Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • S-osztály
 • Limousine Maybach
 • 12/2020
app store google play
X

Nyomtatás
Üzemanyagokkal kapcsolatos megjegyzések
FIGYELEM Sérülésveszély áll fenn az egészségre ártalmas üzemanyagok miatt

Az üzemanyagok mérgező és egészségkárosító hatásúak lehetnek.

Az üzemanyagok használata, tárolása és ártalmatlanítása során tartsa be az eredeti tárolóedényekre nyomtatott utasításokat.
Az üzemanyagokat mindig a zárt eredeti edényben tárolja.
Tartsa távol a gyermekeket az üzemanyagoktól.
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS A nem környezetkímélő módon történő ártalmatlanítás környezetszennyezést okozhat
Az üzemanyagokat környezetkímélő módon ártalmatlanítsa!
Üzemanyagok a következők:
 • tüzelőanyagok,

 • kenőanyagok,

 • hűtőfolyadék

 • fékfolyadék

 • ablakmosó folyadék,

 • a klímarendszer hűtőközege.

Csak a Mercedes-Benz által jóváhagyott termékeket használjon. A Mercedes-Benz garanciája, valamint a méltányossági alapon nyújtott szolgáltatása nem terjed ki a gépkocsin fellépő olyan károkra, amelyek a nem jóváhagyott termékek használata miatt keletkeztek.

A Mercedes-Benz által jóváhagyott üzemanyagokat a flakonon található alábbi feliratokról ismerheti fel:

A Mercedes-Benz által jóváhagyott üzemanyagokat a flakonon található alábbi feliratokról ismerheti fel:
 • MB-Freigabe  (pl. MB-Freigabe 229.51),

 • MB-Approval  (pl. MB-Approval 229.51)

A jóváhagyott üzemanyagokkal kapcsolatban további információhoz juthat:
 • a Mercedes-Benz üzemanyagokra vonatkozó előírásaiban a specifikációs jelzés alatt,

 • bármelyik minősített szakszervizben.

FIGYELEM Tűz‑ és robbanásveszély a tüzelőanyag miatt

A tüzelőanyagok könnyen gyúlékonyak.

Feltétlenül kerülje a tűz és nyílt láng használatát, a dohányzást és a szikraképződést.
Tankolás előtt és közben kapcsolja ki a gyújtást, valamint az állóhelyzeti fűtést, amennyiben a gépkocsi fel van szerelve ilyennel.
FIGYELEM Tüzelőanyagok miatti sérülésveszély

A tüzelőanyagok mérgezőek és egészségkárosító hatásúak.

Feltétlenül kerülje a tüzelőanyag bőrrel, szemmel vagy ruházattal történő érintkezését, vagy lenyelését.
Ne lélegezze be a tüzelőanyagok gőzeit.
Tartsa távol a tüzelőanyagtól a gyermekeket.
A tankolás során tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.

Amennyiben Ön vagy mások érintkezésbe kerültek a tüzelőanyaggal, tartsa be a következőket:

A bőrre került tüzelőanyagot haladéktalanul öblítse le vízzel és szappannal.
Ha a tüzelőanyag a szembe került, haladéktalanul öblítse ki a szemét alaposan tiszta vízzel. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
Ha lenyelte a tüzelőanyagot, haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ne hánytassa magát.
Haladéktalanul cserélje le a tüzelőanyaggal szennyeződött ruházatot.