Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • E-osztály
 • Coupé
 • 2017
app store google play
X

Nyomtatás
Üzemanyagtöltő állomás automatikus keresésének indítása
Feltételek
 • Az üzemanyagtöltő állomás automatikus keresése be van kapcsolva tovább.

Közlekedési helyzet

A célhoz vezetés folyamatban van. A tüzelőanyag-tartályban a tüzelőanyag elérte a tartalékszintet.

Megjelenik a következő üzenet: Tüzelőanyag-tartalék. Elindítja az üzemanyagtöltő-állomások keresését?.

Válassza ki az Igen lehetőséget.

Az üzemanyagtöltő állomás automatikus keresése elindul. A rendszer kijelzi az útvonal mentén és a gépkocsi aktuális helyzetének környezetében rendelkezésre álló üzemanyagtöltő állomásokat.

Válassza ki az üzemanyagtöltő állomást.

Megjelenik az üzemanyagtöltő állomás címe.

Ha nincs folyamatban célhoz vezetés, válassza ki a Célhoz vezetés indítása lehetőséget.

A rendszer a kiválasztott üzemanyagtöltő állomást állítja be célként. Elindul a célhoz vezetés.

vagy
Ha folyamatban van egy célhoz vezetés, válassza ki az Új célhoz vezetés indítása vagy a Hozzáadás következő közbenső célként lehetőséget.

Új célhoz vezetés indítása: A rendszer a kiválasztott üzemanyagtöltő állomást állítja be új célként. Az előző célokat és a köztes célokat törli a rendszer. Elindul a célhoz vezetés az üzemanyagtöltő állomáshoz.

Hozzáadás következő közbenső célként: A rendszer a kiválasztott üzemanyagtöltő állomást állítja be következő közbenső célként. Elindul a célhoz vezetés.

Ha már van négy közbenső cél:
A megjelenő kérdésben válassza ki az Igen lehetőséget.

A kiválasztott üzemanyagtöltő állomás megjelenik a Közbenső célok menü 1. helyén. A negyedik közbenső célt törli a rendszer. Elindul a célhoz vezetés.

Tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedél helyzete
Műszerkijelzővel felszerelt gépkocsik (standard)
Szélesképernyős műszerfalon műszerkijelzővel felszerelt gépkocsik

A tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedél automatikusan kireteszelődik, illetve reteszelődik, amikor a kulccsal kireteszeli vagy reteszeli a gépkocsit.

A tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedél helyzete leolvasható a kombinált műszerről. A kútoszlopon lévő nyíl a gépkocsi oldalát jelzi.

Gépkocsi tankolása
FIGYELEM A tüzelőanyag tűz‑ és robbanásveszélyes

A tüzelőanyagok könnyen gyúlékonyak.

Feltétlenül kerülje a tűz és nyílt láng használatát, a dohányzást és a szikraképződést.
Tankolás előtt kapcsolja ki a motort és az állóhelyzeti fűtést, ha van.
FIGYELEM Tüzelőanyagok miatti sérülésveszély

A tüzelőanyagok mérgezőek és egészségkárosító hatásúak

Feltétlenül kerülje a tüzelőanyag bőrrel, szemmel vagy ruházattal történő érintkezését vagy lenyelését.
Ne lélegezze be a tüzelőanyagok gőzeit.
Tartsa távol a tüzelőanyagtól a gyermekeket.

Amennyiben Ön vagy mások érintkezésbe kerültek a tüzelőanyaggal, tartsa be a következőket:

A bőrre került tüzelőanyagot haladéktalanul öblítse le vízzel és szappannal.
Ha a tüzelőanyag a szemébe jutott, haladéktalanul alaposan öblítse ki a szemét tiszta vízzel. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
Ha lenyelte a tüzelőanyagot, haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ne hánytassa magát!
Haladéktalanul cserélje le a tüzelőanyaggal szennyeződött ruházatot.
FIGYELEM Az elektrosztatikus feltöltődés miatt tűz‑ és robbanásveszély áll fenn

Az elektrosztatikus feltöltődés szikraképződéshez vezethet, és a tüzelőanyag gőzei meggyulladhatnak.

