Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
 • Clasa S
 • Limuzină Maybach
 • 03/2021
app store google play
X

Tipărire
Alimentarea cu combustibil a autovehiculului
AVERTIZARE Pericol de arsuri‑ și explozii din cauza carburantului

Carburanții sunt ușor inflamabili.

Evitați obligatoriu focul, lumina directă, fumatul și formarea de scântei.
Înaintea și în timpul alimentării, decuplați contactul și, dacă este cazul, încălzirea staționară.
AVERTIZAREPericol de rănire din cauza combustibilului

Combustibilii sunt toxici și dăunători pentru sănătate.

Evitați obligatoriu contactul combustibilului cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea sau ingerarea acestuia.
Nu inspirați vaporii de combustibil.
Nu lăsați combustibilii la îndemâna copiilor.
Țineți închise ușile și ferestrele în timpul procedurii de alimentare.

Dacă dumneavoastră sau alte persoane au intrat în contact cu combustibilul, respectați următoarele puncte:

Spălați imediat combustibilul de pe piele cu apă și săpun.
În cazul în care combustibilul a intrat în contact cu ochii, spălați-i imediat temeinic cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
Dacă s-a ingerat combustibil, solicitați imediat asistență medicală. Nu provocați vărsături.
Schimbați-vă imediat de hainele care au intrat în contact cu combustibilul.
AVERTIZARE ‑Pericol de incendiu și explozie din cauza încărcării electrostatice

Încărcarea electrostatică poate duce la aprinderea aburilor de combustibil.

Înainte de a deschide capacul de rezervor și de a prinde pistolul de alimentare, atingeți caroseria metalică a autovehiculului.
Pentru a evita încărcarea electrostatică, în timpul alimentării nu urcați în autovehicul.
INDICAȚIE Avariere din cauza combustibilului greșit

Vehicule cu motor pe benzină:

Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la avarii la instalația de combustibil, motor și instalația de purificare a gazelor arse.

Alimentați exclusiv cu combustibil Super, fără plumb, fără sulf, care îndeplinește sau care este echivalent cu norma europeană EN 228.

Combustibilul cu aceste specificații poate conține până la 10  % etanol. Autovehiculul dumneavoastră este compatibil cu E10‑.

Nu alimentați în niciun caz cu unul dintre următorii combustibili:
 • diesel

 • benzină normală cu o cifră octanică mai mică de 91 ROZ

 • benzină cu peste 10 vol. % etanol, de ex., E15, E20, E85, E100

 • benzină cu peste 3 vol. % metanol, de ex., M15, M30

 • benzină cu adaosuri cu conținut de metal

Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:

Nu cuplați aprinderea.
înștiințați un atelier de service de specialitate.
INDICAȚIE Nu alimentați cu motorină autovehiculele cu motor pe benzină
Dacă ați alimentat accidental cu un combustibil necorespunzător:
 • Nu cuplați aprinderea. În caz contrar combustibilul poate ajunge la motor.

  Chiar și cantitățile mici de combustibil greșit pot duce la defecțiuni la instalația de combustibil și motor. Costurile de reparații sunt foarte mari.

Înștiințați un atelier de service de specialitate.
Lăsați să se scurgă complet rezervorul de combustibil, precum și conducta de combustibil.
INDICAȚIE Deteriorarea instalației de combustibil din cauza rezervorului de combustibil umplut excesiv.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.

Dacă ați alimentat cu prea mult combustibil, de ex. din cauza dispozitivului de alimentare defect:

Nu cuplați aprinderea.
Înștiințați un atelier de service de specialitate.
INDICAȚIE Combustibil care stropeşte la înlăturarea pistolului de alimentare
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
Premise
 • Autovehiculul este deblocat.

Nu reintrați în autovehicul în timpul procesului de realimentare. Vă puteți reîncărca electrostatic.

Respectați indicațiile privind fluidele de lucru și combustibilii.

Cifra octanică recomandată pentru autovehiculul dumneavoastră o găsiți pe plăcuța indicatoare de pe partea interioară a clapetei rezervorului.

