Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • E-osztály
 • Coupé
 • 2017
app store google play
X

Nyomtatás
Vészvillogó be- vagy kikapcsolása
Nyomja meg a gombot .
A vészvillogó automatikusan bekapcsol, ha
 • a légzsák kinyílt,

 • a gépkocsit 70 km/h feletti sebességről hirtelen megállásig fékezi.

A vészvillogó automatikusan kikapcsol, ha a gépkocsi teljes fékezés után ismét 10 km/h feletti sebességet ér el.

Tűzoltókészülék kivétele
Balkormányos gépkocsi: Húzza felfelé a fület .
Vegye ki a tűzoltókészüléket .
Láthatósági mellény kivétele

A láthatósági mellények a vezető- és utasajtón lévő, a láthatósági mellények elhelyezésére alkalmas tárolórekeszekben találhatók.

Kivétel:
Húzza ki a láthatósági mellényt tartalmazó táskát a húzófülnél fogva.
Nyissa ki a láthatósági mellényt tartalmazó táskát , és vegye ki a láthatósági mellényt.
Mosások max. száma
Max. mosási hőmérséklet
Tilos fehéríteni
Tilos vasalni
Ne tegye szárítógépbe
Tilos vegytisztítani
Ez a mellény a 2. osztály előírásainak felel meg

A láthatósági mellény csak akkor felel meg a törvény szerinti szabványban meghatározott követelményeknek, ha az megfelelő méretű, és teljesen be van csatolva.

Cserélje ki a láthatósági mellényt, ha
 • a fényvisszaverő csíkok megsérültek vagy el nem távolítható szennyeződés van rajtuk,

 • túllépte a mosások max. számát,

 • a láthatósági mellény fluoreszcens tulajdonsága csökkent.

Elakadásjelző háromszög kivétele
Nyomja az elakadásjelző háromszög tartóját mindkét oldalon a nyíl irányába, és nyissa ki.
Vegye ki az elakadásjelző háromszöget .
Elsősegélynyújtó csomag

Az elsősegélynyújtó csomag a csomagtér bal oldalán, a tárolóhálóban található.

Mentési információs kártya QR-kódjai

A tüzelőanyagtartálybetöltőnyílás-fedélen és a gépkocsi azzal szemközti oldalának B-oszlopán QR-kódok találhatók. Baleset esetén a mentőszolgálat egységei a QR-kódok segítségével gyorsan megállapíthatják, melyik mentési információs kártya tartozik az Ön gépkocsijához. Az aktuális mentési információs kártya könnyen áttekinthető formában tartalmazza a gépkocsira vonatkozó legfontosabb információkat, pl. az elektromos vezetékek elhelyezkedését.

További tudnivalókat itt talál: Mercedes-Benz weboldal - Mentési információs kártya.

Indítási segítség és a 12 V‑os akkumulátor töltése
Lítiumion akkumulátorral felszerelt gépkocsik
Az akkumulátor töltéséhez és az indítási segítség alkalmazásához mindig a motortérben lévő külső indítási pontot használja.
MEGJEGYZÉS Túl nagy feszültség esetén fennáll az akkumulátor károsodásának veszélye

Ha a töltéshez olyan töltőkészüléket használ, amelyen nem korlátozható a töltőfeszültség, károsodhat az akkumulátor vagy a fedélzeti elektronika.

Kizárólag 14,4 V-os max. töltőfeszültségű töltőkészüléket használjon.
Minden más gépkocsi esetén
Az akkumulátor töltéséhez és az indítási segítség alkalmazásához mindig a motortérben lévő külső indítási pontot használja.
MEGJEGYZÉSTúlfeszültség esetén fennáll az akkumulátor károsodásának veszélye.

Ha a töltéshez olyan töltőkészüléket használ, amelyen nem korlátozható a töltőfeszültség, károsodhat az akkumulátor vagy a gépkocsi elektronikája.

Kizárólag 14,8 V-os max. töltőfeszültségű töltőkészüléket használjon.
FIGYELEM A meggyulladó hidrogéngáz miatt robbanásveszély áll fenn

Az akkumulátor töltése közben hidrogéngáz képződik. Rövidzárlat előidézése vagy szikraképződés esetén a hidrogéngáz meggyulladhat.

Ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott akkumulátor pozitív akkumulátorsaruja ne érintkezzen a gépkocsi alkatrészeivel.
Soha ne helyezzen fémtárgyat vagy szerszámot az akkumulátorra.
Az akkumulátor csatlakoztatása és lekötése során feltétlenül tartsa be az akkumulátorsaruk megadott sorrendjét.
Indítási segítség alkalmazásakor mindig ügyeljen arra, hogy csak azonos polaritású akkumulátorpólusokat kössön össze.
Indítási segítség alkalmazásakor feltétlenül tartsa be az indítókábel csatlakoztatásának és lekötésének megadott sorrendjét.
Ha a motor jár, ne csatlakoztassa vagy kösse le az akkumulátorsarukat.
FIGYELEM Töltés közben és indítási segítség alkalmazásakor robbanásveszély áll fenn.

Töltés közben és indítási segítség alkalmazásakor robbanékony gázkeverék távozhat az akkumulátorból.

Feltétlenül kerülje a tűz és a nyílt láng használatát, a szikraképződést és a dohányzást.
Töltés közben és indítási segítség alkalmazásakor gondoskodjon a kielégítő szellőzésről.
Ne hajoljon az akkumulátor fölé.

Ha alacsony hőmérsékletnél nem világítanak a kombinált műszeren az ellenőrző/figyelmeztető lámpák, akkor a lemerült akkumulátor nagy valószínűséggel megfagyott.

FIGYELEM Megfagyott akkumulátor esetén robbanásveszély áll fenn

A lemerült akkumulátor már fagypont körüli hőmérsékleteken is megfagyhat.

Ha ilyenkor alkalmaz indítási segítséget vagy tölti fel az akkumulátort, az akkumulátorból gáz távozhat.

A megfagyott akkumulátort töltés vagy indítási segítség alkalmazása előtt olvassza ki.

Az újra kiolvasztott akkumulátor élettartama számottevően csökkenhet.

Azt ajánljuk, hogy a felolvadt akkumulátort vizsgáltassa meg minősített szakműhelyben.

Minden gépkocsi
MEGJEGYZÉSTöbbszöri vagy hosszan tartó indítási kísérletek esetén fennáll a károsodás veszélye.

A többszöri vagy hosszan tartó indítási kísérletek során az el nem égett tüzelőanyag károsíthatja a katalizátort.

Ne próbáljon többször és hosszan indítani.
Indítási segítség alkalmazása és az akkumulátor töltése során tartsa be a következőket:
 • Kizárólag sérülésmentes, megfelelő keresztmetszetű és szigetelt póluscsatlakozókkal ellátott indítókábelt/töltőkábelt használjon.

 • A póluscsatlakozók szigeteletlen részei nem érintkezhetnek más fém alkatrészekkel, amíg az indítókábelek/töltőkábelek az akkumulátorhoz/külső indítási ponthoz csatlakoznak.

 • Az indítókábelek/töltőkábelek nem érhetnek hozzá a gépkocsi olyan részeihez, amelyek járó motornál mozoghatnak.

 • Mindig ügyeljen arra, hogy se Ön, se az akkumulátor ne legyen elektrosztatikusan feltöltődve.

 • Mindenképpen kerülje a tűz és a nyílt láng használatát.

 • Ne hajoljon az akkumulátor fölé.

 • Töltés esetén: Kizárólag a Mercedes-Benz számára bevizsgált és jóváhagyott töltőkészüléket használjon, és az akkumulátor töltése előtt olvassa el a töltőkészülék kezelési útmutatóját.

Indítási segítség alkalmazásakor vegye figyelembe a következőket is:
 • Csak 12 V‑os névleges feszültségű akkumulátort használjon az indítási segítséghez.

 • A gépkocsik nem érhetnek egymáshoz.

 • Benzinmotor: Csak akkor alkalmazzon indítási segítséget, ha a motor hideg és a kipufogóberendezés lehűlt.