Mielőtt kinyitná a tüzelőanyagtartály-fedelet vagy megfogná a töltőpisztolyt, érintse meg a gépkocsi fém karosszériáját.

Ezzel megszűnik az esetleg fennálló elektrosztatikus feltöltődés.

FIGYELEM A tüzelőanyag-keverék miatt tűzveszély áll fenn

Dízelmotoros gépkocsik:

Ha a dízel tüzelőanyagot benzinnel keveri, a tüzelőanyag-keverék lobbanási pontja alacsonyabb, mint a tiszta gázolajé.

Járó motornál a kipufogóberendezés alkatrészei észrevétlenül túlhevülhetnek.

Soha ne tankoljon benzint.
Soha ne keverjen benzint a dízel tüzelőanyagba.
MEGJEGYZÉS A nem megfelelő tüzelőanyag károsodást okoz

Az előírt minőségnek nem megfelelő tüzelőanyag használata a motor és a kipufogóberendezés károsodásához és nagyobb kopásához vezethet.

Csak az ajánlott tüzelőanyagot tankolja gépkocsijába.
MEGJEGYZÉS A nem megfelelő tüzelőanyag károsodást okoz

Benzinmotoros gépkocsik:

Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés, a motor és a kipufogógáz-tisztító rendszer károsodásához vezet.

Csak az EN 228 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű Super tüzelőanyagot tankoljon.
A ROZ értékkel kapcsolatos követelmény a tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedélen található.

Az ilyen specifikációval gyártott tüzelőanyagok max. 10 % etanolt tartalmazhatnak. Gépkocsija kompatibilis az E10 tüzelőanyaggal.

Ne tankoljon a következőkből:
 • gázolaj,

 • E85, E100,

 • metanol tartalmú benzin (M15, M30, M85, M100),

 • fémtartalmú adalékokat tartalmazó benzin.

Ha tévedésből rossz tüzelőanyagot tankolt:

Ne kapcsolja be a gyújtást.
Értesítsen egy minősített szakműhelyt.
MEGJEGYZÉS A nem megfelelő tüzelőanyag károsodást okoz

Dízelmotoros gépkocsik:

Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés, a motor és a kipufogógáz-tisztító rendszer károsodásához vezet.

Csak az EN 590 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű dízel tüzelőanyagot tankoljon.
Dízel-részecskeszűrővel felszerelt gépkocsik: Az EU-n kívüli országokban csak 50 ppm-nél kisebb kéntartalmú euro-dízelt tankoljon.
Ne tankoljon a következőkből:
 • benzin,

 • hajódízel,

 • fűtőolaj,

 • biodízel,

 • növényi olaj,

 • petróleum,

 • kerozin.

Ha tévedésből rossz tüzelőanyagot tankolt:

Ne kapcsolja be a gyújtást.
Értesítsen egy minősített szakműhelyt.
MEGJEGYZÉS Ne tankoljon gázolajat a benzinmotoros gépkocsiba.
Ha tévedésből rossz tüzelőanyagot tankolt:
 • Ne kapcsolja be a gyújtást. Ellenkező esetben a tüzelőanyag a motorba kerülhet.

  Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés és a motor károsodásához vezet. A javítás költséges.

Értesítsen egy minősített szakműhelyt.
Üríttesse ki teljesen a tüzelőanyag-tartályt és a tüzelőanyag-vezetékeket.
MEGJEGYZÉS Ne tankoljon benzint a dízelmotoros gépkocsiba.
Ha tévedésből rossz tüzelőanyagot tankolt:
 • Ne kapcsolja be a gyújtást. Ellenkező esetben a tüzelőanyag a tüzelőanyag-ellátó berendezésbe kerülhet.

  Már kis mennyiségű nem megfelelő tüzelőanyag is a tüzelőanyag-ellátó berendezés és a motor károsodásához vezet. A javítás költséges.

Értesítsen egy minősített szakműhelyt.
Üríttesse ki teljesen a tüzelőanyag-tartályt és a tüzelőanyag-vezetékeket.
MEGJEGYZÉS A túltöltött tüzelőanyag-tartály miatt károsodhat a tüzelőanyag-ellátó berendezés.
A tüzelőanyag-tartályba csak addig töltsön tüzelőanyagot, amíg a töltőpisztoly ki nem kapcsol.
MEGJEGYZÉS A töltőpisztoly eltávolításakor a tüzelőanyag kifröccsenhet.
A tüzelőanyag-tartályba csak addig töltsön tüzelőanyagot, amíg a töltőpisztoly ki nem kapcsol.
Feltételek
 • Reteszelje ki a gépkocsit.

