtatás
Aktív fékasszisztens működése
Az aktív fékasszisztens a következő funkciókból áll:
 • követési távolságra figyelmeztető funkció,

 • autonóm fékezési funkció,

 • helyzetnek megfelelő fékrásegítés,

 • kitérést biztosító kormányzásasszisztens (országfüggő).

Az aktív fékasszisztens segít minimalizálni a járművekkel, kerékpárosokkal, illetve a gyalogosokkal történő ütközés veszélyét, vagy csökkenteni a baleset következményeit.

Ha az aktív fékasszisztens ütközésveszélyt észlelt, figyelmeztető hangjelzés hallható és világít a követési távolságra figyelmeztetés figyelmeztető lámpája.

Ha az elöl haladó járműhöz képest túl kicsi a követési távolság , akkor az az Asszisztensek menüben piros színnel jelenik meg. Ha tovább csökkenti a távolságot, az elöl haladó jármű piros színnel kiemelve látható. Felismert ütközésveszély esetén a gépkocsi előtt piros radarhullámok jelennek meg.

PRE-SAFE® rendszerrel felszerelt gépkocsik: Az adott országban kapható kiviteltől függően a rendszer a biztonsági öv enyhe megfeszítéseivel is figyelmeztet.

Aktív hangulatvilágítással felszerelt gépkocsik: Ha a Megerősítő figyelmeztetések funkció be van kapcsolva, az aktív fékasszisztens figyelmeztetését a hangulatvilágítás is megvilágítja tovább.

Amennyiben Ön nem reagál a figyelmeztetésre, kritikus helyzetekben autonóm fékezés következhet be.

Különösen kritikus helyzetekben az aktív fékasszisztens ezenfelül közvetlenül megkezdheti az autonóm fékezést. Ebben az esetben a rendszer a fékezéssel egy időben kapcsolja be a figyelmeztető lámpát és adja ki a figyelmeztető hangjelzést.

Ha kritikus helyzetben Ön saját maga fékez, vagy az autonóm fékezési folyamat közben lenyomja a fékpedált, a helyzetnek megfelelő fékrásegítés történik. Szükség esetén a rendszer a teljes fékezésig megnöveli a fékezőnyomást.

Autonóm fékezés vagy helyzetnek megfelelő fékrásegítés bekövetkezése esetén a gépkocsivezető kijelzőjén megjelenik az felugró ablak, amely rövid idő múlva magától eltűnik.

Az autonóm fékezési funkció vagy a helyzetnek megfelelő fékrásegítés kiváltásával a rendszer az utasok védelme érdekében megelőző óvintézkedéseket (PRE-SAFE®) is megkezdhet.

FIGYELEM Az aktív fékasszisztens korlátozott felismerési teljesítménye miatt balesetveszély áll fenn

Az aktív fékasszisztens nem mindig ismeri fel egyértelműen a tárgyakat és az összetett forgalmi helyzeteket.

Az aktív fékasszisztens csupán segédeszköz. A kellően biztonságos követési távolság, a sebesség, valamint a megfelelő időben történő fékezés a gépkocsivezető felelőssége.

Mindig figyeljen a forgalmi helyzetre, és ne hagyatkozzon kizárólag az aktív fékasszisztensre.
Álljon fékezésre készen, és szükség esetén térjen ki.

Ha az aktív fékasszisztens ki van kapcsolva, a gépkocsivezető kijelzőjén megjelenik az kijelzés.

Amennyiben a rendszer nem áll rendelkezésre, vagy a működése korlátozott, megjelenik az kijelzés.

Vegye figyelembe az aktív fékasszisztens rendszerkorlátait is.

Az egyes részfunkciók a következő sebességtartományokban állnak rendelkezésre:
A követési távolságra figyelmeztető funkció a következő helyzetekben figyelmezteti Önt:
 • ha kb. 30 km/h sebesség felett több másodpercig túl kicsi a követési távolság az Ön előtt haladó járműhöz képest, a gépkocsivezető kijelzőjén világít a követési távolságra figyelmeztetés figyelmeztető lámpája,

 • ha kb. 7 km/h sebesség felett kritikusan megközelít egy járművet, kerékpárost vagy gyalogost, szakaszos figyelmeztető hangjelzés hallható és a gépkocsivezető kijelzőjén világít a követési távolságra figyelmeztetés figyelmeztető lámpája.

  PRE-SAFE® rendszerrel felszerelt gépkocsik: Az adott országban kapható kiviteltől függően a rendszer a biztonsági öv enyhe megfeszítéseivel is figyelmeztet.

Ha lehetséges, haladéktalanul fékezzen, vagy kerülje ki az akadályt.

Követési távolságra figyelmeztető funkció
A követési távolságra figyelmeztető funkció szakaszos figyelmeztető hangjelzéssel és figyelmeztető lámpával figyelmezteti Önt:
 • kb. 250 km/h sebességig az Ön előtt haladó járművekre,

 • kb. 120 km/h sebességig a keresztirányban haladó járművekre, gyalogosokra és kerékpárosokra,

 • kb. 100 km/h sebességig az álló járművekre,

 • kb. 80 km/h sebességig az Ön előtt haladó kerékpárosokra,

 • kb. 70 km/h sebességig az álló gyalogosokra és kerékpárosokra.