Rögzítse a gépkocsit az elektromos rögzítőfékkel.
Automatikus sebességváltó: Kapcsolja a sebességváltót állásba.
Mechanikus sebességváltó: Kapcsoljon alapjáratba.
Győződjön meg arról, hogy a gyújtás, ill. minden elektromos fogyasztó ki van kapcsolva.
Nyissa fel a motorháztetőt.
Csúsztassa a külső indítássegítési ponton lévő pozitív csatlakozási pont burkolatát a nyíl irányába.
Az indítókábel/töltőkábel segítségével kösse össze a saját gépkocsi pozitív csatlakozási pontját a külső akkumulátor pozitív pólusával. A műveletet a saját gépkocsi pozitív csatlakozási pontjával kezdje.
Indítási segítség alkalmazásakor:
A segítséget nyújtó gépkocsi motorja alapjárati fordulatszámon járjon.
Az indítókábel/töltőkábel segítségével kösse össze a külső akkumulátor negatív pólusát a saját gépkocsi testpontjával . A csatlakoztatást ekkor a külső akkumulátornál kezdje.
Indítási segítség alkalmazásakor:
Indítsa be a saját gépkocsi motorját.
Töltés esetén:
Indítsa el a töltési folyamatot.
Indítási segítség alkalmazásakor:
Járassa néhány percig a motorokat.
Indítási segítség alkalmazásakor:
Az indítókábelek lekötése előtt kapcsolja be a saját gépkocsi valamelyik elektromos fogyasztóját, pl. a hátsóablak-fűtést vagy a világítást.

Ha az indítássegítési/töltési folyamat befejeződött:

Az indítókábelt/töltőkábelt először a testpontról és a külső akkumulátor negatív pólusáról, majd a pozitív csatlakozási pontról és a külső akkumulátor pozitív pólusáról csatlakoztassa le. Mindkét esetben a saját gépkocsi érintkezőiről vegye le először a kábelt.
Miután eltávolította az indítókábelt/töltőkábelt, helyezze vissza a pozitív csatlakozási pont burkolatát .

További információért forduljon bármelyik minősített szakműhelyhez.

Elektromos biztosítékokkal kapcsolatos megjegyzések
FIGYELEM A túlterhelt vezetékek miatt baleset‑ és sérülésveszély áll fenn

Ha egy meghibásodott biztosítékot módosít, áthidal vagy nagyobb amperszámú biztosítékra cserél, az elektromos vezetékek túlterhelődhetnek.

Ez akár tüzet is okozhat.

A meghibásodott biztosítékokat mindig az előírt, megfelelő amperszámú új biztosítékokra cserélje.
MEGJEGYZÉSA nem megfelelő biztosíték károsodást okoz

A nem megfelelő biztosítékok miatt az elektromos részegységek és rendszerek károsodhatnak.

Mindig csak a Mercedes-Benz által jóváhagyott, előírt értékű biztosítékokat használjon.

A kiégett biztosítékokat azonos értékű biztosítékokra cserélje (ez a színjelölésről és az értékjelzésről ismerhető fel). A motortérben és a csomagtérben található biztosítékoknál kizárólag „S” kiegészítő jelöléssel ellátott biztosítékot használjon. A biztosítékok értékeit a biztosítékkiosztási ábrán találja meg.

Biztosítékkiosztási ábra: A csomagtérben lévő biztosítékdobozon tovább.

MEGJEGYZÉS A nedvesség károsodást vagy hibás működést okozhat

A nedvesség az elektromos berendezések hibás működését vagy károsodását okozhatja.

Nyitott biztosítékdoboz esetén ügyeljen arra, hogy ne juthasson nedvesség a biztosítékdobozba.
A biztosítékdoboz lecsukásakor ügyeljen arra, hogy a fedél tömítése megfelelően illeszkedjen a biztosítékdobozra.

Amennyiben az újonnan behelyezett biztosíték ismét kiég, a hiba okának megállapítása és megszüntetése érdekében forduljon minősített szakműhelyhez.

Biztosítékcsere előtt ellenőrizze a következőket:
 • a gépkocsi biztosítva van elgurulás ellen,

 • minden elektromos fogyasztó ki van kapcsolva,

 • a gyújtás ki van kapcsolva.

