Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • E-klasa
  • Kabriolet
  • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Pokretanje memorisane putanje
Preduslovi
  • USB uređaj sa memorisanim putanjama je povezan sa multimedijalnim sistemom Više.

  • Putanja je sačuvana u formatu podataka GPS Exchange (.gpx) u folderu „Routes“ (Putanje).

Multimedijalni sistem:
Navigacija
Kuda?
MEMORIS. PUTANJE
Izaberite putanju.
Izaberite Pokretanje vođ. do cilja od poč. putanje ili Pokretanje vođ. do cilja od trenut. pozicije.

Navođenje ka cilju počinje.

Pokretanje vođ. do cilja od poč. putanje izračunava putanju do početne tačke snimljene putanje i prelazi je.

Pokretanje vođ. do cilja od trenut. pozicije izračunava putanju do najbliže tačke na snimljenoj putanji i prelazi je.

U meniju memorišite putanju pomoću Više.