A tankolás folyamán ne szálljon be újra a gépkocsiba. Ekkor ismét elektrosztatikusan feltöltődhetne.

Vegye figyelembe az üzemanyagokkal kapcsolatos megjegyzéseket tovább.

Tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedél
Tüzelőanyagtartály-fedél tartója
Abroncsnyomás-táblázat
QR-kód a mentési információs kártyához
Tüzelőanyag fajtája
Nyomja meg a tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedelet .
Fordítsa a tüzelőanyagtartály-fedelet balra, majd vegye le.
Tegye a tüzelőanyagtartály-fedelet a tartóba .
Helyezze a töltőpisztoly betöltőcsonkját teljesen a betöltőnyílásba, akassza be, majd tankoljon.
A tüzelőanyag-tartályba csak addig töltsön tüzelőanyagot, amíg a töltőpisztoly ki nem kapcsol.

Dízelmotoros gépkocsik: A betöltőnyílás dízel kútoszlopról való tankoláshoz van kialakítva.

Dízelmotoros gépkocsik: Teljesen kiürült tüzelőanyag-tartály esetén legalább 5 l gázolajat tankoljon.

Dízelmotoros gépkocsik: Ha kannából tankol, használjon a dízel gépkocsikhoz való, nagy átmérőjű betöltőcsonkot. Ellenkező esetben a betöltőcsonkot nem lehet a betöltőnyílásba helyezni.

Értékek alaphelyzetbe állítása a fedélzeti számítógép Utazás menüjében
Fedélzeti számítógép:
Utazás

A kijelzett főmenü formátuma eltérő lehet. Ezért vegye figyelembe a műszerkijelzőn megjelenő menük áttekintését tovább.

A következő funkciók értékeit lehet alaphelyzetbe állítani:
 • napi megtett útszakasz,

 • Elindulás óta és Nullázás óta utazási adatszámláló,

 • ECO-kijelző tovább.

Alaphelyzetbe állítandó funkció kiválasztása:
Végezzen felfelé vagy lefelé irányuló törlő mozdulatot a bal oldali Touch-Controlon.
Nyomja meg a bal oldali Touch-Controlt.
Válassza ki az Igen lehetőséget.
Nyomja meg a bal oldali Touch-Controlt.

Ha hosszabb ideig lenyomva tartja a bal oldali Touch-Controlt, a funkció azonnal alaphelyzetbe áll.

AdBlue® utántöltése
MEGJEGYZÉS A tüzelőanyagba kerülő AdBlue® motorkárosodást okoz
Az AdBlue® nem tölthető a tüzelőanyag-tartályba.
AdBlue®-t csak az AdBlue®-tartályba töltsön.
Kerülje az AdBlue®-tartály túltöltését.
MEGJEGYZÉS A szivárgó AdBlue® szennyezheti a gépkocsi-belsőteret
Az AdBlue® utántöltő edényt a betöltés után gondosan zárja le.
Kerülje az AdBlue® utántöltő edények gépkocsiban való folyamatos szállítását.
Feltételek
 • Reteszelje ki a gépkocsit.

A multifunkciós kijelzőn egymást követően megjelenő alábbi üzenetek az AdBlue®-tartály feltöltésére szólítják fel Önt:
 • Pótolja az AdBlue adalékot lásd a kezelési útmutatót. A tartályban lévő AdBlue® mennyisége a tartalékszintre csökkent.

 • Pótolja az AdBlue adalékot XXX km  után nem indíth.. A gépkocsival még max. a kijelzőn látható távolságot teheti meg. A lehető leghamarabb töltse fel az AdBlue®-t.

 • Töltsön utána AdBlue-t A jármű nem indítható el. A gépkocsi többször nem indítható.