Az elektromos biztosítékok különböző biztosítékdobozokban elosztva vannak beszerelve:
 • a motortér vezetőoldalán található biztosítékdobozban tovább,

 • a műszerfal vezetőoldalán található biztosítékdobozban tovább,

 • az utasülés lábterében található biztosítékdobozban tovább,

 • a csomagtérben, a menetirány szerinti jobb oldalon található biztosítékdobozban tovább,

Defektre vonatkozó megjegyzések
FIGYELEM Balesetveszély áll fenn a leeresztett gumiabroncsok miatt

A leeresztett gumiabroncs hátrányosan befolyásolja a gépkocsi menettulajdonságait, valamint kormányozhatóságát és fékezési tulajdonságait.

Nem defekttűrő gumiabroncsok esetén:

Ne közlekedjen leeresztett gumiabronccsal.
A leeresztett gumiabroncsot haladéktalanul cserélje ki a szükségpótkerékre vagy a pótkerékre, vagy értesítsen egy minősített szakműhelyt.

Defekttűrő gumiabroncsok esetén:

Vegye figyelembe a MOExtended gumiabroncsokra (defekttűrő gumiabroncsok) vonatkozó tudnivalókat és figyelmeztetéseket.
A gépkocsi kivitelétől függően defekt esetén a következő lehetőségei vannak:
 • MOExtended gumiabroncsokkal felszerelt gépkocsik: Korlátozott továbbhaladás lehetséges. Vegye figyelembe a MOExtended gumiabroncsokra (defekttűrő gumiabroncsok) vonatkozó megjegyzéseket tovább.

 • TIREFIT készlettel felszerelt gépkocsik: Megjavíthatja a gumiabroncsot a korlátozott továbbhaladáshoz. Ehhez használja a TIREFIT készletet tovább.

 • Mercedes me connect rendszerrel felszerelt gépkocsik: Műszaki meghibásodás esetén segélyhívást kezdeményezhet a tető-kezelőegységen keresztül tovább.

 • Minden gépkocsi: Cserélje ki a kereket tovább.

A szükségpótkerék csak bizonyos országokban áll rendelkezésre.

Kerékcseréhez szükséges szerszám áttekintése

Egyes országfüggő változatoktól eltekintve a gépkocsik nincsenek a kerékcseréhez szükséges szerszámmal felszerelve. Tájékozódjon valamelyik minősített szakműhelyben, hogy a gépkocsiján elvégzendő kerékcseréhez milyen jóváhagyott szerszámokra van szükség.

A kerékcseréhez szükséges szerszám lehet pl.:
 • autóemelő,

 • kerékék,

 • kerékkulcs,

 • központosítócsap.

Az autóemelő tömege kb. 3,4 kg.

Az autóemelő max. teherbírását az autóemelőn levő matricán találja.

Az autóemelő nem igényel karbantartást. Működési zavar esetén forduljon bármelyik minősített szakműhelyhez.

A kerékcseréhez szükséges szerszám a szerszámos táskában található.

Szerszámos táska
A szerszámos táska a következőket tartalmazza:
 • autóemelő,

 • kesztyű,

 • kerékkulcs,

 • központosítócsap,

 • összehajtható kerékék,

 • racsnis kar az autóemelőhöz.

Összehajtható kerékék felállítása
Összehajtható kerékék felállítása
TIREFIT készlet tárolóhelye

A TIREFIT készlet a csomagtérpadló alatt található.

Gumiabroncstömítőanyag-flakon
Gumiabroncstöltő kompresszor
A teljesítményosztályra (LK) vonatkozó adatokat és/vagy az elektromos adatokat a gumiabroncstöltő kompresszor hátoldalán találja:
 • LK2 – 12 V/15 A, 180 W, 0,8 kg

A gumiabroncstöltő kompresszortól kb. 1 m, és a talaj felett kb. 1,6 m távolságban a következő hangnyomásszint-érték érvényes:
 • Hangteljesítményszint – LWA 91 dB (A)

A gumiabroncstöltő kompresszor nem igényel karbantartást. Működési zavar esetén forduljon minősített szakműhelyhez.

