Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
 • E-klasa
 • Kabriolet
 • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Rukovanje putnim računarom
UPOZORENJE Opasnost od odvraćanja pažnje putem informacionih sistema i komunikacionih uređaja

Ako u toku vožnje rukujete integrisanim informacionim sistemima i komunikacionim uređajima, vaša pažnja neće biti usmerena na događanja u saobraćaju. Osim toga, možete da izgubite kontrolu nad vozilom.

Ovim uređajima rukujte samo kada situacija u saobraćaju to dozvoljava.
Ako ne možete to da utvrdite, zaustavite se u skladu sa saobraćajnim propisima i izvršite unose dok je vozilo zaustavljeno.

Prilikom rukovanja putnim računarom, vodite računa o zakonskim propisima zemlje u kojoj se trenutno nalazite.

Animaciju o ovoj temi možete da pogledate na linku:

Koncept rukovanja i prikaza

Prikazi putnog računara se pojavljuju na višenamenskom displeju.

Taster za vraćanje
Glavni meni
Komandovanje dodirom

Rukovanje putnim računarom se vrši preko Touch-Control površine na levoj strani, tastera za vraćanje i Home tastera na levoj strani.

Prilikom rukovanja putnim računarom oglašavaju se različiti signalni tonovi kao povratna informacija, npr. kada dođete do kraja neke liste ili dok je skrolujete.

Za optimalno rukovanje komandovanjem dodirom koristite se po mogućstvu vrhom palca.

Dostupni su sledeći meniji:
 • Pomoć

 • Telefon

 • Navigacija

 • Performance

 • Putovanje

 • Radio

 • Mediji

 • Stilovi i prikazi

 • Servis

Menije možete da pozivate pomoću reda menija na višenamenskom displeju.

Pozivanje reda menija:
Pritiskajte taster za vraćanje na levoj strani, sve dok se ne prikaže red menija.

Vozila bez aktivnog pomoćnog sistema za održavanje rastojanja DISTRONIC: Pomoću tastera možete da pozovete red menija na putnom računaru.

Kretanje kroz red menija:
Prevucite prstom nalevo ili nadesno po Touch-Control površini na levoj strani.
Pozivanje menija ili potvrđivanje izbora:
Pritisnite Touch-Control površinu na levoj strani.
Kretanje kroz prikaze ili liste u meniju:
Prevucite prstom nagore ili nadole po Touch-Control površini na levoj strani.
Pozivanje podmenija ili potvrđivanje izbora:
Pritisnite Touch-Control površinu na levoj strani.
Napuštanje podmenija:
Pritisnite taster za vraćanje na levoj strani.
Izbor displeja iznad glave
Ako je displej iznad glave isključen:
Uključite displej iznad glave preko multimedijalnog sistema ili ga aktivirajte preko reda menija prevlačenjem prsta nagore po Touch-Control površini na levoj strani.

Meni „Displej iznad glave“ na displeju iznad glave je izabran.

Prebacivanje na displej iznad glave:
Pritisnite Touch-Control površinu na levoj strani ili prevucite prstom nagore po Touch-Control površini na levoj strani.
Podešavanje tri oblasti prikaza displeja iznad glave:
Napravite pokret prevlačenja nagore ili nadole po Touch-Control površini na levoj strani.
Meniji preko cele površine
Preko cele površine displeja sa instrumentima možete da prikažete sledeće menije:
 • Pomoć

 • Putovanje

 • Navigacija

Krećite se u odgovarajućem meniju pomoću Touch-Control površine na levoj strani do kraja liste.
Pritisnite komadovanje dodirom na levoj strani.

Izabrani meni će biti prikazan preko cele površine.