Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • E-osztály
 • Coupé
 • 2017
app store google play
X

Nyomtatás
Üzemanyagokkal kapcsolatos megjegyzések
FIGYELEM Sérülésveszély áll fenn az egészségre ártalmas üzemanyagok miatt

Az üzemanyagok mérgező és egészségkárosító hatásúak lehetnek.

Az üzemanyagok használata, tárolása és ártalmatlanítása során tartsa be az eredeti tárolóedényekre nyomtatott utasításokat.
Az üzemanyagokat mindig a zárt eredeti edényben tárolja.
Tartsa távol a gyermekeket az üzemanyagoktól.
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGJEGYZÉS A nem környezetkímélő módon történő ártalmatlanítás környezetszennyezést okozhat
Az üzemanyagokat környezetkímélő módon ártalmatlanítsa!
Üzemanyagok a következők:
 • tüzelőanyagok,

 • adalékok a kipufogógáz-utókezeléshez, pl. AdBlue®,

 • kenőanyagok,

 • hűtőfolyadék,

 • fékfolyadék,

 • ablakmosó folyadék,

 • a klímarendszer hűtőközege.

Csak a Mercedes-Benz által jóváhagyott termékeket használjon. A Mercedes-Benz garanciája, valamint a méltányossági alapon nyújtott szolgáltatása nem terjed ki a gépkocsin fellépő olyan károkra, amelyek a nem jóváhagyott termékek használata miatt keletkeztek.

A Mercedes-Benz által jóváhagyott üzemanyagokat a flakonon található alábbi feliratokról ismerheti fel:

 • MB-Freigabe  (pl. MB-Freigabe 229.51),

 • MB-Approval  (pl. MB-Approval 229.51).

A jóváhagyott üzemanyagokkal kapcsolatban további információhoz juthat:
 • a Mercedes-Benz üzemanyagokra vonatkozó előírásaiban az MB BeVo-ONLINE oldalon (a specifikációs jelzés megadásával),

 • a Mercedes-Benz üzemanyagokra vonatkozó előírásaiban a Mercedes-Benz BeVo alkalmazásban (a specifikációs jelzés megadásával),

 • bármelyik minősített szakműhelyben.

FIGYELEM A tüzelőanyag tűz‑ és robbanásveszélyes

A tüzelőanyagok könnyen gyúlékonyak.

Feltétlenül kerülje a tűz és nyílt láng használatát, a dohányzást és a szikraképződést.
Tankolás előtt kapcsolja ki a motort és az állóhelyzeti fűtést, ha van.
FIGYELEM Tüzelőanyagok miatti sérülésveszély

A tüzelőanyagok mérgezőek és egészségkárosító hatásúak

Feltétlenül kerülje a tüzelőanyag bőrrel, szemmel vagy ruházattal történő érintkezését vagy lenyelését.
Ne lélegezze be a tüzelőanyagok gőzeit.
Tartsa távol a tüzelőanyagtól a gyermekeket.

Amennyiben Ön vagy mások érintkezésbe kerültek a tüzelőanyaggal, tartsa be a következőket:

A bőrre került tüzelőanyagot haladéktalanul öblítse le vízzel és szappannal.
Ha a tüzelőanyag a szemébe jutott, haladéktalanul alaposan öblítse ki a szemét tiszta vízzel. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
Ha lenyelte a tüzelőanyagot, haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ne hánytassa magát!
Haladéktalanul cserélje le a tüzelőanyaggal szennyeződött ruházatot.