Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Acceptare
  • Clasa S
  • Limuzină Maybach
  • 03/2021
app store google play
X

Tipărire
Înlocuirea bateriei cheii
PERICOL Pericol de moarte prin înghițirea bateriilor

Bateriile conţin substanţe otrăvitoare şi caustice. La înghițirea bateriilor se pot cauza arsuri interne grave în decurs de două ore.

Pericol de moarte!

Păstraţi bateriile la loc inaccesibil pentru copii.
Dacă acoperirea și/sau capacul compartimentului bateriilor nu se închide în siguranță, nu mai utilizați cheia și țineți-le la distanță de copii.
La înghiţirea bateriilor, solicitaţi imediat asistenţă medicală.
INDICAȚIE DE MEDIU Casarea necorespunzătoare a acumulatoarelor cauzează daune mediului înconjurător

Acumulatoarele conțin substanțe dăunătoare. Este interzis prin lege să le aruncați împreună cu deșeurile menajere.

Casați acumulatoarele în mod ecologic. Predați acumulatoarele descărcate la un atelier de service specializat sau la un punct de colectare pentru acumulatoare vechi.
Premise
  • Aveți nevoie de o baterie tip „pastilă” CR 2032, de 3 V.

Mercedes-Benz vă recomandă să dispuneți înlocuirea bateriei într-un atelier de service de specialitate autorizat.

Scoateți cheia de urgență mai mult.
Apăsați cheia de urgență pe direcția săgeții în orificiul cheii, până ce capacul de la compartimentul bateriei se deschide. Nu țineți capacul închis.
Introduceți cheia de urgență în orificiu și deschideți și scoateți capacul .
Loviți ușor cheia de podul palmei, până ce bateria iese din cheie.
Introduceți bateria nouă cu polul plus orientat în sus. Pentru aceasta utilizați o lavetă nescămoșabilă.
Asigurați-vă că suprafața bateriei nu prezintă scame, urme de grăsime sau alte impurități.
Introduceți capacul cu eclisa anterioară mai întâi în carcasă și apoi apăsați pe ambele părți.
Capacul trebuie să fie complet închis.
Introduceți capacul cu eclisa anterioară mai întâi în carcasă și apoi apăsați până când este complet închis.
Introduceți din nou cheia de urgență mai mult.