Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Fogadás
 • E-osztály
 • Coupé
 • 06/2020
app store google play
X

Nyomtatás
Tetőcsomagtartó rögzítése
FIGYELEM Balesetveszély a max. tetőterhelés túllépése miatt

A gépkocsisúlypont, a megszokott menettulajdonságok, a kormányozhatóság és fékezhetőség megváltozik.

Ha túllépi a megengedett max. tetőterhelést, az hátrányosan befolyásolhatja a gépkocsi menettulajdonságait, valamint kormányozhatóságát és fékezési tulajdonságait.

Feltétlenül tartsa be a max. tetőterhelést, és igazítsa hozzá vezetési stílusát.

A max. tetőterhelést a nyomtatott kezelési útmutató „Műszaki adatok” című fejezetében találja.

MEGJEGYZÉS A nem jóváhagyott tetőcsomagtartó miatt fennáll a gépkocsi károsodásának veszélye

A Mercedes-Benz számára nem bevizsgált és nem jóváhagyott tetőcsomagtartók használata esetén a gépkocsin károk keletkezhetnek.

Csak a Mercedes-Benz gépkocsikhoz ellenőrzött és jóváhagyott tetőcsomagtartókat használjon.
Győződjön meg arról, hogy a tetőcsomagtartó felszerelése után – a gépkocsi kivitelétől függően – a tolótető teljesen fel tud emelkedni.
Győződjön meg arról, hogy a tetőcsomagtartó felszerelése után – a gépkocsi kivitelétől függően – a csomagtérfedél teljesen felnyitható.
Úgy helyezze el a rakományt a tetőcsomagtartón, hogy a gépkocsi menet közben se sérülhessen meg.
MEGJEGYZÉS Felszerelt tetőcsomagtartó esetén a tolótető megsérülhet

Ha felszerelt tetőcsomagtartó esetén kinyitja a tolótetőt, akkor a tetőcsomagtartó megsértheti azt.

Felszerelt tetőcsomagtartó esetén ne nyissa ki a tolótetőt.

A gépkocsi-belsőtér szellőztetéséhez felemelheti a tolótetőt.

MEGJEGYZÉS Burkolatok sérülése

A burkolatok felnyitáskor megsérülhetnek és megkarcolódhatnak.

Ne használjon fémes vagy kemény tárgyakat.
Hajtsa fel óvatosan a burkolatokat a nyíl irányába.
Rögzítse a csavarozható tetőcsomagtartó csavarjait a burkolatok alatt lévő rögzítési pontokhoz, ehhez vegye figyelembe a tetőcsomagtartó gyártójának szerelési utasítását.
Biztosítsa a rakományt a tetőcsomagtartón.
Hátsó üléstámla előrehajtása
FIGYELEM Nem reteszelt hátsó üléspad, hátsó ülés és üléstámla esetén baleset- vagy sérülésveszély áll fenn

A hátsó üléspad, a hátsó ülés és az üléstámla előrehajtható.

 • Így az a gépkocsiutast a biztonsági övhöz szorítja. A biztonsági öv ekkor nem tudja az elvárt védelmet nyújtani, sőt sérülést is okozhat.

 • Az üléstámla nem képes visszatartani a csomagtérben lévő tárgyakat vagy rakományt.

Minden elindulás előtt győződjön meg arról, hogy a hátsó üléspad, a hátsó ülés és az üléstámla reteszelve van.
Feltételek
 • A hátsó üléstámlák fejtámlái teljesen be vannak tolva.

A középső és a külső üléstámlák külön-külön előrehajthatók.

Memóriafunkció nélküli gépkocsik: Szükség esetén állítsa előre a vezetőülést vagy az utasülést.
Memóriafunkcióval felszerelt gépkocsik: Ha a hátsó üléstámlák egy vagy több részét előrehajtja, akkor az első ülés a nekiütődés elkerülése érdekében szükség esetén kissé előremozdul.
Bal oldali és jobb oldali üléstámla előrehajtása:
Húzza meg a reteszelésoldó kart .
Középső üléstámla előrehajtása:
Húzza előre az üléstámla kioldógombját .
Hajtsa előre a megfelelő üléstámlát.
Hátsó üléstámla visszahajtása
FIGYELEM Nem reteszelt hátsó üléspad, hátsó ülés és üléstámla esetén baleset- vagy sérülésveszély áll fenn

A hátsó üléspad, a hátsó ülés és az üléstámla előrehajtható.

