Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • S-osztály
 • Limousine Maybach
 • 12/2020
app store google play
X

Nyomtatás
HANDS-FREE ACCESS funkció
HANDS-FREE ACCESS funkció

A HANDS-FREE ACCESS funkció segítségével a lábával a lökhárító alatt végzett rúgó mozdulattal felnyithatja, lecsukhatja és megállíthatja a csomagtérfedelet.

A rúgó mozdulat váltakozva aktiválja a felnyitási és a lecsukási folyamatot.

Vegye figyelembe a megjegyzéseket a csomagtérfedél felnyitásakor tovább és lecsukásakor tovább.

A csomagtérfedél felnyitásakor vagy lecsukásakor figyelmeztető hangjelzés hallható.

FIGYELEM A forró kipufogóberendezés miatt égésveszély áll fenn

A gépkocsi kipufogóberendezése nagyon forró lehet. A HANDS-FREE ACCESS használata esetén a kipufogóberendezés érintésekor megégetheti magát.

A rúgó mozdulat során mindig ügyeljen arra, hogy azt csak a szenzorok érzékelési tartományában végezze.
MEGJEGYZÉS A csomagtérfedél figyelmetlen felnyitásakor vagy az egyik ajtó kinyitásakor fennáll a gépkocsi károsodásának veszélye
 • gépi mosó használatakor,

 • nagynyomású mosó használatakor.

Ezekben a helyzetekben deaktiválja a kulcs funkcióit.
vagy
Ügyeljen arra, hogy a kulcs min. 3 m (nagynyomású mosó) vagy 6 m (gépi mosó) távolságra legyen a gépkocsitól.

A rúgó mozdulatok során ügyeljen a stabil helyzetére. Ellenkező esetben pl. jeges területen elveszítheti egyensúlyát.

Vegye figyelembe a következő megjegyzéseket:
 • A kulcs a gépkocsi mögött található.

 • A rúgó mozdulat során maradjon min. 30 cm távolságban a gépkocsi hátuljától.

 • A rúgó mozdulat során ne érintse meg a lökhárítót.

 • A rúgó mozdulatot ne túl lassan végezze.

 • A rúgó mozdulatot a gépkocsi felé, majd attól távolodó irányban kell végezni.

Szenzorok érzékelési tartománya

Ha egymás után több rúgó mozdulat sikertelen volt, várjon tíz másodpercet.

Rendszerkorlátok
Előfordulhat, hogy a rendszer korlátozottan vagy egyáltalán nem működik a következő esetekben:
 • a szenzorok pl. útszóró só vagy rátapadt hó által szennyezettek,

 • a rúgó mozdulatot lábprotézissel hajtják végre.

A csomagtérfedél véletlenül felnyílhat vagy lecsukódhat a következő helyzetekben:
 • személyek karjukat vagy lábukat mozgatják az érzékelési tartományban, pl. a gépkocsi polírozásakor vagy tárgyak felemelésekor,

 • tárgyakat, pl. feszítőhevedert vagy csomagot vezetnek vagy tesznek le a gépkocsi mögött,

 • feszítőhevedert, ponyvát vagy másmilyen burkolatot húznak el a lökhárító felett,

 • olyan védőszőnyeget használ, melynek hossza a rakfelület peremén túl lefelé benyúlik a szenzorok érzékelési tartományába,

 • a védőszőnyeg nincs megfelelően rögzítve,

Az ilyen és ehhez hasonló helyzetekben deaktiválja a kulcs funkcióit tovább, ill. ne tartsa magánál a kulcsot.