Gépkocsi vontatása a tengelyek megemelése nélkül
Vegye figyelembe a megengedett vontatási módszerekkel kapcsolatos megjegyzéseket továbbtovább.
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor legyen bekötve és feltöltve.
Ha az akkumulátor lemerült:
 • A motor nem indítható be.

 • Az elektromos rögzítőfék nem oldható ki és nem rögzíthető.

 • Automatikus sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Az automatikus sebességváltó nem kapcsolható vagy állásba.

Automatikus sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Ha az automatikus sebességváltó nem kapcsolható állásba, vagy a kombinált műszerben lévő multifunkciós kijelző nem mutat semmit, akkor a gépkocsit szállítani kell tovább. A gépkocsi szállításához egy emelőszerkezettel felszerelt vontatójármű szükséges.

MEGJEGYZÉS A túlságosan gyors vagy túlságosan nagy távolságra történő vontatás esetén fennáll a károsodás veszélye

A túlságosan gyors vagy túlságosan nagy távolságra történő vontatás esetén károsodhat a hajtáslánc.

Vontatáskor ne lépje túl az 50 km/óra sebességet.
Ne vontassa a gépkocsit 50 km-nél nagyobb távolságra.
FIGYELEM Túlságosan nagy tömegű gépkocsi vonatásakor balesetveszély áll fenn
Ha a behúzatni vagy vontatni kívánt gépkocsi nehezebb, mint az Ön gépkocsijának megengedett össztömege, akkor a következő helyzetek adódhatnak:
 • a vonószem leszakad,

 • a járműszerelvény kileng, vagy akár fel is borulhat.

Egy másik gépkocsi behúzásakor vagy vontatásakor annak tömege nem haladhatja meg az Ön gépkocsijának megengedett össztömegét.

Ha egy gépkocsit vontatni kell vagy be kell húzatni, annak tömege nem haladhatja meg a vontató gépkocsira megengedett összes tömeg értékét.

A gépkocsi megengedett összes tömegére vonatkozó adatokat az adott gépkocsi-típustáblán találja .
Automatikus sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Ne nyissa ki a vezetőoldali vagy az utasoldali ajtót, ellenkező esetben az automatikus sebességváltó automatikusan állásba kapcsol.
Szerelje fel a vonószemet tovább.
Rögzítse a vontatóeszközt.
MEGJEGYZÉS A nem megfelelő rögzítés károsodást okoz.
A vontatókötelet vagy a vontatórudat kizárólag a vonószemekhez rögzítse.
Kapcsolja ki az automatikus reteszelést tovább.
Ne kapcsolja be a HOLD-funkciót.
Kapcsolja ki az elvontatás elleni védelmet tovább.
Kapcsolja ki az aktív fékasszisztenst tovább.
Automatikus sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Kapcsolja az automatikus sebességváltót állásba.
Mechanikus sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Kapcsoljon alapjáratba.
Oldja ki az elektromos rögzítőféket.
Mechanikus sebességváltóval felszerelt gépkocsik: Kapcsolja be a gyújtást, ellenkező esetben reteszelődhet a kormányzár-reteszelés.
FIGYELEM Vontatáskor a biztonságtechnikai vonatkozású funkciók korlátozása miatt balesetveszély áll fenn.
A biztonságtechnikai vonatkozású funkciók a következő helyzetekben csak korlátozottan vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre:
 • a gyújtás ki van kapcsolva,

 • a fékrendszer vagy a kormányzás szervorásegítése meghibásodott,

 • az energiaellátásban vagy az elektromos hálózatban üzemzavar van.

Ha gépkocsiját ilyenkor vontatják, akkor előfordulhat, hogy jelentősen nagyobb erőt kell kifejtenie fékezéskor és kormányzáskor.

Használjon vontatórudat.
Vontatás előtt győződjön meg arról, hogy a kormány akadálytalanul mozog.
MEGJEGYZÉS A túl nagy vonóerő esetén fennáll a károsodás veszélye.

Hirtelen elinduláskor a túl nagy vonóerő károsíthatja a gépkocsikat.

Lassan, finoman induljon el.