 • Így az a gépkocsiutast a biztonsági övhöz szorítja. A biztonsági öv ekkor nem tudja az elvárt védelmet nyújtani, sőt sérülést is okozhat.

 • Az üléstámla nem képes visszatartani a csomagtérben lévő tárgyakat vagy rakományt.

Minden elindulás előtt győződjön meg arról, hogy a hátsó üléspad, a hátsó ülés és az üléstámla reteszelve van.
MEGJEGYZÉS Az üléstámla visszahajtásakor fennáll a biztonsági öv károsodásának a veszélye a becsípődés miatt

Az üléstámla visszahajtásakor a biztonsági öv becsípődhet, és ezáltal megsérülhet.

Ügyeljen arra, hogy az üléstámla visszahajtásakor ne csípődjön be a biztonsági öv.
Memóriafunkció nélküli gépkocsik: Szükség esetén állítsa előre a vezetőülést vagy az utasülést.
Memóriafunkcióval felszerelt gépkocsik: Ha a hátsó üléstámla egy vagy több részét visszahajtja, akkor az adott első ülés automatikusan a legutóbbi kiindulási helyzetbe áll vissza.
Hajtsa hátra a megfelelő üléstámlát , amíg az nem reteszelődik.

Bal oldali és jobb oldali üléstámla: A kombinált műszer multifunkciós kijelzője jelzi, ha az üléstámla nem reteszelődött és nem rögzült.

Középső üléstámla: Ha az üléstámla nem reteszelődött és nem rögzült, a piros reteszelési jelzés látható.

Csomagtérpadló alatti tárolótér kinyitása
MEGJEGYZÉS A csomagtérpadlóban lévő fogantyú sérülésének veszélye

Ha a csomagtérben lévő fogantyúfedél felfelé áll, a fogantyú megsérülhet.

Akassza ki a fogantyút a csomagtérfedél lezárása előtt, majd nyomja vissza a fogantyúfedelet.

A csomagtérpadló alatti tárolótér a hibrid gépkocsik kivételével minden gépkocsihoz rendelkezésre áll.

Húzza felfelé a fogantyút , majd akassza be a vízelvezető lécbe .
Vonóhorog ki- vagy befordítása
FIGYELEM Nem rögzített vonóhorog miatt balesetveszély áll fenn

Ha a vonóhorog nem reteszelődött, leválhat a vontatmány.

Mindig a leírtak szerint reteszelje a vonóhorgot.
FIGYELEM Sérülésveszély áll fenn a vonóhorog kifordulása során

Ha kireteszeli a vonóhorgot vagy a behajtáskor nem reteszeli megfelelően, a vonóhorog kifordul.

Sérülésveszély áll fenn a vonóhorog kifordulási tartományában!

A vonóhorgot csak akkor reteszelje ki, ha ez a tartomány szabad.
Mindig győződjön meg arról, hogy a vonóhorog a behajtáskor megfelelően reteszelődött.
Feltételek
 • A gépkocsi biztosítva van elgurulás ellen.

 • a fordulási tartomány szabad,

 • az utánfutókábel és az adaptercsatlakozó el van távolítva.

Vonóhorog kifordítása
Húzza meg a gombot, amíg a vonóhorog ki nem reteszelődik.

A vonóhorog kifordul a hátsó lökhárító alól.

Az ellenőrző lámpa villog.

Húzza a vonóhorgot a nyíl irányába, amíg függőleges helyzetben hallhatóan nem reteszelődik.

A vonóhorog-kireteszelés gombjának ellenőrző lámpája kialszik.

Ha a vonóhorog nincs biztosan reteszelve, a multifunkciós kijelzőn megjelenik a következő kijelzőüzenet: Ellenőrizze a vonószerkezet reteszelését.