Autonóm fékezési funkció
Az autonóm fékezési funkció kb. 7 km/h sebesség felett beavatkozhat:
 • kb. 250 km/h sebességig az Ön előtt haladó járművekre reagálva,

 • kb. 120 km/h sebességig a keresztirányban haladó járművekre, gyalogosokra és kerékpárosokra reagálva,

 • kb. 100 km/h sebességig az álló járművekre reagálva,

 • kb. 80 km/h sebességig az Ön előtt haladó kerékpárosokra reagálva,

 • kb. 70 km/h sebességig az álló gyalogosokra és kerékpárosokra reagálva.

Helyzetnek megfelelő fékrásegítés
A helyzetnek megfelelő fékrásegítés kb. 7 km/h sebesség felett beavatkozhat:
 • kb. 250 km/h sebességig az Ön előtt haladó járművekre reagálva,

 • kb. 120 km/h sebességig a keresztirányban haladó járművekre, gyalogosokra és kerékpárosokra reagálva,

 • kb. 100 km/h sebességig az álló járművekre reagálva,

 • kb. 80 km/h sebességig az Ön előtt haladó kerékpárosokra reagálva,

 • kb. 70 km/h sebességig az álló gyalogosokra és kerékpárosokra reagálva.

Aktív fékasszisztens fékbeavatkozásának megszakítása
Az aktív fékasszisztens fékbeavatkozását bármikor megszakíthatja a következőképpen:
 • a gázpedál teljes működtetésével vagy kickdown használatával,

 • a fékpedál felengedésével.

Ha a következő feltételek egyike teljesül, az aktív fékasszisztens befejezheti a fékbeavatkozást:
 • Ön kormányzással kikerül egy akadályt,

 • már nem áll fenn ütközésveszély,

 • a rendszer már nem érzékel akadályt az Ön útjában.

Reakció a közlekedés szembejövő résztvevőire
Az aktív fékasszisztens a közlekedés felismert szembejövő résztvevőire is reagálhat:
 • reakció kb. 100 km/h sebességig,

 • figyelmeztetés a közlekedés szembejövő résztvevőire, figyelmeztető hangjelzés és figyelmeztető lámpa segítségével,

 • autonóm fékbeavatkozás a baleset súlyosságának csökkentése érdekében.

Kitérést biztosító kormányzásasszisztens
FIGYELEM A kitérést biztosító kormányzásasszisztens használata ellenére balesetveszély áll fenn

A kitérést biztosító kormányzásasszisztens nem mindig ismeri fel egyértelműen a tárgyakat és az összetett forgalmi helyzeteket.

Ezenkívül a kitérést biztosító kormányzásasszisztens kormányrásegítése nem elegendő az ütközés elkerüléséhez.

Mindig figyeljen a forgalmi helyzetre, és ne hagyatkozzon kizárólag a kitérést biztosító kormányzásasszisztensre.
Álljon fékezésre készen, és szükség esetén térjen ki.
Nem kritikus közlekedési helyzetekben szakítsa meg a rásegítést aktív kormányzással.
Haladjon megfelelő sebességgel, ha gyalogosok vannak a haladási útvonal környezetében.
A kitérést biztosító kormányzásasszisztens jellemzői:
 • gyalogosok, kerékpárosok és járművek felismerése,

 • felismert kikerülő manőver esetén kiegészítő kormányrásegítéssel támogatja a gépkocsivezetőt,

 • aktiválás kikerülő manőver esetén alkalmazott gyors kormányelmozdulással,

 • segítség a kitéréskor és a gépkocsi egyenesbe hozásakor,

 • kb. 20 km/h sebességtől kb. 110 km/h sebességig reagál.

A kitérést biztosító kormányzásasszisztens támogatását ellenkormányzással bármikor megszakíthatja.

Rendszerkorlátok

A gyújtás bekapcsolása vagy elindulás után néhány másodpercig még nem áll rendelkezésre a teljes rendszerteljesítmény.

Amennyiben a rendszer nem áll rendelkezésre, vagy a működése korlátozott, a gépkocsivezető kijelzőjén megjelenik az figyelmeztető lámpa.

Előfordulhat, hogy a rendszer korlátozottan vagy egyáltalán nem működik különösen a következő helyzetekben:
 • hó, eső, köd, erős pára, vakítás, közvetlen napfény vagy változó fényviszonyok esetén,

 • ha a szenzorok szennyezettek, párásak, sérültek vagy takarásban vannak tovább,

 • ha a szenzorokat más radarforrások zavarják, pl. parkolóházakban erős radarsugár-visszaverődések esetén,

 • ha a rendszer abroncsnyomás-veszteséget vagy valamelyik gumiabroncs meghibásodását észleli és jelzi,

 • olyan összetett forgalmi helyzetekben, amelyekben a tárgyak nem mindig ismerhetők fel egyértelműen,

 • ha a gyalogosok, a kerékpárosok és a járművek gyorsan haladnak a szenzorok érzékelési tartományán belül,

 • ha a közlekedés résztvevői más tárgyak takarásában vannak, vagy szorosan más tárgyak mellett állnak,

 • ha a gyalogos vagy kerékpáros jellegzetes kontúrja nem különül el a háttértől,

 • ha a gyalogost vagy a kerékpárost pl. különleges öltözet vagy más tárgyak miatt nem ismeri fel személyként,

 • ha a gépkocsivezető biztonsági öve nincs bekapcsolva,

 • szűk sugarú kanyarokban.

Az aktív fékasszisztens szenzorai a gyári kibocsátást követően egy bizonyos útszakasz megtétele alatt önmagukat állítják be. Ezen betanítási folyamat során az aktív fékasszisztens nem vagy csak korlátozottan áll rendelkezésre.