Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • E-klasa
  • Kabriolet
  • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Izbor cilja na mapi
Multimedijalni sistem:
Navigacija
Pomerite mapu Više.
Na ekranu osetljivom na dodir:
Dugo pritiskajte ekran osetljiv na dodir.

Prikazuje se adresa cilja.

Ako se više ciljeva nalazi na izabranoj poziciji, lista prikazuje dostupne ulice i posebne ciljeve.

Na listi izaberite cilj.

Prikazuje se adresa cilja. Putanja može da se izračuna.

Na površini osetljivoj na dodir:
Ako je cilj označen krstićem, dugo pritiskajte površinu osetljivu na dodir.

Prikazuje se adresa cilja.

Ako se više ciljeva nalazi u okolini krstića, lista prikazuje dostupne ulice i posebne ciljeve.

Na listi izaberite cilj.

Prikazuje se adresa cilja. Putanja može da se izračuna.

Prikazivanje posebnih ciljeva u okolini mape

Ako se više ciljeva nalazi u okolini krstića, funkcija je dostupna.

Izaberite .
Izaberite Posebni ciljevi u okolini.

Pojavljuje se mapa.

Prevlačite prstom po upravljačkom elementu nalevo ili nadesno.

Na mapi se obeležava prethodni ili sledeći posebni cilj. Prikazuje se ime ili adresa.

Izaberite simbol posebnog cilja.
ili
Filtriranje prikaza na osnovu kategorije posebnih ciljeva:
Skrolujte po upravljačkom elementu.
Izaberite kategoriju posebnih ciljeva.