Vegye le a záróburkolatot a gömbfejről, és tárolja biztos helyen.

Ügyeljen arra, hogy a vonóhorog gömbje tiszta legyen. Ellenőrizze, hogy azt a vontatmányra vonatkozó előírások szerint használja zsírzással vagy szárazon (zsír nélkül).

Vonóhorog befordítása
Húzza meg a gombot, amíg a vonóhorog ki nem reteszelődik.

A vonóhorog befordul a hátsó lökhárító alá.

Az ellenőrző lámpa villog.

Nyomja a vonóhorgot a nyíl irányába, amíg az a lökhárító mögött hallhatóan nem reteszelődik.

Az ellenőrző lámpa és a multifunkciós kijelzőn látható jelzés kialszik.

Vegye figyelembe a kombinált műszeren megjelenő kijelzésekkel kapcsolatos információt:
 • Figyelmeztető és ellenőrző lámpák tovább

 • Kijelzőüzenetek tovább

Rögzítőszemek áttekintése

Ez a kivitel csak a hátsó üléssor lehajtása révén átnyúló rakodási lehetőséggel ellátott gépkocsiknál található meg.

Rögzítőszemek
Első tárolórekeszek áttekintése
FIGYELEM A tárgyak nem megfelelő tárolása miatt sérülésveszély áll fenn

A gépkocsi-belsőtérben nem megfelelően elhelyezett tárgyak elmozdulhatnak vagy elcsúszhatnak, és a gépkocsiutasoknak ütközhetnek. Emellett a pohártartók, a nyitott tárolók és a mobiltelefon-tartók egy baleset bekövetkeztekor nem minden esetben tudják visszatartani a bennük található tárgyakat.

Sérülésveszély áll fenn, különösen fékezési manőverek vagy hirtelen irányváltások esetén!

A tárgyakat mindig úgy helyezze el, hogy azok ilyen vagy ezekhez hasonló helyzetekben ne mozdulhassanak el.
Mindig gondoskodjon arról, hogy a tárgyak ne lógjanak ki a tárolókból, csomaghálókból vagy tárolóhálókból.
Elindulás előtt csukja be zárható tárolókat.
A nehéz, kemény, hegyes, éles peremű, törékeny vagy túl nagy tárgyakat mindig a csomagtérben/raktérben helyezze el, és rögzítse azokat.

Vegye figyelembe a gépkocsi terhelésére vonatkozó megjegyzéseket.

Tároló az ajtókban
Tárolórekesz a kartámaszban USB-csatlakozókkal és tárolóval pl. MP3-lejátszóhoz
Tárolórekesz az első középkonzolban USB-csatlakozóval
Kesztyűtartó
Kesztyűtartó reteszelése vagy kireteszelése
FIGYELEM A tárgyak nem megfelelő tárolása miatt sérülésveszély áll fenn

A gépkocsi-belsőtérben nem megfelelően elhelyezett tárgyak elmozdulhatnak vagy elcsúszhatnak, és a gépkocsiutasoknak ütközhetnek. Emellett a pohártartók, a nyitott tárolók és a mobiltelefon-tartók egy baleset bekövetkeztekor nem minden esetben tudják visszatartani a bennük található tárgyakat.

Sérülésveszély áll fenn, különösen fékezési manőverek vagy hirtelen irányváltások esetén!

A tárgyakat mindig úgy helyezze el, hogy azok ilyen vagy ezekhez hasonló helyzetekben ne mozdulhassanak el.
Mindig gondoskodjon arról, hogy a tárgyak ne lógjanak ki a tárolókból, csomaghálókból vagy tárolóhálókból.
Elindulás előtt csukja be zárható tárolókat.
A nehéz, kemény, hegyes, éles peremű, törékeny vagy túl nagy tárgyakat mindig a csomagtérben/raktérben helyezze el, és rögzítse azokat.

Vegye figyelembe a gépkocsi terhelésére vonatkozó megjegyzéseket.

Fordítsa el a szükségkulcsot negyed fordulattal jobbra (reteszelés) vagy balra (kireteszelés).