AdBlue® tartályfedél kinyitása
Nyomja meg a tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedelet .
Fordítsa balra az AdBlue® tartályfedelet , majd vegye le.
AdBlue® utántöltő kanna előkészítése
Csavarja fel az AdBlue® utántöltő kanna zárósapkáját.
Csavarja rá kézzel az eldobható tömlőt az AdBlue® utántöltő kanna nyílására.
AdBlue® utántöltése
Csavarja rá kézzel az eldobható tömlőt a gépkocsi betöltőcsonkjára.
Emelje fel és döntse meg az AdBlue® utántöltő kannát .

Amikor az AdBlue®-tartály teljesen megtelt, a töltés abbamarad.

Az AdBlue® utántöltő kanna részben kiürített állapotban is levehető.

Az eldobható tömlőt és az AdBlue® utántöltő kannát fordított sorrendben csavarja le, majd zárja le.
Kapcsolja be a gyújtást legalább 60 másodpercre.
Indítsa be a gépkocsit.

Kerülje az AdBlue® utántöltő edény gépkocsiban való folyamatos szállítását.

Ablakmosó berendezés feltöltése
FIGYELEM Égésveszély áll fenn a motortérben lévő forró alkatrészek miatt

A motortérben bizonyos alkatrészek, pl. a motor, a hűtő és a kipufogórendszer részei nagyon forrók lehetnek.  

Hagyja lehűlni a motort, és csak a következőkben leírt alkatrészeket érintse meg.
FIGYELEM Égésveszély áll fenn a motorháztető felnyitásakor

Ha a motor túlforrósodott állapotában vagy a motortérben keletkezett tűz esetén felnyitja a motorháztetőt, érintkezésbe kerülhet a forró gázokkal vagy egyéb kiáramló üzemanyagokkal.

A motorháztető felnyitása előtt hagyja lehűlni a túlhevült motort.
A motortérben keletkezett tűz esetén hagyja lecsukva a motorháztetőt, és értesítse a tűzoltóságot.
FIGYELEM Az ablakmosófolyadék-koncentrátum tűz‑ és sérülésveszélyes

Az ablakmosófolyadék-koncentrátum könnyen gyúlékony. Ha a motor vagy a kipufogórendszer forró részegységeire kerül, meggyulladhat.

Ügyeljen arra, hogy az ablakmosófolyadék-koncentrátum ne kerüljön a betöltőnyílás mellé.
Húzza le a zárófedelet a fülénél fogva.
Töltsön utána mosófolyadékot.
Szélvédő ablaktörlőlapátjainak cseréje (MAGIC VISION CONTROL)
FIGYELEM Az ablaktörlőlapátok cseréjekor fennáll a beszorulás veszélye az ablaktörlők bekapcsolása következtében

Ha az ablaktörlőlapátok cseréjekor elindul az ablaktörlő, becsípődhetnek a testrészei az ablaktörlőkarnál.

Az ablaktörlőlapátok cseréje előtt mindig kapcsolja ki az ablaktörlőket és a gyújtást.
Ablaktörlőkarok függőleges helyzetbe állítása
Kapcsolja be a feszültségellátást.
Állítsa az ablaktörlőt a kombinált kapcsolón a „lassú folyamatos törlés” állásba.
Amikor az ablaktörlőkarok a motorháztetőre merőlegesen állnak, kapcsolja ki a feszültségellátást.
Ablaktörlőlapátok leszerelése
Ablaktörlőlapát beállítása leszerelési helyzetbe:
Emelje fel az ablaktörlőkart a szélvédőről, és egyik kezével tartsa meg. A másik kezével fordítsa az ablaktörlőlapátot az nyíl irányába az ellenállási ponton túl.

Az ablaktörlőlapát kattanással rögzül a szétszerelési helyzetben.

Ablaktörlőlapát kivétele:
Nyomja meg a kireteszelőgombot , húzza ki az ablaktörlőlapátot a nyíl irányába, majd vegye le.
Ablaktörlőlapátok felszerelése
Csúsztassa az új ablaktörlőlapátot az nyíl irányába az ablaktörlőkarra, amíg a kireteszelőgomb nem reteszelődik.
Nyomja az ablaktörlőlapátot az ellenállási ponton túl a nyíl irányába az ablaktörlőkarra.

Az ablaktörlőlapát érezhető kattanással reteszelődik, és ismét szabadon mozog.

