Um die Webseite optimal gestalten und Ihnen an Ihre Interessen angepasste, nutzungsbasierte Informationen zukommen lassen zu können, verwendet Daimler Cookies. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. > Weitere Informationen erhalten Sie in den Cookie-Hinweisen.

Prihvatanje
  • E-klasa
  • Kabriolet
  • 01/2021
app store google play
X

Štampanje
Napomene u vezi sa korišćenjem uređaja za čišćenje pod visokim pritiskom
UPOZORENJE Opasnost od nezgode pri korišćenju uređaja za čišćenje sa brizgaljkama sa okruglim otvorom

Mlaz vode može da uzrokuje nevidljiva oštećenja.

Oštećene komponente mogu neočekivano da se pokvare.

Nemojte koristiti uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom sa mlaznicom okruglog mlaza.
Oštećene pneumatike ili delove donjeg podstroja odmah zamenite novim.
Kako biste izbegli oštećenja na vozilu, kada koristite uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom imajte u vidu sledeće:
  • Ključ mora biti udaljen od vozila najmanje 3 m. U suprotnom se poklopac prtljažnika može slučajno otvoriti.

  • Održavajte rastojanje od najmanje 30 cm od vozila.

  • Vozila sa dekorativnom folijom: Delovi vašeg vozila su pokriveni dekorativnom folijom. Održavajte rastojanje od najmanje 70 cm između delova vozila pokrivenih folijom i brizgaljke uređaja za čišćenje pod visokim pritiskom. Za vreme pranja pomerajte brizgaljku uređaja za čišćenje pod visokim pritiskom. Temperatura vode u uređaju za čišćenje pod visokim pritiskom ne sme da prekorači 60 °C.

  • Pridržavajte se podataka o pravilnom rastojanju koji su navedeni u uputstvu za upotrebu proizvođača.

  • Nemojte usmeravati brizgaljku uređaja za čišćenje pod visokim pritiskom direktno na osetljive delove kao što su pneumatici, pokretni krov, mreža usmerivača za vazduh, prorezi, električne komponente, baterije, rasvetna tela i otvori za ventilaciju.