Clapetă rezervor
Suport pentru capacul rezervorului
Tabel cu presiuni în anvelope
Codul QR pentru cartela de intervenție
Tip de combustibil
Apăsați pe zona posterioară a clapetei rezervorului .
Rotiți capacul rezervorului spre stânga și scoateți-l.
Introduceți capacul rezervorului de sus în suportul .
Împingeți complet ștuțul de umplere al pistolului de alimentare în gura de alimentare, fixați-l și alimentați.
Umpleți rezervorul de combustibil numai până când pistolul de alimentare se oprește.
Puneți capacul rezervorului pe locașul rezervorului de combustibil și rotiți spre dreapta, până când se fixează cu zgomot.
Închideți clapeta rezervorului .
Umplerea instalației pentru spălat geamul
AVERTIZARE Pericol de arsuri la deschiderea capotei motorului
Dacă în cazul unui motor supraîncălzit sau al unui incendiu în compartimentul motorului deschideți capota, atunci pot apărea următoarele situații:
 • puteți intra în contact cu gaze fierbinți

 • puteți intra în contact cu alte fluide de lucru evacuate.

Înaintea deschiderii capotei, lăsați motorul supraîncălzit să se răcească.
În cazul unui incendiu în compartimentul motorului, lăsați capota închisă și anunțați pompierii.
AVERTIZARE Pericol de accidentare din cauza componentelor mobile

Componentele din compartimentul motorului pot continua să funcționeze sau să pornească brusc chiar și atunci când aprinderea este oprită.

Înainte de a interveni în compartimentul motorului, aveți grijă la următoarele:

luați contactul.
niciodată nu interveniți în zona de acțiune a componentelor mobile, de exemplu  , în zona de acțiune a ventilatorului.
scoateți bijuteriile și ceasul.
țineți departe obiectele de vestimentație și părul de componentele mobile.
AVERTIZARE Pericol de combustie din cauza componentelor prea fierbinți ale compartimentului motorului

Anumite componente din compartimentul motorului pot să fie foarte fierbinți, de ex. motorul, radiatorul sau componente ale instalației de gaze arse.

Lăsați motorul să se răcească și atingeți doar componentele descrise în continuare.
AVERTISMENT Pericol de arsuri‑ şi rănire din cauza detergentului concentrat de spălare a parbrizului

Detergentul concentrat de spălare a parbrizului este uşor inflamabil. Dacă ajunge pe componentele fierbinţi ale motorului sau ale instalaţiei de gaze arse, se poate aprinde.

Asiguraţi-vă, că nu ajunge detergent concentrat de spălare a parbrizului lângă orificiul de umplere.
Trageți capacul de închidere de buclă.
Completați cu lichid de spălare parbriz.
Înlocuirea lamelelor ștergătoarelor de parbriz (MAGIC VISION CONTROL)
Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire
Decuplați contactul.
Apăsați mai mult tasta de pe comutatorul combinat în decursul a aproximativ 15  secunde.

Aduceți brațele ștergătoarelor în poziția de înlocuire.

Demontarea lamelelor ștergătoarelor
Aducerea lamelei ștergătorului în poziția de demontare:
țineți cu o mână brațul ștergătorului. Rotiți cu o mână lamela ștergătorului în direcția săgeții dincolo de rezistență.

Lamela ștergătorului se blochează cu un clic în poziția de demontare.

Scoaterea lamelei ștergătorului:
apăsați butonul de deblocare , trageți și scoateți lamela ștergătorului în direcția săgeții .
Montarea lamelelor ștergătoarelor
Noua lamelă a ștergătorului se împinge în direcția săgeții pe brațul ștergătorului până la fixarea butonului de deblocare .
Împingeți lamela ștergătorului dincolo de rezistență în direcția săgeții pe brațul ștergătorului.

Lamela ștergătorului se fixează cu un clic perceptibil și poate fi mișcată din nou în mod liber.

Pliați brațul ștergătorului înapoi pe parbriz.

Verificați starea lamelelor ștergător regulat și schimbați-le în cazul deteriorărilor vizibile sau formarea permanentă de striații.

Verificare nivel ulei motor cu display-ul șoferului
Premise
 • Motorul este încălzit.

 • Autovehiculul este plasat pe o suprafață netedă.

 • Motorul rulează în ralanti.

 • Capota motorului este închisă.