Hajtsa vissza az ablaktörlőkart a szélvédőre.
Szélvédő ablaktörlőlapátjainak cseréje
FIGYELEM Az ablaktörlőlapátok cseréjekor fennáll a beszorulás veszélye az ablaktörlők bekapcsolása következtében

Ha az ablaktörlőlapátok cseréjekor elindul az ablaktörlő, becsípődhetnek a testrészei az ablaktörlőkarnál.

Az ablaktörlőlapátok cseréje előtt mindig kapcsolja ki az ablaktörlőket és a gyújtást.
Ablaktörlőkarok függőleges helyzetbe állítása
Állítsa az ablaktörlőt a kombinált kapcsolón a „lassú folyamatos törlés” állásba.
Amikor az ablaktörlőkarok a motorháztetőre merőlegesen állnak, kapcsolja ki a gyújtást.
Szélvédő ablaktörlőlapátjainak cseréje
Vegye figyelembe az „Ablaktörlőkarok függőleges helyzetbe állításával” és a karbantartási kijelzéssel kapcsolatos tudnivalókat.
Karbantartási kijelzés

A karbantartási kijelzés csak a standard ablaktörlők esetén áll rendelkezésre.

Húzza le a védőfóliát az újonnan felszerelt ablaktörlőlapátok végén levő karbantartási kijelzésről.

Amikor a karbantartási kijelzés színe feketéről sárgára változik, az ablaktörlőlapátot ki kell cserélni.

A színváltozás időpontja a használati feltételektől függően változik.

Motorolajszint ellenőrzése olajszintmérő pálcával
FIGYELEM Égésveszély áll fenn a motortérben lévő forró alkatrészek miatt

A motortérben bizonyos alkatrészek, pl. a motor, a hűtő és a kipufogórendszer részei nagyon forrók lehetnek.  

Hagyja lehűlni a motort, és csak a következőkben leírt alkatrészeket érintse meg.

Az olajszintmérő pálca a motortól függően különböző helyeken található a motortérben.

Várakozási idő az olajszint ellenőrzése előtt:
 • üzemmeleg motor: öt perc.

A gépkocsit sík felületen állítsa le.
Húzza ki, majd törölje le az olajszintmérő pálcát .
Lassan tolja be ütközésig az olajszintmérő pálcát a vezetőcsőbe, majd három másodperc elteltével húzza ki.
 • Olajszint rendben: Az olajszint a és a jelölés között van.

 • Olajszint túl alacsony: Az olajszint a jelölésnél vagy az alatt van.

 • Olajszint túl magas: Az olajszint a jelölés felett van.

Ha az olajszint túl alacsony, töltsön utána 1 l motorolajat.
Ha az olajszint túl magas, minősített szakműhelyben haladéktalanul távolíttassa el a túltöltött motorolaj-mennyiséget.
Gépkocsi gépi mosóban történő mosásával kapcsolatos megjegyzések
FIGYELEM Balesetveszély áll fenn a gépkocsi lemosása után a lecsökkent fékhatás miatt

A járműmosás után kisebb a fékek fékhatása.

A gépkocsimosás után a közlekedés eseményeinek figyelembevételével óvatosan fékezze le a gépkocsit, amíg helyre nem áll a teljes fékhatás.
A gépkocsi károsodásának elkerülése érdekében a gépi mosó használata előtt ügyeljen a következőkre:
 • A DISTRONIC aktív követésitávolság-tartó asszisztens és a HOLD-funkció legyen kikapcsolva.

 • A 360°-os kamera vagy a tolatókamera legyen kikapcsolva.

 • Az oldalablakok és a tolótető legyenek teljesen becsukva.

 • A szellőzés és a fűtés ventilátora legyen kikapcsolva.

 • Az ablaktörlők kapcsolója a állásban legyen.

 • Vontatóberendezéssel felszerelt gépi mosóknál: A sebességváltó az üres fokozatban legyen.

 • A kulcs min. 3 m távolságra legyen a gépkocsitól, ellenkező esetben a csomagtérfedél véletlenül felnyílhat.

Ha a gépkocsi lemosása után eltávolítja a viaszt a szélvédőről és az ablaktörlőgumikról, elkerüli a foltképződést és csökkenti az ablaktörlés zaját.