Determinarea nivelului uleiului de motor are loc în timpul stării de funcționare. La un stil de conducere normal, determinarea nivelului uleiului de motor poate dura până la 30 minute, la un stil de conducere activ chiar mai mult.

Display șofer:
Service

Se afișează nivelul uleiului de motor.

Veți vedea unul dintre următoarele mesaje display pe display-ul șoferului:
 • Nivel ulei motor Se efectuează măsurarea: încă nu este posibilă măsurarea nivelului uleiului.

Repetați interogarea după maximum 30 minute de rulare.
 • Nivel ulei motorÎn regulă și bara pentru afișarea nivelului de ulei în display-ul șoferului este verde, și se află între „min” și „max”: nivelul de ulei este corect.

 • Nivel ulei motorCompletați 1,0  și bara pentru afișarea nivelului de ulei în display-ul șoferului este galbenă și se află sub „min“:

Completați cu 1 l de ulei de motor.
 • Nivel ulei motorreduceți și bara pentru afișarea nivelului de ulei în display-ul șoferului este galbenă și se află peste „max“:

Evacuați uleiul de motor adăugat în exces. Pentru aceasta adresați-vă unui atelier de service de specialitate.
 • Puneți contactul pentru nivelul uleiului de motor

Cuplați contactul pentru a verifica nivelul uleiului de motor.
 • Nivel ulei motor Sistem nefuncțional: senzorul pentru nivelul este defect sau nu este conectat.

Adresați-vă unui atelier de service de specialitate autorizat.
 • Nivel ulei motor Sistem momentan indisponibil

Închideți capota motorului.
Indicații cu privire la spălarea mașinii într-o instalație de spălare
AVERTISMENT Pericol de accident din cauza efectului de frânare redus după spălarea autovehiculului

După o spălare a autovehiculului frânele au o eficacitate de frânare redusă.

După spălarea autovehiculului frânaţi cu atenţie, luând în considerare condiţiile din trafic, până când se restabileşte eficacitatea de frânare completă.
INDICAȚIE Avariere prin frânarea automată
Dacă una dintre următoarele funcții este activată, autovehiculul frânează automat în anumite situații:
 • Asistent activ la frânare

 • Asistent activ pentru păstrarea distanței între autovehicule DISTRONIC

 • Funcția HOLD

 • Asistent activ la parcare

Pentru a evita avariile la autovehicul, dezactivați aceste sisteme în următoarele situații sau în situații similare cu acestea:

la tractare
într-o spălătorie automată
INDICAȚIE Avariere din cauza instalației de spălare necorespunzătoare
Înainte de intrarea într-o instalație de spălare, asigurați-vă că instalația de spălare este adecvată pentru dimensiunile autovehiculului.
Aveți grijă să existe suficientă gardă la sol între podeaua caroseriei și șina de ghidare a instalației de spălare.
Aveți grijă ca lățimea de trecere a instalației de spălare, în special lățimea șinelor de ghidare, să fie suficiente.
Pentru prevenirea defecțiunilor la autovehiculul dumneavoastră, respectați următoarele înaintea utilizării unei instalații de spălare:
 • asistentul activ pentru păstrarea distanței între autovehicule DISTRONIC este dezactivat.

 • funcția HOLD este oprită.

 • camera video 360 grade este oprită.

 • autovehiculul este blocat și mânerele ușilor sunt retrase.

 • geamurile laterale și trapa culisantă sunt complet închise.

 • suflanta aerisirii și a încălzirii este oprită.

 • comutatorul ștergătoarelor este în poziția .

 • cheia este la o distanță de cel puțin 6 m de autovehicul. În caz contrar, se poate deschide accidental capota portbagajului sau o ușă.

 • În cazul instalațiilor de spălare cu dispozitiv de tratare:

  • Este cuplată treapta de marșarier .

  • autovehiculul este blocat din interior.

 • Nu mișcați mâinile în zona unității de comandă a plafonului sau dezactivați opțiunea Trapă culisantă și rulou parasolar din reglările pentru asistentul de interior MBUX mai mult.

Dacă după spălarea autovehiculului, îndepărtați ceara de pe parbriz și de pe cauciucul ștergătoarelor, preveniți formarea de striații și reduceți zgomotele produse de ștergătoare.